Ga naar hoofdinhoud

monthsstart - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert een waarde die overeenkomt met de tijdstempel van de eerste milliseconde van de periode van een maand, twee maanden, kwartaal, tertiaal of half jaar die een basisdatum bevat. Het is tevens mogelijk om de tijdstempel voor een voorafgaande of volgende tijdsperiode te bepalen.

Syntaxis:  

MonthsStart(n_months, date[, period_no [, first_month_of_year]])

Retourgegevenstype: dual

Argumenten:  

Argumenten voor MonthsStart
Argument Beschrijving
n_months Het aantal maanden dat de periode definieert. Een geheel getal uit uitdrukking die wordt herleid tot een geheel getal dat een van de volgende waarden moet hebben: 1 (equivalent aan de functie inmonth()), 2 (2 maanden), 3 (equivalent aan de functie inquarter()), 4 (tertiaal) of 6 (half jaar).
date De te evalueren datum.
period_no De periode kan worden verschoven met period_no, een geheel getal of een uitdrukking die wordt herleid tot een geheel getal, waarbij de waarde 0 de periode aangeeft die base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande perioden aan en positieve waarden geven volgende perioden aan.
first_month_of_year

Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.

Voorbeelden en resultaten:  

Deze voorbeelden gebruiken de datumopmaak DD/MM/YYYY. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat boven aan uw load-script. Wijzig de opmaak in de voorbeelden zodat deze in uw behoeften voorziet.

Voorbeeld 1:  

monthsstart(4, '19/10/2013')

Retourneert 1/09/2013.

Voorbeeld 2:  

monthsstart(4, '19/10/2013', -1)

Retourneert 01/05/2013.

Voorbeeld 3:  

monthsstart(4, '19/10/2013', 0, 2 )

Retourneert 01/10/2013.
Omdat het begin van het jaar maand 2 wordt.

Voorbeeld 4:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

Dit voorbeeld retourneert de eerste dag van de periode van twee maanden voor elke factuurdatum, één periode van twee maanden vooruitgeschoven.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

MonthsStart(2, InvDate, 1) AS BiMthsStart

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

De resulterende tabel bevat de oorspronkelijke datums en een kolom met de retourwaarde van de functie MonthsStart().

Resultaten voorbeeld 4
InvDate BiMthsStart
28/03/2012 01/05/2012
10/12/2012 01/01/2013
5/2/2013 01/03/2013
31/3/2013 01/05/2013
19/5/2013 01/07/2013
15/9/2013 01/11/2013
11/12/2013 01/01/2014
2/3/2014 01/05/2014
14/5/2014 01/07/2014
13/6/2014 01/07/2014
7/7/2014 01/09/2014
4/8/2014 01/09/2014

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com