Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Korzystanie z aplikacji w przestrzeniach zarządzanych

Przestrzenie zarządzane pozwalają udostępniać bezpieczne aplikacje ograniczonej grupie osób przeglądających je. Aplikacje są publikowane w przestrzeniach zarządzanych z poziomu przestrzeni prywatnych lub udostępnionych.

InformacjaPrzestrzenie zarządzane nie są dostępne w Qlik Sense Business ani Qlik Cloud Analytics Standard.

Aplikacje publikowane w przestrzeniach zarządzanych utrzymują relację podrzędności z aplikacją oryginalną. Aktualizacje aplikacji nadrzędnej mogą być ponownie opublikowane w aplikacjach podrzędnych. Aplikacje nadrzędne można przenosić pomiędzy przestrzeniami bez przerywania relacji. Jeśli aplikacja nadrzędna zostanie usunięta, aplikacja w przestrzeni zarządzanej jest osierocona i nie można jej ponownie opublikować.

Członkowie przestrzeni zarządzanej mają ograniczone możliwości dodawania treści lub zmiany modelu danych aplikacji. Uprawnienia przestrzeni zarządzanej opisano w temacie Źródła danych dla aplikacji w przestrzeniach zarządzanych.

Ograniczenia

Przestrzenie zarządzane cechują się następującymi ograniczeniami:

 • Nie można publikować aplikacji szablonu On-demand w przestrzeni zarządzanej.
 • Nie można zmienić modelu danych opublikowanej aplikacji w przestrzeni zarządzanej.

 • Nie można pobierać aplikacji z lub przesyłać aplikacji do przestrzeni zarządzanej.
 • Nie można przenosić aplikacji w przestrzeni zarządzanej.
 • Podczas duplikowania arkusza w aplikacji, która jest opublikowana w przestrzeni zarządzanej, można używać tylko elementów głównych. Pola nie są dostępne w panelu zasobów.

 • Po utworzeniu połączenia danych w przestrzeni zarządzanej nie można przenieść połączenia do innej przestrzeni bez pomocy administratora. Aby przenieść połączenie do innej przestrzeni, skontaktuj się z administratorem lub odtwórz połączenie w żądanej przestrzeni przy użyciu tych samych ustawień.

  Informacje o tym, jak administrator może przenieść połączenie, zawiera temat Zarządzanie połączeniami danych.

Publikowanie aplikacji w przestrzeniach zarządzanych

Użytkownik z rolą Właściciel lub Może publikować w przestrzeni zarządzanej może publikować aplikacje w tej przestrzeni zarządzanej. Jeśli publikowana aplikacja znajduje się w przestrzeni udostępnionej, do opublikowania aplikacji potrzebna jest również rola Może edytować lub wyższa w tej przestrzeni udostępnionej. Publikacja aplikacji w przestrzeni zarządzanej powoduje utworzenie kopii tej aplikacji w przestrzeni zarządzanej. Tą samą aplikację można opublikować w wielu przestrzeniach zarządzanych.

W oknie dialogowym Opublikuj widoczne są informacje o terminie ostatniej publikacji konkretnej aplikacji do przestrzeni zarządzanej.

InformacjaZaplanowane ładowania nie są uwzględniane w opublikowanej kopii aplikacji. W przypadku aplikacji opublikowanych należy ponownie skonfigurować zaplanowane ładowania w aplikacji w przestrzeni zarządzanej.
InformacjaAplikacje, dla których włączono Wnioski w hubie Analityka Qlik Cloud, muszą zostać ponownie załadowane po opublikowaniu w przestrzeni zarządzanej.
Informacja

Żadne arkusze, zakładki i narracje, które są publiczne, gdy aplikacja jest publikowana z przestrzeni udostępnionej do przestrzeni zarządzanej, nie mogą zostać ustawione jako nieopublikowane w kopii aplikacji istniejącej w przestrzeni zarządzanej.

 1. Kliknij More na aplikacji i wybierz pozycję Usuń.
 2. Wybierz przestrzeń zarządzaną.

 3. Opcjonalnie zmień Nazwę opublikowanej aplikacji, Opis i Znaczniki aplikacji.
 4. Kliknij polecenie Opublikuj.

Ponowne publikowanie aplikacji

Aplikacje w przestrzeniach zarządzanych są aktualizowane przez ponowne opublikowanie aplikacji źródłowej. Po ponownym opublikowaniu aplikacji możesz opublikować nową wersję aplikacji lub zastąpić istniejące kopie aplikacji w przestrzeniach zarządzanych.

Aplikacja nie musi znajdować się w tym samym miejscu, aby można ją było ponownie opublikować. Na przykład możesz tworzyć aplikacje z oddzielnymi przestrzeniami programistycznymi i weryfikacyjnymi, z których każda zawiera kopie oryginalnej aplikacji. Każda przestrzeń może opublikować ponownie swoją kopię aplikacji w przestrzeni zarządzanej.

Jeśli inna kopia aplikacji zostanie ponownie opublikowana i zastąpi aplikację w przestrzeni zarządzanej, zostanie wyświetlone okno dialogowe publikowania. Jeśli zmienisz nazwę podczas publikowania, aby była zgodna z nazwą aplikacji w przestrzeni zarządzanej, opublikujesz tę aplikację ponownie.

 1. Kliknij Więcej na aplikacji i wybierz pozycję Usuń.
 2. Jeśli chcesz opublikować nową wersję aplikacji, kliknij Opublikuj nową.

 3. Jeśli chcesz zastąpić istniejące opublikowane kopie aplikacji, wybierz kopie do zastąpienia.
 4. Aby dołączyć dane do aplikacji, wybierz Uwzględnij dane.
 5. Kliknij opcję Opublikuj ponownie.

Przeładowywanie aplikacji w przestrzeniach zarządzanych

Właściciele przestrzeni i użytkownicy z uprawnieniami Może zarządzać mogą ręcznie przeładowywać aplikacje i tworzyć zaplanowane przeładowania aplikacji w przestrzeni.

Eksportowanie aplikacji z przestrzeni zarządzanych

Aplikację w zarządzanej przestrzeni można wyeksportować bez danych. Dzięki temu użytkownicy, którzy mogą nie mieć dostępu do aplikacji źródłowej, mogą tworzyć kopie zapasowe aplikacji. Przydaje się to, gdy aplikacja źródłowa zostanie usunięta lub utracona w inny sposób (na przykład wskutek problemu z uprawnieniami).

Aby wyeksportować aplikację z przestrzeni zarządzanej, potrzebna jest rola Właściciel lub Może zarządzać w tej przestrzeni. Administratorzy dzierżawy nie mogą eksportować aplikacji z przestrzeni zarządzanej, jeśli nie mają również wymaganych ról w przestrzeni.

Po wyeksportowaniu aplikacji z przestrzeni zarządzanej można ją ponownie przesłać do przestrzeni udostępnionej lub prywatnej i opublikować z powrotem w przestrzeni zarządzanej.

 • Kliknij Więcej w aplikacji i wybierz polecenie Eksportuj bez danych.

Publikowanie arkuszy, zakładek i narracji w Społeczności w aplikacjach w przestrzeniach zarządzanych

W zależności od uprawnień dotyczących przestrzeni zarządzanej można dodawać zawartość do aplikacji w tej przestrzeni. Nowa zawartość jest zawsze prywatna. Elementy prywatne są widoczne tylko dla ich właściciela. Treść można udostępnić, publikując ją w Społeczności. Treści udostępnione w aplikacjach w przestrzeniach zarządzanych są dodawane do sekcji Społeczność. W przeglądzie aplikacji można opublikować treści w Społeczności lub ponownie określić je jako prywatne.

Publikowanie arkuszy w Społeczności

Podane informacje dotyczą arkuszy, zakładek i narracji.

 1. Otwórz aplikację w przeglądzie aplikacji.
 2. W sekcji Moje arkusze znajdź arkusz, który chcesz udostępnić.
 3. Arkusz kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Publikuj.

Ustawienie prywatności arkuszy Społecznościowych

Podane informacje dotyczą arkuszy, zakładek i narracji.

 1. Otwórz aplikację w przeglądzie aplikacji.
 2. W sekcji Moje arkusze znajdź arkusz, który chcesz udostępnić.
 3. Arkusz kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Nie publikuj.

Usuwanie aplikacji w przestrzeniach zarządzanych

Usunięcie aplikacji w przestrzeni zarządzanej powoduje usunięcie tej aplikacji z przestrzeni. Usuniętej aplikacji nie można ponownie opublikować. Użytkownik z uprawnieniem Może publikować musi ponownie opublikować aplikację w przestrzeni zarządzanej.

 • Kliknij w aplikacji i wybierz opcję Usuń.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!