Przeskocz do zawartości głównej

quartername — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość pokazującą miesiące kwartału (sformatowane zgodnie ze stosowaną w skryptach zmienną MonthNames) oraz rok z bazową wartością liczbową odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy pierwszego dnia tego kwartału.

Składnia:  

QuarterName(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:  

Argumenty QuarterName
Argument Opis
date Data do oceny.
period_no period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza kwartał zawierający wartość date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają kwartały poprzednie, a wartości dodatnie — kwartały następne.
first_month_of_year Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

Przykład 1:  

quartername('29/10/2013')

Zwraca wartość Oct-Dec 2013.

Przykład 2:  

quartername('29/10/2013', -1)

Zwraca wartość Jul-Sep 2013.

Przykład 3:  

quartername('29/10/2013', 0, 3)

Zwraca wartość Sep-Nov 2013.

Przykład 4:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

W tym przykładzie dla każdej daty faktury w tabeli tworzona jest nazwa kwartału na podstawie kwartału zawierającego wartość InvID. Pierwszy miesiąc w tym roku jest określony jako miesiąc 4.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

QuarterName(InvDate, 0, 4) AS QtrName

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty i kolumnę ze zwracaną wartością funkcji quartername().

Wyniki przykładu 4
InvDate QtrName
28/03/2012 Jan-Mar 2011
10/12/2012 Oct-Dec 2012
5/2/2013 Jan-Mar 2012
31/3/2013 Jan-Mar 2012
19/5/2013 Apr-Jun 2013
15/9/2013 Jul-Sep 2013
11/12/2013 Oct-Dec 2013
2/3/2014 Jan-Mar 2013
14/5/2014 Apr-Jun 2014
13/6/2014 Apr-Jun 2014
7/7/2014 Jul-Sep 2014
4/8/2014 Jul-Sep 2014

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com