Ga naar hoofdinhoud

Referentielijnen

Een referentielijn is een lijn die het diagramgebied doorkruist vanaf een bepaald punt op de meting-as.

U kunt een referentielijn gebruiken om een bepaald niveau van diagramgegevens aan te geven. De referentielijn wordt alleen getekend als deze binnen het huidige bereik van de meting-as valt. Er kunnen meerdere referentielijnen in een diagram voorkomen.

Staafdiagram Top 5 klanten met een referentielijn bij 5M.

Staafdiagram met een referentielijn.

Referentielijnen zijn beschikbaar via Geavanceerde opties in de volgende visualisatietypen:

 • Staafdiagram
 • Boxplot
 • Combinatiediagram
 • Verdelingsplot
 • Meter
 • Histogram
 • Lijndiagram
 • Spreidingsplot
 • Watervalgrafiek

Uitdrukking referentielijn

U kunt de uitdrukking van de referentielijn instellen op een absolute numerieke waarde of een willekeurige numerieke uitdrukking opgeven.

Referentielijn voor dimensies

U kunt ook referentielijnen op de dimensie-as toevoegen. Zowel continue als discrete assen worden ondersteund. Het is mogelijk om tekstwaarden in te voeren voor discrete dimensie-assen en numerieke waarden of uitdrukkingen voor continue assen. Op een tijdas is het mogelijk om een uitdrukking in te voeren die een tijdresultaat geeft, zoals een datum of maand.

Lijndiagram met gemiddelde verkopen per maand, met een referentielijn op 3,5k en een referentielijn voor dimensies in september.

Lijndiagram met referentielijn(en) (voor dimensies)

Referentielijnen voor dimensies zijn beschikbaar in de volgende visualisatietypen:

 • Staafdiagram
 • Combinatiediagram
 • Lijndiagram

Meer informatie