Ana içeriğe geç

Paylaşılan alanlarda uygulamalar kullanma

Paylaşılan bir alanda bulut hub'ının diğer üyeleriyle uygulamalar oluşturulabilir, geliştirilebilir ve paylaşılabilir.

Uygulamalar, kişisel alanda oluşturulmasına ve paylaşılmasına çok benzer biçimde oluşturulabilir ve geliştirilebilir. Alan izinlerinize ve lisansınıza bağlı olarak alanda uygulamalar oluşturabilir ve geliştirebilirsiniz. Görüntüleyebilir izniniz varsa, alandaki uygulamaları sadece görüntüleyebilirsiniz.

İzninize ve lisansınıza bağlı olarak uygulamalarla neler yapabileceğinizin ayrıntılı görünümü için bkz. Paylaşılan alanlarda izinleri yönetme.

Paylaşılan alanda uygulamalar oluşturma

Kullanıcılar Oluştur'a tıklayıp Uygulama oluştur'u veya Uygulama yükle'yi seçerek paylaşılan alanda uygulamalar oluşturabilir ya da yükleyebilir. Bir alana uygulama çoğaltamazsınız ancak uygulamaları bir alana taşıyabilirsiniz.

Uygulamaya eklediğiniz etiketler, bulut hub'ının diğer üyeleriyle ancak uygulamanıza erişimleri varsa paylaşılır.

Paylaşılan bir alanda Düzenleyebilir izinleri olan kullanıcılar tarafından veri bağlantıları ve veri dosyaları oluşturulabilir, değiştirilebilir ve silinebilir.

Düzenleyebilir iznine sahip kullanıcılar, Veri yöneticisi veya Veri yükleme düzenleyicisi'nde veri bağlantılarını ve yükleme komut dosyalarını okuyabilir, yazabilir ve yükleyebilir. Ayrıca harici kaynaklarla veri bağlantıları da oluşturabilir ve bu bağlantılardan veri yükleyebilir.

Paylaşılan alan için DataFiles bağlantısı otomatik olarak oluşturulur ve alan halen bir kullanıcının kullanımına sunulmuşken kaldırılamaz.

İsteğe bağlı seçim uygulamalarını paylaşılan bir alanda oluşturabilirsiniz. Seçim uygulamaları ve şablon uygulamaları aynı alanda olmalıdır. Daha fazla bilgi için bkz. İsteğe bağlı seçim uygulaması oluşturma.

Uygulamalar oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Uygulama oluşturma ve veri ekleme.

Paylaşılan alanlara veri kaynakları ekleme

Düzenleyebilir veya Yönetebilir izinlerine sahip kullanıcılar paylaşılan alanlara veri kaynakları ekleyebilir. Veri kaynakları, alandaki diğer üyeler tarafından kullanılabilir.

Bilgi için bkz. Alanlardaki veri kaynaklarını ekleme ve yönetme.

Paylaşılan alanda uygulamalara içerik ekleme

Düzenleyebilir veya Yönetebilir izinleri olan kullanıcılar, paylaşılan alandaki uygulamalara sayfa, hikaye ve yer işareti ekleyebilir. Uygulamaya eklenen sayfalar, hikayeler ve seçim imleri özeldir. Sadece özel içeriğin yaratıcısı bunu uygulamada görebilir. Paylaşılmaya hazır olduklarında, içeriği oluşturan kullanıcı bunları herkese açık hale getirir.

Bilgi için bkz. Sayfalara, yer işaretlerine ve hikayelere erişim verme.

Uygulamadaki verileri yalnızca alan sahibi düzenleyebilir ancak diğer paylaşılan alan üyeleri aşağıdakileri oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilir:

 • Ana öğeler
 • Değişkenler
 • Medya kitaplığı içeriği
Bilgi notu

Hikayeler için alınan anlık görüntüler diğer kullanıcılarla paylaşılmaz.

Sahip, Düzenleyebilir veya Yönetebilir izinleri olan paylaşılan alan üyeleri aşağıdaki uygulama özelliklerini değiştirebilir:

 • Seçili tema
 • Sağdan sola okuma düzenini etkinleştirme
 • Bir seçim imini uygulama varsayılanı olarak ayarlama
 • Sayfa başlığı stili

Paylaşılan alanda uygulamaları yükleme

Sahip, Yönetebilir ve Düzenleyebilir izinlerine sahip kullanıcılar, uygulamaları manuel olarak yeniden yükleyebilir ve alanda uygulamalar için planlanmış yeniden yüklemeler oluşturabilir.

Alanlar arasında uygulamaları taşıma

Uygulamaları paylaşılan alanlar arasında ve bunun yanı sıra bir paylaşılan alan ile kişisel alan arasında taşıyabilirsiniz.

Paylaşılan alanda bir uygulama oluşturursanız uygulama taşınsa bile bu uygulamayla ilgili veri bağlantıları bu alanda kalır. Örneğin, Veri Ekibi paylaşılan alanında QuarterlyAnalysis adlı bir uygulama oluşturursunuz. QuarterlyAnalysis uygulamasını farklı bir paylaşılan alana taşırsanız veri bağlantıları, Veri Ekibi paylaşılan alanında kalır. Verilerin düzenlenmesi veya yeniden yüklenmesi gerekirse bu, Veri Ekibi paylaşılan alanında Düzenleyebilir haklarına sahip bir kullanıcı tarafından yapılmalıdır. Kişisel alanda bir uygulama oluşturup bu uygulamayı paylaşılan bir alana taşıdıysanız aynı durum geçerli olur.

Yeniden yükleme planı olan bir uygulamayı alanlar arasında taşırsanız, yeniden yükleme planı silinir. Gerekirse programı yeni alanda yeniden oluşturun.

 1. Uygulamada Move öğesine tıklayın ve Taşı'yı seçin.
 2. Alan'dan yeni alanı seçin.
 3. Yeni alanı açmak için Alana git seçeneğini belirleyin.
 4. Taşı üzerine tıklayın.

Paylaşılan alanda uygulamaları çoğaltma

Paylaşılan alandaki uygulamaları çoğaltabilirsiniz.

Bilgi notu

Uygulama, veri erişimi için bölüm erişimi kullanıyorsa uygulamayı çoğaltamazsınız.

 • Uygulamada Daha fazla üzerine tıklayın ve Çoğalt'ı seçin.

Paylaşılan alanlardan uygulamaları dışa aktarma

Paylaşılan alandan bir uygulamayı .qvf dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz. Dışa aktarılan uygulamalara, uygulamadaki herhangi bir özel sayfa dahil değildir.

Bilgi notu

Uygulama, veri erişimi için bölüm erişimi kullanıyorsa, uygulamayı dışa aktaramazsınız.

 • Uygulamada Daha fazla üzerine tıklayın ve Verilerle dışa aktar veya Veri olmadan dışa aktar'ı seçin.

Paylaşılan alanlardaki uygulamaları paylaşma

Bir alana üyeler ekleyebilir ve alandaki uygulamaları görüntüleyebilmeleri için onlara Görüntüleyebilir izni verebilirsiniz. Bir alandan bireysel uygulamaları paylaşamazsınız. Bir alanı, görüntüleyebilen kullanıcılar ile paylaşmak istemiyorsanız uygulamayı, uygulama görüntüleyicileri için oluşturduğunuz bir alana taşıyabilirsiniz.

Paylaşılan alanlara üye ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz.Paylaşılan alanlarda izinleri yönetme.