Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Paylaşılan alanlarda uygulamalar kullanma

Paylaşılan bir alanda Qlik Cloud Analizleri hub'ının diğer üyeleriyle uygulamalar oluşturulabilir, geliştirilebilir ve paylaşılabilir.

Uygulamalar, kişisel alanda oluşturulmasına ve paylaşılmasına çok benzer biçimde oluşturulabilir ve geliştirilebilir. Alan izinlerinize ve kullanıcı yetkilendirmenize bağlı olarak alanda uygulamalar oluşturabilir ve geliştirebilirsiniz. Görüntüleyebilir izniniz varsa, alandaki uygulamaları sadece görüntüleyebilirsiniz.

İzninize ve kullanıcı yetkinize bağlı olarak uygulamalarla neler yapabileceğinize ilişkin ayrıntılı bir görünüm için bk. Paylaşılan alanlarda izinleri yönetme.

Paylaşılan alanda uygulamalar oluşturma

Kullanıcılar Yeni ekle'ye tıklayarak ve Yeni analiz uygulaması'nı veya Yükle'yi seçerek paylaşılan alanda uygulamalar oluşturabilir ya da yükleyebilir. Bir alana uygulama çoğaltamazsınız ancak uygulamaları bir alana taşıyabilirsiniz.

Bilgi notu

Yeni platformda gezinme deneyimini kullanıyorsanız Oluştur sayfasına gidin ve Analiz uygulamasını veya Yükle'yi seçin.

Uygulamaya eklediğiniz etiketler, bulut hub'ının diğer üyeleriyle ancak uygulamanıza erişimleri varsa paylaşılır.

Paylaşılan bir alanda Düzenleyebilir ve Uygulamalarda verileri düzenleyebilir izinleri olan kullanıcılar tarafından veri bağlantıları ve veri dosyaları oluşturulabilir, değiştirilebilir ve silinebilir.

Düzenleyebilir ve Uygulamalarda verileri düzenleyebilir izinleri olan uygulama sahipleri, kendi uygulamalarındaki Veri yöneticisi veya Veri yükleme düzenleyicisi'nde veri bağlantılarını ve yükleme komut dosyalarını okuyabilir, yazabilir ve yükleyebilir. Ayrıca harici kaynaklarla veri bağlantıları da oluşturabilir ve bu bağlantılardan veri yükleyebilir. Uygulamalarda verileri düzenleyebilir izinlerine sahip kullanıcılar, diğer kullanıcıların uygulamalarında da komut dosyalarını düzenleyebilir.

Paylaşılan alan için DataFiles bağlantısı otomatik olarak oluşturulur ve alan halen bir kullanıcının kullanımına sunulmuşken kaldırılamaz.

İsteğe bağlı seçim uygulamalarını paylaşılan bir alanda oluşturabilirsiniz. Seçim uygulamaları ve şablon uygulamaları aynı alanda olmalıdır. Daha fazla bilgi için bk. İsteğe bağlı seçim uygulaması oluşturma.

Uygulamalar oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bk. Uygulama oluşturma ve veri ekleme.

Paylaşılan alanlara veri kaynakları ekleme

Düzenleyebilir, Uygulamalarda verileri düzenleyebilir veya Yönetebilir izinlerine sahip kullanıcılar paylaşılan alanlara veri kaynakları ekleyebilir. Veri kaynakları, alandaki diğer üyeler tarafından kullanılabilir.

Bilgi için bk. Analiz verilerinizi ekleme ve yönetme.

Paylaşılan alanda uygulamalara içerik ekleme

Düzenleyebilir, Uygulamalarda verileri düzenleyebilir veya Yönetebilir izinleri olan kullanıcılar, paylaşılan alandaki uygulamalara sayfalar, hikayeler ve yer işaretleri ekleyebilir. Uygulamaya eklenen sayfalar, hikayeler ve seçim imleri özeldir. Sadece özel içeriğin yaratıcısı bunu uygulamada görebilir. Paylaşılmaya hazır olduklarında, içeriği oluşturan kullanıcı bunları herkese açık hale getirir.

Bilgi için bk. Sayfalara, sayfa gruplarına, yer işaretlerine ve hikayelere erişim verme.

Uygulamadaki verileri yalnızca alan sahibi düzenleyebilir ancak diğer paylaşılan alan üyeleri aşağıdakileri oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilir:

 • Ana öğeler
 • Değişkenler
 • Medya kitaplığı içeriği
Bilgi notu

Hikayeler için alınan anlık görüntüler diğer kullanıcılarla paylaşılmaz.

Sahip, Düzenleyebilir, Uygulamalarda verileri düzenleyebilir veya Yönetebilir izinleri olan paylaşılan alan üyeleri aşağıdaki uygulama özelliklerini değiştirebilir:

 • Seçili tema
 • Sağdan sola okuma düzenini etkinleştirme
 • Bir seçim imini uygulama varsayılanı olarak ayarlama
 • Sayfa başlığı stili

Paylaşılan alanda uygulamaları yükleme

Sahip, Yönetebilir, Düzenleyebilir veya Uygulamalarda verileri düzenleyebilir izinlerine sahip kullanıcılar, uygulamaları manuel olarak yeniden yükleyebilir ve alanda uygulamalar için planlanmış yeniden yüklemeler oluşturabilir.

Alanlar arasında uygulamaları taşıma

Uygulamaları paylaşılan alanlar arasında ve bunun yanı sıra bir paylaşılan alan ile kişisel alan arasında taşıyabilirsiniz.

Paylaşılan alanda bir uygulama oluşturursanız uygulama taşınsa bile bu uygulamayla ilgili veri bağlantıları bu alanda kalır. Örneğin, Veri Ekibi paylaşılan alanında QuarterlyAnalysis adlı bir uygulama oluşturursunuz. QuarterlyAnalysis uygulamasını farklı bir paylaşılan alana taşırsanız veri bağlantıları, Veri Ekibi paylaşılan alanında kalır. Verilerin düzenlenmesi ya da yeniden yüklenmesi gerekirse bu, Veri Ekibi paylaşılan alanında Düzenleyebilir veya Uygulamalarda verileri düzenleyebilir rollerine sahip bir kullanıcı tarafından yapılmalıdır. Kişisel alanda bir uygulama oluşturup bu uygulamayı paylaşılan bir alana taşıdıysanız aynı durum geçerli olur.

Yeniden yükleme planı olan bir uygulamayı alanlar arasında taşırsanız, yeniden yükleme planı silinir. Gerekirse programı yeni alanda yeniden oluşturun.

 1. Uygulamada Taşı öğesine tıklayın ve Taşı'yı seçin.
 2. Alan'dan yeni alanı seçin.
 3. Yeni alanı açmak için Alana git seçeneğini belirleyin.
 4. Taşı üzerine tıklayın.

Veri bağlantılarının hareketi

Bir alanda veri bağlantısı oluşturulduktan sonra, kiracı yöneticisi, analiz yöneticisi veya veri yöneticisi olarak Yönetim Konsolu (veya yeni platform navigasyonunu kullanıyorsanız Yönetim) öğesine erişiminiz olmadığı sürece bağlantıyı başka bir alana taşıyamazsınız. Mevcut veri bağlantısını başka bir alana taşımak için yöneticiyle iletişime geçin veya istediğiniz alanda mevcut bağlantıyla aynı ayarlara sahip yeni bir bağlantı oluşturun.

Yöneticinin bağlantıyı nasıl taşıyabileceğine ilişkin belgeler için bk. Veri bağlantılarını taşıma.

Paylaşılan alanda uygulamaları çoğaltma

Paylaşılan alandaki uygulamaları çoğaltabilirsiniz.

Bilgi notu

Uygulama, veri erişimi için bölüm erişimi kullanıyorsa uygulamayı çoğaltamazsınız.

 • Uygulamada Daha fazla üzerine tıklayın ve Çoğalt'ı seçin.

Paylaşılan alanlardan uygulamaları dışa aktarma

Paylaşılan alandan bir uygulamayı .qvf dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz. Dışa aktarılan uygulamalara, uygulamadaki herhangi bir özel sayfa dahil değildir.

Bilgi notu

Uygulama, veri erişimi için bölüm erişimi kullanıyorsa, uygulamayı dışa aktaramazsınız.

 • Uygulamada Daha fazla üzerine tıklayın ve Verilerle dışa aktar veya Veri olmadan dışa aktar'ı seçin.

Paylaşılan alanlardaki uygulamaları paylaşma

Bir alana üyeler ekleyebilir ve alandaki uygulamaları görüntüleyebilmeleri için onlara Görüntüleyebilir izni verebilirsiniz. Bir alandan bireysel uygulamaları paylaşamazsınız. Bir alanı, görüntüleyebilen kullanıcılar ile paylaşmak istemiyorsanız uygulamayı, uygulama görüntüleyicileri için oluşturduğunuz bir alana taşıyabilirsiniz.

Paylaşılan alanlara üye ekleme hakkında daha fazla bilgi için bk.Paylaşılan alanlarda izinleri yönetme.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!