Ga naar hoofdinhoud

indaytotime - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert True als timestamp binnen het gedeelte van de dag ligt dat base_timestamp bevat tot en met de exacte milliseconde van base_timestamp.

Syntaxis:  

InDayToTime (timestamp, base_timestamp, period_no[, day_start])

Retourgegevenstype: Booleaanse waarde

Argumenten:  

Argumenten voor InDayToTime
Argument Beschrijving
timestamp De datum en tijd die u wilt vergelijken met base_timestamp.
base_timestamp Datum en tijd op basis waarvan de tijdstempel wordt geëvalueerd.
period_no De dag kan worden verschoven met period_no. period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 de dag aangeeft die base_timestamp bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande dagen aan en positieve waarden geven volgende dagen aan.
day_start (optioneel) Als u wilt werken met dagen die niet om middernacht beginnen, kunt u een verschuiving als een fractie van een dag opgeven in day_start, bijvoorbeeld 0,125 voor 3 uur in de ochtend.

Voorbeeld 1:  

indaytotime ('12/01/2006 12:23:00', '12/01/2006 23:59:00', 0)

Retourneert True

Voorbeeld 2:  

indaytotime ('12/01/2006 12:23:00', '12/01/2006 00:00:00', 0)

Retourneert False

Voorbeeld 3:  

indaytotime ('11/01/2006 12:23:00', '12/01/2006 23:59:00', -1)

Retourneert True

Voorbeeld 4:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

In dit voorbeeld wordt gecontroleerd of een tijdstempel voor een factuur vóór 17:00:00 valt van de dag die begint met de base_timestamp.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvTime

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

InDayToTime(InvTime, '28/03/2012 17:00:00', 0) AS InDayExTT

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

De resulterende tabel bevat de oorspronkelijke datums en een kolom met de retourwaarde van de functie indaytotime().

Resultaten voorbeeld 4
InvTime InDayExTT
28/03/2012 -1 (True)
10/12/2012 0 (False)
5/2/2013 0 (False)
31/3/2013 0 (False)
19/5/2013 0 (False)
15/9/2013 0 (False)
11/12/2013 0 (False)
2/3/2014 0 (False)
14/5/2014 0 (False)
13/6/2014 0 (False)
7/7/2014 0 (False)
4/8/2014 0 (False)

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com