Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Apps gebruiken in gedeelde ruimtes

Apps kunnen worden gemaakt, ontwikkeld en gedeeld met andere leden van de Qlik Cloud Analyse-hub in een gedeelde ruimte.

Apps kunnen worden gemaakt en ontwikkeld op zoals apps worden gemaakt en gedeeld in een persoonlijke ruimte. Afhankelijk van uw ruimtemachtigingen en uw gebruikersrecht kunt u in de ruimte apps maken en ontwikkelen. Als u de machtiging Kan weergeven hebt, kunt u alleen de apps in de ruimte weergeven.

Voor een gedetailleerd overzicht van wat u kunt doen met apps op basis van uw machtigingen en gebruikersrecht, zie Machtigingen in gedeelde ruimtes beheren.

Apps in een gedeelde ruimte maken

Gebruikers kunnen apps maken of uploaden in een gedeelde ruimte door te klikken op Nieuwe toevoegen en Nieuwe analyse-app of Uploaden te kiezen. U kunt geen apps dupliceren naar een ruimte, maar u kunt apps wel naar een ruimte verplaatsen.

Tags die u toevoegt aan een app worden gedeeld met andere leden van de cloudhub, maar alleen als zij toegang hebben tot uw app.

Gebruikers met de machtigingen Kan bewerken en Kan gegevens bewerken in apps kunnen in een gedeelde ruimte gegevensverbindingen en gegevensbestanden maken, aanpassen en verwijderen.

App-eigenaren met de machtiging Kan bewerken en Kan gegevens bewerken in apps kunnen gegevensverbindingen en load-scripts lezen, schrijven en laden in Gegevensbeheer of de editor voor laden van gegevens in hun eigen apps. Ze kunnen ook gegevensverbindingen met externe bronnen maken en gegevens uit die verbindingen laden. Gebruikers met de machtiging Kan gegevens bewerken in apps kunnen ook load-scripts bewerken in apps van andere gebruikers.

De DataFiles-verbinding voor een gedeelde ruimte wordt automatisch gemaakt en kan niet worden verwijderd als de ruimte nog voor een gebruiker beschikbaar is.

U kunt on-demand-selectie-apps maken in een gedeelde ruimte. Selectie-apps en sjabloon-apps moeten zich in dezelfde ruimte bevinden. Zie voor meer informatie Een on-demand-selectie-app maken.

Zie Apps maken en gegevens toevoegen voor meer informatie over het maken van apps.

Gegevensbronnen toevoegen in gedeelde ruimten

Gebruikers met de machtiging Kan bewerken, Kan gegevens bewerken in apps of Kan beheren kunnen gegevensbronnen toevoegen aan gedeelde ruimten. Gegevensbronnen kunnen worden gebruikt door andere leden van de ruimte.

Zie Uw analysegegevens toevoegen en beheren voor meer informatie.

Inhoud toevoegen aan apps in gedeelde ruimtes

Gebruikers met de machtiging Kan bewerken, Kan gegevens bewerken in apps of Kan beheren kunnen werkbladen, presentaties en bladwijzers toevoegen aan apps in de gedeelde ruimte. Werkbladen, presentaties en bladwijzers die aan de app zijn toegevoegd, zijn privé. Alleen de maker van de privé-inhoud kan deze in de app zien. Als de inhoud klaar is om te worden gedeeld, maakt de maker deze openbaar.

Zie Toegang verlenen tot werkbladen, bladwijzers en presentaties voor meer informatie.Granting access to sheets, bookmarks, and stories

Alleen de eigenaar van de ruimte kan gegevens in de app bewerken, maar andere leden van de gedeelde ruimte kunnen het volgende maken, bewerken en verwijderen:

 • Masteritems
 • Variabelen
 • Inhoud van de mediabibliotheek
Informatie

Snapshots voor presentaties worden niet met andere gebruikers gedeeld.

Leden van een gedeelde ruimte met de machtiging Eigenaar, Kan bewerken, Kan gegevens bewerken in apps of Kan beheren kunnen de volgende app-eigenschappen wijzigen:

 • Geselecteerd thema
 • Leesrichting van rechts naar links inschakelen
 • Een bladwijzer standaard instellen voor een app
 • Opmaak werkbladtitel

Apps in een gedeelde ruimte laden

Gebruikers met de machtigingen Eigenaar, Kan beheren, Kan bewerken of Kan gegevens bewerken in apps kunnen handmatig apps opnieuw laden en het opnieuw laden inplannen voor apps in de ruimte.

Apps tussen ruimtes verplaatsen

U kunt apps verplaatsen tussen gedeelde ruimten, maar ook tussen een gedeelde en een persoonlijke ruimte.

Als u een app in een gedeelde ruimte maakt, blijven alle eraan gerelateerde gegevensverbindingen in die ruimte, ook als de app wordt verplaatst. Stel, u maakt een app met de naam KwartaalAnalyse in de gedeelde ruimte Gegevensteam. Als u KwartaalAnalyse naar een andere ruimte verplaatst, blijven de gegevensverbindingen in de gedeelde ruimte Gegevensteam. Het bewerken of laden van de gegevens moet in de gedeelde ruimte Gegevensteam worden gedaan door een gebruiker met de rol Kan bewerken of Kan gegevens bewerken in apps in de gedeelde ruimte Gegevensteam. Dit is ook van toepassing als u een app in een persoonlijke ruimte hebt gemaakt en deze naar een gedeelde ruimte hebt verplaatst.

Als u een app met een planning voor opnieuw laden verplaatst naar een andere ruimte, wordt de planning voor opnieuw laden verwijderd. Maak de planning opnieuw aan in de nieuwe ruimte, indien vereist.

 1. Klik op Verplaatsen voor de app en selecteer Verplaatsen.
 2. Selecteer de nieuwe ruimte in Ruimte.
 3. Selecteer Naar ruimte navigeren om de nieuwe ruimte te openen.
 4. Klik op Verplaatsen.

Verplaatsing van gegevensverbindingen

Nadat een gegevensverbinding is gemaakt in een ruimte, kan de verbinding niet meer naar een andere ruimte worden verplaatst, tenzij u als tenantbeheerder, analysebeheerder of gegevensbeheerder toegang hebt tot de Beheerconsole. Als u een bestaande gegevensverbinding wilt verplaatsen naar een andere ruimte, neem dan contact op met een beheerder of maak een nieuwe verbinding in de gewenste ruimte met dezelfde instellingen als de bestaande verbinding.

Raadpleeg Gegevensverbindingen verplaatsen voor documentatie over hoe een beheerder een verbinding kan verplaatsen.

Apps in een gedeelde ruimte dupliceren

U kunt apps in een gedeelde ruimte dupliceren.

Informatie

Als een app gebruik maakt van sectietoegang voor gegevens, kunt u de app niet dupliceren.

 • Klik op Meer op de app en selecteer Dupliceren.

Apps exporteren vanuit gedeelde ruimten

U kunt een app vanuit een gedeelde ruimte exporteren als een .qvf-bestand. De geëxporteerde apps bevatten geen privéwerkbladen in de app.

Informatie

Als een app gebruik maakt van sectietoegang voor gegevens, kunt u de app niet exporteren.

 • Klik op Meer op de app en selecteer Exporteren met gegevens of Exporteren zonder gegevens.

Apps delen vanuit gedeelde ruimtes

U kunt leden toevoegen aan een ruimte en de machtiging Kan weergeven aan hen toewijzen, zodat ze de apps in een ruimte kunnen weergeven. U kunt geen individuele apps delen vanuit een ruimte. Als u geen ruimte met gebruikers wilt delen, kunt u de app verplaatsen naar een ruimte die u speciaal voor gebruikers van de app hebt aangemaakt.

Zie voor meer informatie over het toevoegen van leden aan gedeelde ruimtes Machtigingen in gedeelde ruimtes beheren.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!