Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Jak działają funkcje agregacji?

Funkcje agregacji są funkcjami typu wiele do jednego. Wykorzystują wartości z wielu rekordów jako dane wejściowe i składają je w jedną wartość, która podsumowuje wszystkie rekordy. Sum(), Count(), Avg(), Min(), i Only() są funkcjami agregacji.

W Qlik Sense potrzeba dokładnie jednego poziomu funkcji agregacji w większości formuł. Obejmuje to wyrażenia wykresu, pola tekstowe i etykiety. W przypadku niezapisania funkcji agregacji w wyrażeniu Qlik Sense automatycznie przypisze funkcję Only().

 • Funkcja agregacji jest funkcją, która zwraca pojedynczą wartość opisującą niektóre właściwości kilku rekordów w danych.
 • Wszystkie wyrażenia, z wyjątkiem wyliczonych wymiarów, są oceniane jako agregacje.
 • Wszystkie odniesienia do pól w wyrażeniach muszą być złożone w funkcję agregacji.
InformacjaDo tworzenia i zmiany wyrażeń w programie Qlik Sense można używać edytora wyrażeń. Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach edytora wyrażeń, zobacz: Edytor wyrażeń.

Konsolidacja kwot z zastosowaniem funkcji Sum()

Funkcja Sum() oblicza sumę wartości z wyrażenia lub pola dla wszystkich agregowanych danych.

Obliczmy łączną sprzedaż, jaką każdy z kierowników osiągnął, a także łączną sprzedaż wszystkich kierowników.

Wewnątrz aplikacji w arkuszu Which Aggregations? znajdują się dwie tabele, jedna o nazwie Sum(), Max(), Min() i druga o nazwie Count(). Użyjemy każdej z tych tabel do utworzenia funkcji agregacji.

 1. Wybierz dostępną tabelę Sum(), Max(), Min().
  Otworzy się panel właściwości.
 2. Kliknij przycisk Dodaj kolumnę i wybierz Miara.
 3. Kliknij symbol Wyrażenie.
  Otwiera się edytor wyrażeń.
 4. Wprowadź: Sum(Sales)
 5. Kliknij przycisk Zastosuj.

Tabela przedstawiająca całkowitą sprzedaż na kierownika

Tabela przedstawiająca całkowitą sprzedaż na kierownika

Można zobaczyć sprzedaż, którą każdy z kierowników osiągnął, jak również łączną sprzedaż wszystkich kierowników.

InformacjaDla pewności warto sprawdzić, czy dane są odpowiednio sformatowane. W tym przypadku ustaw Formatowanie liczb na Pieniądze a Wzorzec formatu na $ #,##0;-$ #,##0.

Więcej informacji, patrz Sum.

Obliczenie najwyższej wartości sprzedaży przy użyciu funkcji Max()

Funkcja Max() znajduje najwyższą wartość dla każdego wiersza w danych zagregowanych.

 1. Kliknij przycisk Dodaj kolumnę i wybierz Miara.
 2. Kliknij symbol Wyrażenie.
  Otwiera się edytor wyrażeń.
 3. Wprowadź: Max (Sales)
 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

Tabela przedstawiająca całkowitą sprzedaż i najwyższą sprzedaż na kierownika

Tabela przedstawiająca całkowitą sprzedaż i najwyższą sprzedaż na kierownika

Widać najwyższe przychody ze sprzedaży dla każdego kierownika, jak również największą liczbę całkowitą.

Więcej informacji, patrz Max.

Obliczenie najniższej wartości sprzedaży przy użyciu funkcji Min()

Funkcja Min() znajduje najniższą wartość dla każdego wiersza w danych zagregowanych.

 1. Kliknij przycisk Dodaj kolumnę i wybierz Miara.
 2. Kliknij symbol Wyrażenie.
  Otwiera się edytor wyrażeń.
 3. Wprowadź: Min (Sales)
 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

Tabela przedstawiająca całkowitą sprzedaż, najwyższą sprzedaż i najniższą sprzedaż na kierownika

Tabela przedstawiająca całkowitą sprzedaż, najwyższą sprzedaż i najniższą sprzedaż na kierownika

Widać najniższe przychody ze sprzedaży dla każdego kierownika, jak również najmniejszą liczbę całkowitą.

Więcej informacji, patrz Min.

Obliczenie liczby elementów przy użyciu funkcji Count()

Funkcja Count() służy do obliczenia liczby wartości (tekstowych i liczbowych) w poszczególnych wymiarach wykresu.

W naszych danych każdy kierownik jest odpowiedzialny za pewną liczbę przedstawicieli handlowych (Nazwisko przedstawiciela handlowego). Obliczmy liczbę przedstawicieli handlowych.

 1. Wybierz dostępną tabelę Count().
  Otworzy się panel właściwości.
 2. Kliknij przycisk Dodaj kolumnę i wybierz Miara.
 3. Kliknij symbol Wyrażenie.
  Otwiera się edytor wyrażeń.
 4. Wprowadź: Count([Sales Rep Name])
 5. Kliknij przycisk Zastosuj.

Tabela przedstawiająca przedstawicieli handlowych i łączną liczbę przedstawicieli handlowych.

Tabela przedstawiająca przedstawicieli handlowych i łączną liczbę przedstawicieli handlowych.

Widać, że łączna liczba przedstawicieli handlowych wynosi 64.

Różnica pomiędzy Count() iCount(distinct )

Obliczmy liczbę kierowników.

 1. Dodaj nowy wymiar do tabeli: Kierownik.
  Jeden kierownik obsługuje więcej niż jednego przedstawiciela handlowego, więc to samo nazwisko kierownika pojawia się więcej niż raz w tabeli.
 2. Kliknij przycisk Dodaj kolumnę i wybierz Miara.
 3. Kliknij symbol Wyrażenie.
  Otwiera się edytor wyrażeń.
 4. Wprowadź: Count(Manager)
 5. Dodaj kolejną miarę z wyrażeniem: Count(distinct Manager)

 6. Kliknij przycisk Zastosuj.

Tabela przedstawiająca przedstawicieli handlowych, łączną liczbę przedstawicieli handlowych, kierownika odpowiedzialnego za każdego przedstawiciela handlowego, nieprawidłową łączną liczba kierowników oraz prawidłową łączną liczbę kierowników.

Tabela przedstawiająca przedstawicieli handlowych, łączną liczbę przedstawicieli handlowych, kierownika odpowiedzialnego za każdego przedstawiciela handlowego, nieprawidłową łączną liczba kierowników oraz prawidłową łączną liczbę kierowników.

Widać, że łączna liczba kierowników w kolumnie wykorzystującej Count(Manager) jako wyrażenie została obliczona na 64. Nie jest to prawidłowe. Łączna liczba kierowników jest poprawnie obliczona jako 18 przy użyciu wyrażenia Count(distinct Manager). Każdy kierownik jest liczony tylko raz, niezależnie od tego, ile razy jego nazwisko pojawia się na liście.

Więcej informacji, patrz Count.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!