Ga naar hoofdinhoud

Wat is het Backus-Naur-formalisme?

De syntaxis van de QlikView-opdrachtregel en de scriptsyntaxis worden beschreven in een notatie die het Backus-Naur-formalisme of de BNF-code wordt genoemd.

De volgende tabel biedt een lijst met symbolen die worden gebruikt in BNF-code, met een beschrijving van hoe zij worden geïnterpreteerd:

BNF-codesymbolen
Symbool Beschrijving
| Logische OR: het symbool aan beide zijden kan worden gebruikt.
( ) Haakjes geven prioriteit aan: ze worden gebruikt om de BNF-syntaxis te structureren.
[ ] Vierkante haken: items tussen vierkante haakjes zijn optioneel.
{ } Accolades: items tussen accolades kunnen nul of meer keren worden herhaald.
Symbool Een niet-eindige syntactische categorie: een categorie die verder kan worden opgesplitst in andere symbolen. Bijvoorbeeld samenstellingen van de bovenstaande, andere niet-terminal symbolen, teksttekenreeksen, enzovoort.
::= Geeft het begin aan van een blok dat een symbool definieert.
LOAD Een eindsymbool dat bestaat uit een teksttekenreeks. Moet precies zoals aangegeven worden geschreven in het script.

Alle eindsymbolen worden afdrukt in een vetgedrukt lettertype. Bijvoorbeeld: "(" moet worden geïnterpreteerd als een haakje dat prioriteit aangeeft, terwijl "(" moet worden geïnterpreteerd als een teken dat moet worden afgedrukt in het script.

Voorbeeld:  

De omschrijving van de alias-opdracht is:

alias fieldname as aliasname { , fieldname as aliasname}

Dit moet worden geïnterpreteerd als de teksttekenreeks "alias", gevolgd door een willekeurige veldnaam, gevolgd door de teksttekenreeks "as", gevolgd door een willekeurige aliasnaam. Elk aantal aanvullende combinaties van "fieldname as alias" kan worden gegeven, gescheiden door komma's.

De volgende opdrachten zijn correct:

alias a as first;

alias a as first, b as second;

alias a as first, b as second, c as third;

De volgende opdrachten zijn niet correct:

alias a as first b as second;

alias a as first { , b as second };

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com