Gå till huvudinnehåll

Skapa en on-demand-urvalsapp.

Med en on-demand-urvalsapp får du en metod för att välja delmängder av datauppsättningar så att associationerna blir effektivare och mer rationella med Qlik associative engine. I miljöer med stora datamängder rekommenderar vi att du inte låter urvalsappen läsa in så stor detaljnivå av dimensionen. En urvalsapp med data som baseras på försäljningsdata aggregerade per kvartal, region och produktkategori kan till exempel ha en SQL SELECT-sats som den här:

SELECT 	SUM(S.UNIT_COST) AS TOTAL_UNIT_COST,
	SUM(S.QUANTITY) AS TOTAL_QUANTITY,
	SUM(S.UNIT_PRICE * S.QUANTITY) AS TOTAL_SALE,
	SUM( (S.UNIT_PRICE - S.UNIT_COST) * QUANTITY) AS TOTAL_PROFIT,
	SUM(1) AS TOTAL_LINE_ITEMS,
	S.REGION,
	S.YEARQUARTER,
	S.PRODCAT,
FROM SALE_DETAIL S
GROUP BY S.REGION, S.YEARQUARTER, S.PRODCAT

Måttuttrycksegenskapen för on-demand är vanligtvis baserad på ett beräknat aggregeringsresultat från en SQL GROUP BY-fråga som används för laddning av data. Eftersom urvalsappen använder en GROUP BY-fråga för summering av SALE_DETAIL-poster måste aggregeringsfunktionen – som i detta fall är SUM – användas i mätfälten för UNIT_COST, QUANTITY och de beräknade värdena för TOTAL_SALE och TOTAL_PROFIT.

Med SUM(1) AS TOTAL_LINE_ITEMS får du en metod för att exakt mäta det totala antalet försäljningsposter för varje distinkt kombination av region, kvartal och produktkategori. När du skapar en länk för att producera On-demand-appar måste ett mätuttryck anges för att kunna styra antalet poster som ska läsas in i On-demand-apparna. I exemplet med SALE_DETAIL, där en användare väljer flera produktkategorier, regioner och/eller kvartal, kan en summa beräknas för TOTAL_LINE_ITEMS för att avgöra om urvalet överstiger postgränsen för on-demand-appen.

Postgränserna anges när urvalsappen kopplas till en mallapp och genererar en appnavigeringslänk. Postgränserna anges när urvalsappen kopplas till en mallapp och genererar en appnavigeringslänk. Varje appnavigeringslänk har en postgräns. Flera navigeringslänkar kan skapas från urvalsappen. Flera appnavigeringslänkar brukar användas för att länka en urvalsapp till olika mallappar för att skapa flera vyer av data.

Enskilda navigeringslänkar till on-demand-appar kan ingå i en urvalsapp för publicering. När den ingår i en urvalsapp används appnavigeringslänken för att skapa en eller flera appnavigeringspunkter så att användare av specifika ark kan skapa On-demand-appar baserat på den länkens mallapp.

Information om hur man skapar en on-demand-app finns i Bygga en on-demand-app.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!