Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Strakke tabellen en draaitabellen vergelijken

U ziet de effectiviteit van een draaitabel als u deze vergelijkt met een normale tabel met dezelfde gegevens.

Strakke tabel

In de volgende tabel zijn er:

  • Drie dimensies: Customer, Product Group en Item Desc
  • Twee metingen: Quantity en Sales

De tabel toont de verkoop van levensmiddelen. Als u de gegevens wilt herordenen om de analyse te vergemakkelijken, zijn uw opties beperkt. U kunt de volgorde van de kolommen wijzigen, maar dit maakt het geheel niet overzichtelijker. U kunt ook de sorteervolgorde instellen, in de sorteersectie in het eigenschappenvenster of door op de dimensiekolommen te klikken. Het probleem blijft echter bestaan. De klanten, productgroepen en artikelen worden allemaal meerdere keren weergegeven. Het is niet mogelijk om een goede samenvatting van de gegevens te krijgen.

Tabel met de dimensies Klant, Productgroep, Item en de metingen Kwantiteit en Verkoop.

Draaitabel

We voegen een draaitabel aan het werkblad toe en gebruiken dezelfde informatie:

  • Drie dimensies: Customer, Product Group en Item Desc
  • Twee metingen: Quantity en Sales

Draaitabel met de dimensies Klant, Productgroep, Item en de metingen Kwantiteit en Verkoop.

Ontdekken

Zoals u kunt zien, presenteert de draaitabel de gegevens op een veel compactere wijze. Vergeleken met de normale tabel is het aantal rijen gehalveerd en is het aantal kolommen drie in plaats van vijf.

Een van de voordelen van een draaitabel is de uitwisselbaarheid, dus de mogelijkheid om rij-items naar kolommen te verplaatsen en kolomitems naar rijen. U kunt de gegevens herordenen en verschillende weergaven van dezelfde gegevensverzameling bekijken. U kunt de dimensies en metingen verplaatsen om interessante gegevens naar voren te halen en gegevens die te gedetailleerd of irrelevant voor de analyse zijn te verbergen.

De draaitabel toont de dimensies Customer, Product Group en Item Desc, en de metingen Quantity en Sales. In deze weergave ziet u een overzicht van hoeveelheid en verkopen voor elke klant. Als u wilt weten welke artikelen en productgroepen de klanten hebben gekocht, kunt u de klantvelden uitvouwen door te klikken op . Een pictogram Uitvouwen geeft aan dat een veld verder kan worden uitgevouwen en meer details kan presenteren, terwijl een pictogram Samenvouwen aangeeft dat het veld kan worden samengevouwen om het aantal velden en details te verminderen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!