Ga naar hoofdinhoud

daynumberofquarter - script- en grafiekfunctie

Deze functie berekent het dagnummer van het kwartaal waarbinnen een tijdstempel valt.

Syntaxis:  

DayNumberOfQuarter(timestamp[,start_month])

Retourgegevenstype: geheel getal

De functie gebruikt altijd jaren van 366 dagen.

Argumenten:  

Argumenten voor DayNumberOfQuarter
Argument Beschrijving
timestamp De te evalueren datum.
start_month Door een start_month tussen 2 en 12 op te geven (1 indien weggelaten), kunt u het begin van het jaar naar voren verplaatsen naar de eerste dag van een andere maand. Als u bijvoorbeeld wilt werken met een boekjaar dat begint op 1 maart, geeft u start_month = 3 op.

Voorbeelden en resultaten:  

Deze voorbeelden gebruiken de datumopmaak DD/MM/YYYY. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat boven aan uw load-script. Wijzig de opmaak in de voorbeelden zodat deze in uw behoeften voorziet.

Voorbeeld 1:  

DayNumberOfQuarter('12/09/2014')

Retourneert 74, het dagnummer van het huidige kwartaal.

Voorbeeld 2:  

DayNumberOfQuarter('12/09/2014',3)

Retourneert 12, het dagnummer van het huidige kwartaal.
In dit geval begint het eerste kwartaal met maart (omdat bij start_month 3 is opgegeven). Dit betekent dat het huidige kwartaal het derde kwartaal is, dat begint op 1 september.

Voorbeeld 3:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

ProjectTable:

LOAD recno() as InvID, * INLINE [

StartDate

28/03/2014

10/12/2014

5/2/2015

31/3/2015

19/5/2015

15/9/2015

] ;

NrDays:

Load *,

DayNumberOfQuarter(StartDate,4) As DayNrQtr

Resident ProjectTable;

Drop table ProjectTable;

 

De resulterende tabel bevat de geretourneerde waarden van DayNumberOfQuarter voor elk van de records in de tabel.

Resultaten voorbeeld 3
InvID StartDate DayNrQtr
1 28/03/2014 88
2 10/12/2014 71
3 5/2/2015 36
4 31/3/2015 91
5 19/5/2015 49
6 15/9/2015 77

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com