Ga naar hoofdinhoud

inweektodate - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert True als timestamp binnen het gedeelte van de week ligt dat base_date bevat tot en met de laatste milliseconde van base_date.

Syntaxis:  

InWeekToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_week_day])

Retourgegevenstype: Booleaanse waarde

Argumenten:  

Argumenten voor InWeekToDate
Argument Beschrijving
timestamp De datum die u wilt vergelijken met base_date.
base_date Datum op basis waarvan de week wordt geëvalueerd.
period_no De week kan worden verschoven met period_no. period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 de week aangeeft die base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorgaande weken aan en positieve waarden geven volgende weken aan.
first_week_day

Standaard is maandag de eerste dag van de week, te beginnen om middernacht tussen zondag en maandag. Geef aan dat de week op een andere dag begint door een verschuiving op te geven in first_week_day. Deze verschuiving kunt u opgeven als een geheel aantal dagen en/of als fracties van een dag.

Voorbeeld 1:  

inweektodate ('12/01/2006', '12/01/2006', 0)

Retourneert True

Voorbeeld 2:  

inweektodate ('12/01/2006', '11/01/2006', 0)

Retourneert False

Voorbeeld 3:  

inweektodate ('12/01/2006', '18/01/2006', -1)

Retourneert False
omdat period_no is opgegeven als -1, vormt timestamp de daadwerkelijke datum waartegen 11/01/2006 wordt afgezet.

Voorbeeld 4:  

inweektodate ( '11/01/2006', '12/01/2006', 0, 3 )

Retourneert False
omdat first_week_day is opgegeven als 3 (donderdag), waardoor 12/01/2006 de eerste dag van de week wordt na de week die 12/01/2006 bevat.

Voorbeeld 5:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

In dit voorbeeld wordt gecontroleerd of een factuurdatum tijdens de vierde week na de week in base_date valt, door 4 op te geven bij period_no, maar vóór de waarde van base_date.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

InWeekToDate(InvDate, '11/01/2013', 4) AS InWeek2DPlus4

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

De resulterende tabel bevat de oorspronkelijke datums en een kolom met de retourwaarde van de functie inweek().

Resultaten voorbeeld 5
InvDate InWeek2DPlus4
28/03/2012 0 (False)
10/12/2012 0 (False)
5/2/2013 -1 (True)
31/3/2013 0 (False)
19/5/2013 0 (False)
15/9/2013 0 (False)
11/12/2013 0 (False)
2/3/2014 0 (False)
14/5/2014 0 (False)
13/6/2014 0 (False)
7/7/2014 0 (False)
4/8/2014 0 (False)

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com