Ga naar hoofdinhoud

weekday - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert een duale waarde met:

  • De naam van een dag zoals gedefinieerd in de omgevingsvariabele DayNames.
  • Een geheel getal tussen 0 en 6 dat overeenkomt met de nominale dag van de week (0-6).

Syntaxis:  

weekday(date [,first_week_day=0])

Retourgegevenstype: dual

Argumenten:  

Argumenten voor Weekday
Argument Beschrijving
date De te evalueren datum.
first_week_day

Als u niet first_week_day opgeeft, wordt de waarde van de variabele FirstWeekDay gebruikt als eerste dag van de week.

Als u een andere dag als eerste dag van de week wilt gebruiken, stelt u first_week_day in op:

  • 0 voor maandag
  • 1 voor dinsdag
  • 2 voor woensdag
  • 3 voor donderdag
  • 4 voor vrijdag
  • 5 voor zaterdag
  • 6 voor zondag

Het gehele getal dat door de functie wordt geretourneerd gebruikt nu de eerste dag van de week die u hebt ingesteld met first_week_day als basis (0).

Voorbeeld 1:  

weekday( '1971-10-12' )

retourneert 'Tue' en 1

Voorbeeld 2:  

weekday( '1971-10-12' , 6)

retourneert 'Tue' en 2.

In dit voorbeeld gebruiken we zondag (6) als eerst dag van de week.

Voorbeeld 3:  

weekday( '1971-10-12')

retourneert 'Tue' en 2.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com