Ga naar hoofdinhoud

yearstart - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert een tijdsstempel die overeenkomt met het begin van de eerste dag van het jaar dat date bevat. De standaarduitvoernotatie is de DateFormat die is ingesteld in het script.

Syntaxis:  

YearStart(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Retourgegevenstype: dual

Argumenten:  

Argumenten voor YearStart
Argument Beschrijving
date De te evalueren datum.
period_no period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 het jaar aangeeft dat date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorgaande jaren aan en positieve waarden geven volgende jaren aan.
first_month_of_year Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.

Voorbeelden en resultaten:  

Deze voorbeelden gebruiken de datumopmaak DD/MM/YYYY. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat boven aan uw load-script. Wijzig de opmaak in de voorbeelden zodat deze in uw behoeften voorziet.

Voorbeeld 1:  

yearstart ('19/10/2001')

Retourneert 01/01/2001.

Voorbeeld 2:  

yearstart ('19/10/2001', -1)

Retourneert 01/01/2000.

Voorbeeld 3:  

yearstart ('19/10/2001', 0, 4)

Retourneert 01/04/2001.

Voorbeeld 4:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

Dit voorbeeld retourneert de eerste dag in het jaar van elke factuurdatum in de tabel, waarbij de eerste maand in het jaar is opgegeven als maand 4.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

YearStart(InvDate, 0, 4) AS YrStart

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

De resulterende tabel bevat de oorspronkelijke datums en een kolom met de retourwaarde van de functie yearstart(). U kunt de volledige tijdstempel weergeven door de opmaak op te geven in de grafiekeigenschappen.

Resultaten voorbeeld 4
InvDate YrStart
28/03/2012 01/04/2011
10/12/2012 01/04/2012
5/2/2013 01/04/2012
31/3/2013 01/04/2012
19/5/2013 01/04/2013
15/9/2013 01/04/2013
11/12/2013 01/04/2013
2/3/2014 01/04/2013
14/5/2014 01/04/2014
13/6/2014 01/04/2014
7/7/2014 01/04/2014
4/8/2014 01/04/2014

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com