Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Functies

Een functie is een soort procedure of routine waarmee een specifieke taak wordt uitgevoerd op gegevens in documenten. QlikView biedt enkele honderden functies die kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals: het uitvoeren van berekeningen, het interpreteren van gegevens of systeeminformatie, het bepalen van voorwaarden, enzovoort.

Veel functies kunnen zowel worden gebruikt in de editor voor het laden van gegevens en in grafieken. Sommige functies zijn specifiek voor grafieken (grafiekfuncties) en andere zijn specifiek voor de editor voor het laden van gegevens (scriptfuncties).

Functies worden vaak, maar niet altijd, gebruikt in uitdrukkingen.

De volgende lijst bevat enkele voorbeelden van functies:

  • Max: een aggregatiefunctie die kan worden gebruikt in scripts en grafieken.

    Bijvoorbeeld: Max(Sales) berekent de hoogste waarde in het veld Sales.

  • IF: een voorwaardelijke functie die kan worden gebruikt in scripts en grafieken.

    Bijvoorbeeld: IF(Amount>0, 'OK','Alarm') bepaalt of aan de voorwaarde 'is de waarde van Amount groter dan nul?' wordt voldaan. Als dat het geval is, wordt OK weergegeven, anders wordt Alarm weergegeven.

  • Date#: een interpretatiefunctie die kan worden gebruikt in scripts en grafieken.

    Zo neemt bijvoorbeeld Date#(A) de invoerwaarde A en evalueert deze als een datum.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com