Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Korzystanie z aplikacji w przestrzeniach udostępnionych

Aplikacje mogą być tworzone, opracowywane i udostępniane innym członkom huba Analityka Qlik Cloud w przestrzeni udostępnionej.

Aplikacje mogą być tworzone i opracowywane w sposób podobny do tworzenia i udostępniania w przestrzeni prywatnej. Użytkownik może tworzyć i opracowywać aplikacje w przestrzeni w zależności od posiadanych uprawnień do przestrzeni oraz od licencji. Jeśli posiada uprawnienie Może wyświetlać, wówczas w przestrzeni może tylko wyświetlać aplikacje.

Szczegółowy widok tego, co można robić z aplikacjami w zależności od uprawnień i licencji zawiera temat Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych.

Tworzenie aplikacji w przestrzeni udostępnionej

Użytkownicy mogą tworzyć i ładować aplikacje w przestrzeni udostępnionej, klikając opcję Utwórz, a następnie wybierając opcję Utwórz aplikację lub Załaduj aplikację. Do przestrzeni nie można duplikować aplikacji, ale można je do przestrzeni przenosić.

Znaczniki, które użytkownik dodaje do aplikacji, są udostępniane innym członkom huba w chmurze, ale tylko wtedy, jeśli użytkownik ma dostęp do swojej aplikacji.

Tworzyć, modyfikować i usuwać połączenia danych oraz pliki danych mogą użytkownicy z uprawnieniem Może edytować i Może edytować dane w aplikacjach w przestrzeni udostępnionej.

Właściciele aplikacji mający uprawnienie Może edytować i Może edytować dane w aplikacjach mogą czytać, zapisywać i ładować połączenia danych i skrypty ładowania w Menedżerze danych lub Edytorze ładowania danych we własnych aplikacjach. Mogą również tworzyć powiązania między danymi do źródeł zewnętrznych oraz ładować dane z tych powiązań. Użytkownicy z uprawnieniami Może edytować dane w aplikacjach mogą również edytować skrypty ładowania w aplikacjach innych użytkowników.

Powiązanie DataFiles dla przestrzeni udostępnionej jest tworzone automatycznie i nie można go usuwać, dopóki przestrzeń jest dostępna dla użytkownika.

Możesz tworzyć aplikacje selekcji On-demand w przestrzeni udostępnionej. Aplikacje selekcji i aplikacje szablonów muszą znajdować się w tej samej przestrzeni. Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie aplikacji selekcji On-demand.

Więcej informacji o tworzeniu aplikacji zawiera temat Tworzenie aplikacji i dodawanie danych.

Dodawanie źródeł danych w przestrzeniach współdzielonych

Użytkownicy z uprawnieniami Może edytować, Może edytować dane w aplikacjach lub Może zarządzać mogą dodawać źródła danych do przestrzeni udostępnionych. Źródła danych mogą być wykorzystywane przez innych członków przestrzeni.

Więcej informacji zawiera temat Dodawanie danych analitycznych i zarządzanie nimi.

Dodawanie zawartości do aplikacji w przestrzeniach udostępnionych

Użytkownicy mający uprawnienie Może edytować, Może edytować dane w aplikacjach lub Może zarządzać mogą do aplikacji w przestrzeni udostępnionej dodawać arkusze, narracje i zakładki. Arkusze, narracje i zakładki dodawane do aplikacji są prywatne. W aplikacji te elementy są widoczne tylko dla twórcy zawartości prywatnej. Gdy są gotowe do udostępnienia, twórca ustawia je jako publiczne.

Więcej informacji zawiera temat Udzielanie dostępu do arkuszy, zakładek i narracji.

Dane w aplikacji może edytować tylko właściciel przestrzeni, ale inni członkowie przestrzeni udostępnionej mogą tworzyć, edytować oraz usuwać:

 • elementy główne;
 • zmienne
 • zawartość biblioteki multimediów.
Informacja

Migawki zarejestrowane dla narracji nie są udostępniane innym użytkownikom.

Członkowie przestrzeni udostępnionej mający uprawnienia Właściciel, Może edytować, Może edytować dane w aplikacjach lub Może zarządzać mogą modyfikować następujące właściwości aplikacji:

 • Wybrana kompozycja
 • Aktywacja kolejności czytania od prawej do lewej
 • ustawienie zakładki jako domyślnej dla aplikacji;
 • Styl nazwy arkusza

Ładowanie aplikacji w przestrzeni udostępnionej

Użytkownicy mający uprawnienia Właściciel, Może zarządzać, Może edytować lub Może edytować dane w aplikacjach mogą ręcznie przeładowywać aplikacje i tworzyć harmonogramy ładowania aplikacji w przestrzeni.

Przenoszenie aplikacji między przestrzeniami

Aplikacje można przenosić między przestrzeniami udostępnionymi, a także między przestrzenią udostępnioną a przestrzenią prywatną.

Jeśli utworzysz aplikację w przestrzeni udostępnionej, wówczas skojarzone z nią powiązania między danymi pozostaną w tej przestrzeni, nawet jeśli aplikacja zostanie przeniesiona. Przykład: tworzysz aplikację QuarterlyAnalysis w udostępnionej przestrzeni Data Team. Jeśli przeniesiesz aplikację QuarterlyAnalysis do innej przestrzeni udostępnionej, powiązania między danymi pozostaną w przestrzeni udostępnionej Data Team. Jeśli wymagane jest edytowanie lub przeładowanie danych, taką operację musi wykonać użytkownik mający uprawnienie Może edytować lub Może edytować dane w aplikacjach w przestrzeni udostępnionej Data Team. Tak samo jest w przypadku utworzenia aplikacji w przestrzeni prywatnej i przeniesienia jej do przestrzeni udostępnionej.

Jeśli przeniesiesz aplikację z harmonogramem ładowania między przestrzeniami, harmonogram ładowania zostanie usunięty. W razie potrzeby odtwórz harmonogram w nowej przestrzeni.

 1. Kliknij Przenieś w aplikacji i wybierz polecenie Przenieś.
 2. Wybierz nową przestrzeń w obszarze Przestrzeń.
 3. Aby otworzyć nową przestrzeń, wybierz polecenie Przejdź do przestrzeni.
 4. Kliknij przycisk Przenieś.

Ruch połączeń danych

Kiedy w przestrzeni zostanie utworzone połączenie danych, nie można go przenieść do innej przestrzeni, chyba że masz dostęp do funkcji Konsola zarządzania jako administrator dzierżawy, analityki lub danych. Aby przenieść istniejące połączenie danych do innej przestrzeni, należy skontaktować się z administratorem lub utworzyć nowe połączenie w żądanej przestrzeni z tymi samymi ustawieniami co w istniejącym połączeniu.

Informacje o tym, jak administrator może przenieść połączenie, zawiera temat Przenoszenie połączeń danych.

Duplikowanie aplikacji w przestrzeni udostępnionej

W przestrzeni udostępnionej można duplikować aplikacje.

Informacja

Jeśli aplikacja wykorzystuje dostęp do sekcji na potrzeby danych, wówczas takiej aplikacji nie można duplikować.

 • Kliknij Więcej w aplikacji i wybierz polecenie Duplikuj.

Eksportowanie aplikacji z przestrzeni udostępnionych

Aplikację można wyeksportować z przestrzeni udostępnionej w postaci pliku .qvf. Wyeksportowana aplikacja nie zawiera żadnych arkuszy prywatnych.

Informacja

Jeśli aplikacja wykorzystuje dostęp do sekcji na potrzeby danych, wówczas takiej aplikacji nie można wyeksportować.

 • Kliknij Więcej na aplikacji i wybierz opcję Eksportuj z danymi lub Eksportuj bez danych.

Udostępnianie aplikacji z przestrzeni udostępnionych

Do przestrzeni można dodawać członków i nadawać im uprawnienie Może wyświetlać, aby umożliwić im wyświetlanie aplikacji w przestrzeni. Nie można udostępniać pojedynczych aplikacji z przestrzeni. Jeśli udostępnianie przestrzeni osobom przeglądającym jest niepożądane, wówczas można przenieść aplikację do przestrzeni utworzonej dla osób przeglądających aplikację.

Więcej informacji o dodawaniu członków do przestrzeni udostępnionych zawiera tema Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!