Ga naar hoofdinhoud

lastworkdate - script- en grafiekfunctie

De functie lastworkdate retourneert de vroegste einddatum waarbij no_of_workdays (maandag-vrijdag) kan worden gehaald als wordt begonnen op start_date, waarbij rekening wordt gehouden met een eventueel opgegeven holiday. start_date en holiday moeten geldige datums of tijdstempels zijn. 

Syntaxis:  

lastworkdate(start_date, no_of_workdays {, holiday})

Retourgegevenstype: dual

Argumenten:  

Argumenten voor Lastworkdate
Argument Beschrijving
start_date De te evalueren begindatum.
no_of_workdays Het aantal te bereiken werkdagen.
holiday

Vakantieperioden die moeten worden uitgesloten van werkdagen. Een vakantieperiode wordt aangegeven als een begin- en een einddatum, gescheiden door komma's.

Voorbeeld: '25/12/2013', '26/12/2013'

U kunt meer dan één vakantieperiode uitsluiten, gescheiden door komma's.

Voorbeeld: '25/12/2013', '26/12/2013', '31/12/2013', '01/01/2014'

Voorbeelden en resultaten:  

Deze voorbeelden gebruiken de datumopmaak DD/MM/YYYY. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat boven aan uw load-script. Wijzig de opmaak in de voorbeelden zodat deze in uw behoeften voorziet.

Voorbeeld 1:  

lastworkdate ('19/12/2014', 9)

Retourneert '31/12/2014'  

Voorbeeld 2:  

lastworkdate ('19/12/2014', 9, '2014-12-25', '2014-12-26')

Retourneert 02/01/2015 omdat rekening is gehouden met een vakantieperiode van twee dagen.

Voorbeeld 3:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

ProjectTable:

LOAD *, recno() as InvID INLINE [

StartDate

28/03/2014

10/12/2014

5/2/2015

31/3/2015

19/5/2015

15/9/2015

] ;

NrDays:

Load *,

LastWorkDate(StartDate,120) As EndDate

Resident ProjectTable;

Drop table ProjectTable;

 

De resulterende tabel bevat de geretourneerde waarden van LastWorkDate voor elk van de records in de tabel.

Resultaten voorbeeld 3
InvID StartDate EndDate
1 28/03/2014 11/09/2014
2 10/12/2014 26/05/2015
3 5/2/2015 27/07/2015
4 31/3/2015 14/09/2015
5 19/5/2015 02/11/2015
6 15/9/2015 29/02/2016

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com