Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

NL-inzichten

De NL‑inzichtenvisualisatie geeft inzichten in natuurlijk taal en informatie voor geselecteerde dimensies en metingen weer.

NL‑inzichten gebruikt Inzichtenadviseur om informatie in natuurlijke taal te genereren over de dimensies en metingen die zijn toegevoegd aan het diagram. Het diagram werkt de inzichten bij nadat er selecties zijn gemaakt in de app.

Het systeemeigen NL‑inzichtenobject geeft inzichten in natuurlijke taal met volledige uitgebreidheid weer

Systeemeigen NL-inzichtenobject, met aangepaste vormgeving toegepast

NL‑inzichten is een systeemeigen diagramtype dat het verouderde besturingselement NL Insights uit de Dashboard bundle vervangt.

NL‑inzichten genereert standaard inzichten voor alle analysetypen die worden ondersteund voor de geselecteerde velden. De classificatie van velden in het logische model van uw app bepaalt welke velden beschikbaar zijn als dimensies of metingen.Voor meer informatie over de definitie, zie Velden en groepen definiëren.

Wanneer gebruiken

Gebruik NL‑inzichten wanneer u een verhalende of analytische samenvatting wilt hebben van uw gegevens. Bijvoorbeeld: voor een werkblad dat is gericht op verkoop kan een verhalende samenvatting met de belangrijkste analyses voor rangschikking, correlatie en vergelijking voor verkoop praktisch zijn om uw overige visualisaties aan te vullen.

Het is tevens behulpzaam NL‑inzichten te combineren met een ander diagram met dezelfde dimensies en metingen. Dit verschaft extra context en informatie over het diagram. Om dit te doen moet u het object NL‑inzichten configureren zodat dit een invoerdiagram gebruikt dat al is gemaakt op het huidige werkblad. De dimensies en metingen van dat invoerdiagram worden gebruikt om inzichten in natuurlijke taal te genereren. NL-inzichten wordt bijgewerkt op basis van de wijzigingen die u in het invoerdiagram doorvoert.

NL-inzichten met inzichten in natuurlijke taal die direct zijn gegenereerd op basis van het ingevoerde staafdiagram

Systeemeigen NL-inzichtenobject, getoond naast het staafdiagram

Migreren vanuit Dashboard bundle naar het eigen object

NL Insights-uitbreidingsobjecten van de Dashboard bundle moeten worden gemigreerd naar eigen diagrammen als ze onderdeel uitmaken van een openbaar (basis)werkblad of gepubliceerd (community)werkblad. Volg hiervoor de toepasselijke stappen om een werkblad eerst privé te maken en vervolgens te publiceren en/of weer openbaar te maken.

Persoonlijke en gedeelde ruimtes

 1. Open het app-overzicht of open WerkbladenWerkbladen vanuit de werkbladweergave.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het werkblad en selecteer Privé maken.

 3. Open het persoonlijke werkblad en controleer of het diagram is gemigreerd.

 4. Klik onder uw privéwerkbladen met de rechtermuisknop op het werkblad en selecteer Openbaar maken.

Beheerde ruimten

Openbare werkbladen

 1. Open het app-overzicht of open WerkbladenWerkbladen vanuit de werkbladweergave.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het werkblad en selecteer Dupliceren.

 3. Open het gedupliceerde persoonlijke werkblad en controleer of het diagram is gemigreerd.

 4. Klik met de rechtermuisknop op het werkblad en selecteer Publiceren.

  Hierdoor wordt het werkblad gepubliceerd in de Community, onder Mijn werkbladen.

Als u in plaats daarvan wilt dat het werkblad opnieuw wordt toegevoegd als een openbaar werkblad, moet u de bron-app openen in de persoonlijke of gedeelde ruimte, het werkblad privé maken en vervolgens opnieuw publiceren. Tot slot publiceert de app opnieuw in de beheerde ruimte

Gepubliceerde werkbladen

 1. Open het app-overzicht of open WerkbladenWerkbladen vanuit de werkbladweergave.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het gepubliceerde werkblad en selecteer Publicatie ongedaan maken.

 3. Open het persoonlijke werkblad en controleer of het diagram is gemigreerd.

 4. Klik met de rechtermuisknop op het werkblad en selecteer Publiceren.

Overwegingen

De analysetypen en het aantal contextuele inzichten dat is gegenereerd in het diagram NL‑inzichten is afhankelijk van de hoeveelheid en de verscheidenheid aan gegevens van het geselecteerde veld. Er wordt in de volgende gevallen mogelijk een beperkt aantal analysetypen en inzichten getoond:

 • De geselecteerde items gebruiken hetzelfde onderliggende veld met aggregaties of selecties.

 • De geselecteerde items bevatten alleen metingen en geen dimensies.

 • De geselecteerde items zijn meestal niet aan elkaar gerelateerd.

Beperkingen

Het object NL‑inzichten kent de volgende beperkingen:

 • U kunt de volgende diagramtypen niet gebruiken voor directe invoer in het NL‑inzichtendiagram:

  • Animator

  • Knop

  • Container

  • Datumkiezer

  • Filtervak

  • Tekst en afbeelding

  • Videospeler

 • Het NL‑inzichtendiagram biedt geen inzichten in natuurlijke taal voor de volgende analysetypen (zelfs als een invoerdiagram wordt gebruikt dat is gegenereerd op basis van deze analysetypen):

  • Afwijking (piek)

  • Afwijking (trend)

  • Clustering (K-means)

  • Overzicht

  • Wijzigingen van periode

  • Procesbeheer (voortschrijdend gemiddelde)

  • Jaar tot heden

 • Uitdrukkingen met wijzigingselementen (direct toegepast op het diagram of via een invoerdiagram) bieden mogelijk geen correcte waarden in inzichten in natuurlijke taal.

 • De getalnotatie die hoort bij een uitdrukking wordt alleen toegepast op contextuele opdrachten die met die uitdrukking zijn gegenereerd. Aanvullende contexten die zijn gegenereerd voldoen mogelijk niet aan de getalnotatie van de uitdrukking.

 • Wanneer u een bestaand diagram gebruikt als invoer voor een NL inzichten-object, zorgen bepaalde acties die op het invoerdiagram zijn uitgevoerd er niet automatisch voor dat inzichten in natuurlijke taal worden bijgewerkt. Met name het overschakelen naar alternatieve metingen of dimensies, of aanpassingen die zijn gemaakt door middel van diagramverkenning in de analysemodus, zorgen niet voor bijgewerkte inzichten in natuurlijke taal, tenzij deze wijzigingen worden toegepast en beschikbaar worden gemaakt voor alle gebruikers.

 • Het wijzigen van de getalnotatie van een meting leidt er niet altijd toe dat deze notatie in alle beschikbare inzichten wordt gewijzigd.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!