Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Uitdrukkingen gebruiken in visualisaties

Visualisaties in Qlik Sense worden gebouwd op basis van diagrammen, die op hun beurt weer zijn gebaseerd op dimensies en metingen, afhankelijk van het type diagram. Visualisaties kunnen titels, subtitels, voetnoten en andere elementen hebben om te helpen met het overbrengen van informatie. Alle elementen waaruit een visualisatie is samengesteld kunnen eenvoudig zijn: bijvoorbeeld een dimensie die bestaat uit een veld dat gegevens vertegenwoordigt of een titel die uit tekst bestaat.

Voor visualisaties die metingen bevatten, zijn de metingen aggregaties op basis van velden. De metingen zijn berekeningen die meerdere records bevatten. Sum(Cost) bijvoorbeeld betekent dat alle waarden van het veld Cost zijn geaggregeerd met behulp van de functie Sum. Met andere woorden, Sum(Cost) is een uitdrukking.

Wat is een uitdrukking?

Een uitdrukking is een combinatie van functies, velden en rekenkundige operatoren (+ * / =) en andere metingen. Uitdrukkingen worden gebruikt voor het verwerken van gegevens in de app om een resultaat op te leveren dat kan worden bekeken in een visualisatie. Hun gebruik beperkt zich niet tot metingen. U kunt visualisaties bouwen die dynamischer en krachtiger zijn door uitdrukkingen te gebruiken voor titels, subtitels, voetnoten en zelfs dimensies.

Dit betekent bijvoorbeeld dat de titel van een visualisatie geen statische tekst hoeft te zijn, maar kan worden gemaakt op basis van een uitdrukking waarvan het resultaat verandert afhankelijk van de uitgevoerde selecties.

Waar kan ik uitdrukkingen gebruiken?

In de geavanceerde bewerkmodus kunnen uitdrukkingen worden gebruikt in een visualisatie als het symbool Uitdrukking wordt weergegeven in het eigenschappenvenster van de geavanceerde bewerkmodus bij het bewerken van een visualisatie. Het symbool  geeft een uitdrukkingsveld aan. Door op Uitdrukking te klikken, opent u de uitdrukkingseditor, die bedoeld is om u te helpen bij het bouwen en bewerken van uitdrukkingen. Uitdrukkingen kunnen tevens rechtstreeks in het uitdrukkingsveld worden ingevoerd, zonder gebruik te maken van de uitdrukkingseditor. U kunt in de standaard bewerkingsmodus ook een uitdrukking als dimensie of maateenheid toevoegen door op Dimensie toevoegen of Maateenheid toevoegen in de visualisatie in de werkbladeditor te klikken en op Uitdrukking te klikken.

Een uitdrukking kan niet rechtstreeks als een masteritem worden opgeslagen, maar als een uitdrukking wordt gebruikt in een meting of dimensie en vervolgens wordt opgeslagen als masteritem, met beschrijvende gegevens zoals naam, beschrijving en extra info, blijft de uitdrukking in de meting of dimensie behouden.

Uitdrukkingen worden zowel in scripts als in diagramvisualisaties gebruikt. Zij kunnen eenvoudig zijn, met alleen basisberekeningen, of complex, met functies, velden en operatoren. Uitdrukkingen kunnen in diverse situaties worden gebruikt. Het verschil tussen metingen en uitdrukkingen is dat uitdrukkingen geen naam of beschrijvende gegevens hebben.

InformatieEen uitdrukking in een script wordt geëvalueerd tijdens de uitvoering van het script. In visualisaties (inclusief diagrammen en tabellen), worden uitdrukkingen automatisch geëvalueerd wanneer een van de velden, variabelen of functies in de uitdrukking van waarde of logische status verandert. Scriptuitdrukkingen en diagramuitdrukkingen verschillen wel enigszins van elkaar wat betreft syntaxis en beschikbare functies.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!