Ga naar hoofdinhoud

addyears - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert de datum n jaar na startdate of, als n negatief is, de datum n jaar vóór startdate.

Syntaxis:  

AddYears(startdate, n)

Retourgegevenstype: dual

Argumenten:  

Argumenten voor AddYears
Argument Beschrijving
startdate

De startdatum als tijdsstempel, bijvoorbeeld '2012-10-12'.

n Aantal jaren als een positief of negatief geheel getal.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat
addyears ('2010-01-29',3) retourneert '2013-01-29'
addyears ('2010-01-29',-1) retourneert '2009-01-29'

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com