Ga naar hoofdinhoud

Welke aggregatiefuncties?

Aggregatiefuncties zijn veel-op-een-functies. Ze gebruiken de waarden van vele records als invoer en voegen deze samen tot een enkele waarde, die alle records samenvat. Sum(), Count(), Avg(), Min(), en Only() zijn aggregatiefuncties.

In Qlik Sense hebt u in de meeste formules één aggregatiefunctie nodig. Hieronder vallen diagramuitdrukkingen, tekstvakken en waardelabels. Als u geen aggregatiefunctie in uw uitdrukking opneemt, wijst Qlik Sense automatisch de Only()-functie toe.

 • Een aggregatiefunctie is een functie die een enkele waarde retourneert, die een bepaalde eigenschap van meerdere records in uw gegevens beschrijft.
 • Alle uitdrukkingen, behalve berekende dimensies, worden geëvalueerd als aggregaties.
 • Alle veldreferenties in uitdrukkingen moeten door een aggregatiefunctie worden omsloten.
InformatieU kunt de uitdrukkingseditor gebruiken om uitdrukkingen te maken en wijzigen in Qlik Sense. Voor meer informatie over de functies van de uitdrukkingseditor, raadpleegt u: Uitdrukkingseditor.

Hoeveelheden samenvoegen met behulp van Sum()

Sum() berekent het totaal van de waarden die worden geleverd door de uitdrukking of het veld voor de geaggregeerde gegevens.

Laten we de totale verkoop die elke manager behaalt heeft, berekenen en de totale verkoop van alle managers bij elkaar.

In de app, op het werkblad Which Aggregations? vindt u twee tabellen, één tabel met de naam Sum(), Max(), Min() en één tabel met de naam Count(). We gebruiken beide tabellen om aggregatiefuncties te maken.

 1. Selecteer de beschikbare Sum(), Max(), Min()-tabel.
  Het eigenschappenvenster wordt geopend.
 2. Klik op Kolom toevoegen en selecteer Meting.
 3. Klik op het symbool Expression.
  De uitdrukkingseditor opent.
 4. Voer het volgende in: Sum(Sales)
 5. Klik op Toepassen.

Tabel met de totale verkoop per manager

Table showing total sales per Manager

U ziet de totale verkoop die elke manager behaalt heeft, en de totale verkoop van alle managers bij elkaar.

InformatieZorg dat uw gegevens op de juiste wijze zijn geformatteerd. Stel in dit geval de Getalnotatie in op Geld en het Opmaakpatroon op $ #,##0;-$ #,##0.

Ga voor meer informatie naar Sum.

De hoogste verkoopwaarde berekenen met behulp van Max()

Max() retourneert de hoogste waarde per rij van de geaggregeerde gegevens.

 1. Klik op Kolom toevoegen en selecteer Meting.
 2. Klik op het symbool Expression.
  De uitdrukkingseditor opent.
 3. Voer het volgende in: Max (Sales)
 4. Klik op Toepassen.

Tabel met de totale verkoop en de hoogste verkoop per manager

Table showing total sales and highest sale per Manager

U ziet zowel de hoogste winst van elke manager afzonderlijk als de hoogste totale winst.

Ga voor meer informatie naar Max.

De laagste verkoopwaarde berekenen met behulp van Min()

Min() retourneert de laagste waarde per rij van de geaggregeerde gegevens.

 1. Klik op Kolom toevoegen en selecteer Meting.
 2. Klik op het symbool Expression.
  De uitdrukkingseditor opent.
 3. Voer het volgende in: Min (Sales)
 4. Klik op Toepassen.

Tabel met de totale verkoop, plus de hoogste en de laagste verkoopcijfers per manager

Table showing total sales, highest sale, and lowest sale per Manager

U ziet zowel de laagste winst van elke manager afzonderlijk als de laagste totale winst.

Ga voor meer informatie naar Min.

Het aantal entiteiten tellen met behulp van Count()

Count() wordt gebruikt om het aantal waarden, tekst en numeriek, in elke diagramdimensie te tellen.

In onze gegevens is elke manager verantwoordelijk voor een aantal verkoopvertegenwoordigers (Sales Rep Name). Nu berekenen we het aantal verkoopvertegenwoordigers.

 1. Selecteer de beschikbare Count()-tabel.
  Het eigenschappenvenster wordt geopend.
 2. Klik op Kolom toevoegen en selecteer Meting.
 3. Klik op het symbool Expression.
  De uitdrukkingseditor opent.
 4. Voer het volgende in: Count([Sales Rep Name])
 5. Klik op Toepassen.

Tabel die de verkoopvertegenwoordigers toont en het totale aantal verkoopvertegenwoordigers.

Table showing Sale Representatives, and total number of Sales Representatives.

U ziet dat het totale aantal verkoopvertegenwoordigers 64 bedraagt.

Verschil tussen Count() en Count(distinct )

Laten we het aantal managers berekenen.

 1. Voeg een nieuwe dimensie toe aan uw tabel: Manager.
  Eén manager stuurt meer dan één verkoopvertegenwoordiger aan, daardoor verschijnt de naam van dezelfde manager meerdere keren in dezelfde tabel.
 2. Klik op Kolom toevoegen en selecteer Meting.
 3. Klik op het symbool Expression.
  De uitdrukkingseditor opent.
 4. Voer het volgende in: Count(Manager)
 5. Voeg een andere meting toe met de uitdrukking: Count(distinct Manager)

 6. Klik op Toepassen.

Tabel met een weergave van de verkoopvertegenwoordigers, het totale aantal verkoopvertegenwoordigers, de verantwoordelijke manager voor elke verkoopvertegenwoordiger, een incorrect aantal managers en een correct aantal managers.

Table showing Sales Representatives, total number of Sales Representatives, Manager responsible for each Sales Representative, incorrect total number of Managers, and correct total number of Managers.

U ziet dat de berekening van het totale aantal managers met behulp van Count(Manager) als uitdrukking resulteert in 64. Dit is niet correct. Het totaal aantal managers is correct berekend als 18 met behulp van de Count(distinct Manager)-uitdrukking. Elke manager wordt slechts één keer geteld, ongeacht hoe vaak hun naam in de lijst voorkomt.

Ga voor meer informatie naar Count.