Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Een kaart maken gericht op een regio

U kunt uw kaartdiagrammen zo configureren dat de focus op een specifiek aandachtsgebied blijft staan, zoals een bepaald land. U kunt ook het minimale en maximale zoomniveau van uw kaart instellen. Hiermee bepaalt u hoe ver met Qlik Sense op de kaart wordt ingezoomd wanneer u selecties maakt.

In het volgende voorbeeld wordt uitgelegd hoe u een kaart maakt waarbij de focus op één regio is vergrendeld en waarvoor een aangepast maximaal zoomniveau is ingesteld.

Het kaartdiagram waarvoor pannen is beperkt tot het specifieke aandachtsgebied

Het kaartdiagram waarvoor pannen is beperkt tot het specifieke aandachtsgebied

Voor deze kaart is een panlimiet ingesteld, zodat gebruikers de focus van de kaartvisualisatie niet van het aandachtsgebied vandaan kunnen pannen. Gebruikers kunnen tussen afzonderlijke kaartlagen naar een lager niveau schakelen, maar ze kunnen niet buiten de oorspronkelijke weergave scrollen.

Voor deze kaartvisualisatie worden een puntlaag en een gebiedslaag met twee drill-downdimensies gebruikt. De ene drill-downdimensie zorgt ervoor dat in de gebiedslaag county’s worden weergegeven wanneer staten zijn geselecteerd. De andere drill-downdimensie zorgt ervoor dat in de puntlaag steden als punten worden weergegeven wanneer een staat is geselecteerd in de gebiedslaag.

Er is een zoomlimiet toegepast op het kaartdiagram. Wanneer een staat wordt geselecteerd in de gebiedslaag, wordt de kaart naar een lager niveau geschakeld, zodat de county’s in de gebiedslaag en de steden in een afzonderlijke puntlaag worden weergegeven. De kaart blijft ingezoomd op een passend niveau voor een algemeen regionaal overzicht.

Een kaartdiagram waarop een selectie van staten is toegepast

Een kaartdiagram waarop een selectie van staten is toegepast

Gegevensset

In dit voorbeeld worden twee sets gegevens gebruikt. U moet deze gegevens in Qlik Sense importeren. U kunt de gegevens in een spreadsheet toevoegen en in Qlik Sense importeren. U kunt ook de tabel op deze Help-pagina als webbestand importeren.

Hoe ik dit heb samengesteld

 1. Importeer de gegevens in Gegevensbeheer.
 2. Maak de aanbevolen koppelingen tussen de twee tabellen in Gegevensbeheer.
 3. Maak twee drill-downdimensies: een van State en County en een van State en City.
 4. Voeg een kaart toe en stel in Presentatie een Aangepast zoomniveau in met als maximaal zoomniveau 7x inzoomen.
 5. Voeg een puntlaag toe met State-City als dimensie. Stel de volgende eigenschappen in:
  • Stel in Locatie het bereik in op Aangepast en voer ‘USA’ in bij Country.
  • Stel in Grootte en vorm de optie Grootte op basis van in op Count(Distinct(Customer)).
  • Ken in Kleuren kleuren toe per meting door middel van Count(Distinct(Customer)).
  • Stel in Opties > Laagweergave de optie Zichtbare detailniveaus in op Aangepast en selecteer City.
 6. Voeg een gebiedslaag toe met State-County als dimensie. Stel de volgende eigenschappen in:
  • Stel in Locatie het bereik in op Aangepast, voer ‘USA’ in bij Country en voer State in bij Bestuurlijk gebied (niveau 1).
  • Ken in Kleuren kleuren toe per meting door middel van Count(Distinct(Customer)) en stel de schuifbalk Ondoorzichtigheid in op 40%.
 7. Centreer het gebied op de kaart, stel Pannen beperken in op Aangepast en klik op Panlimiet instellen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!