Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Apps gebruiken in beheerde ruimtes

In beheerde ruimtes worden apps gedeeld met een beperkte groep gebruikers. Apps worden vanuit persoonlijke of gedeelde ruimten naar beheerde ruimten gepubliceerd.

InformatieBeheerde ruimten zijn niet beschikbaar in Qlik Sense Business of Qlik Cloud Analyse Standaard.

In beheerde ruimtes gepubliceerde apps blijven een bovenliggende-onderliggende relatie met de oorspronkelijke app behouden. Updates van de bovenliggende app kunnen opnieuw worden gepubliceerd in onderliggende apps. Bovenliggende apps kunnen naar andere ruimtes worden verplaatst zonder dat de relatie verloren gaat. Als de bovenliggende app wordt verwijderd, wordt de app in de beheerde ruimte een wees; de app kan dan niet opnieuw worden gepubliceerd.

Leden van beheerde ruimtes zijn beperkt in hoe ze inhoud kunnen toevoegen of het gegevensmodel van een app kunnen wijzigen. Meer informatie over rechten in beheerde ruimtes vindt u in Gegevensbronnen voor apps in beheerde ruimten.

Beperkingen

Beheerde ruimtes hebben de volgende beperkingen:

 • U kunt geen on-demand sjabloon-apps in een beheerde ruimte publiceren.
 • U kunt het gegevensmodel van een gepubliceerde app in een beheerde ruimte niet wijzigen.

 • U kunt geen apps downloaden uit of uploaden naar een beheerde ruimte.
 • U kunt een app in een beheerde ruimte niet verplaatsen.
 • U kunt alleen masteritems gebruiken als u een werkblad dupliceert in een app die is gepubliceerd in een beheerde ruimte. Velden zijn niet beschikbaar in het bedrijfsmiddelenvenster.

 • Nadat u een gegevensverbinding in een beheerde ruimte hebt gemaakt, kan de verbinding niet worden verplaatst naar een andere ruimte zonder tussenkomst van een beheerder. Als u een gegevensverbinding wilt verplaatsen naar een andere ruimte, neem dan contact op met een beheerder of maak een nieuwe verbinding in de gewenste ruimte met dezelfde instellingen.

  Raadpleeg Gegevensverbindingen beheren voor documentatie over hoe een beheerder een verbinding kan verplaatsen.

Apps publiceren naar beheerde ruimtes

Een gebruiker met de ruimterol Eigenaar of Kan publiceren in een beheerde ruimte kan apps publiceren naar die beheerde ruimte. Als de app die wordt gepubliceerd zich in een gedeelde ruimte bevindt, hebt u ook de ruimterol Kan bewerken of hoger nodig in die gedeelde ruimte om de app te kunnen publiceren. Door een app naar een beheerde ruimte te publiceren wordt er een kopie van die app in de beheerde ruimte gemaakt. Dezelfde app kan naar meerdere beheerde ruimtes worden gepubliceerd.

In het publicatiedialoogvenster van apps staat aangegeven wanneer ze voor het laatst in een beheerde ruimte zijn gepubliceerd.

InformatieGeplande reloads zijn niet inbegrepen voor de gepubliceerde kopie van een app. Voor gepubliceerde apps moeten geplande reloads opnieuw worden geconfigureerd op de app in de beheerde ruimte.
InformatieApps waarbij Inzichtenadviseur in de Qlik Cloud Analyse-hub is ingeschakeld, moeten opnieuw worden geladen nadat ze in een beheerde ruimte zijn gepubliceerd.
Informatie

Van alle werkbladen, bladwijzers en presentaties die openbaar zijn op het moment dat een app van een gedeelde ruimte in een beheerde ruimte wordt gepubliceerd, kan de publicatie niet ongedaan worden gemaakt in de kopie van de app die aanwezig is in de beheerde ruimte.

 1. Klik op More in de app en selecteer Publiceren.
 2. Selecteer een beheerde ruimte.

 3. Wijzig eventueel de Naam gepubliceerde app, Beschrijving en Labels van de app.
 4. Klik op Publiceren.

Apps opnieuw publiceren

Apps in beheerde ruimtes worden bijgewerkt door de bron-app opnieuw te publiceren. Als u een app opnieuw publiceert, kunt u een nieuwe versie van de app publiceren of bestaande kopieën van de app in beheerde ruimten vervangen.

Een app hoeft zich niet in dezelfde ruimte te bevinden om opnieuw te worden gepubliceerd. U kunt bijvoorbeeld apps ontwikkelen met afzonderlijke ontwikkel- en verificatieruimten, elk met kopieën van de oorspronkelijke app. Elke ruimte kan zijn kopie van de app opnieuw publiceren naar de beheerde ruimte.

Als een andere kopie van de app opnieuw is gepubliceerd en de app in de beheerde ruimte heeft vervangen, ziet u het dialoogvenster Publiceren. Als u bij het publiceren de naam zodanig wijzigt dat deze overeenkomt met de naam van de app in de beheerde ruimte, zult u die app opnieuw publiceren.

 1. Klik op Meer in de app en selecteer Publiceren.
 2. Als u een nieuwe versie van de app wilt publiceren, klikt u op Nieuwe publiceren.

 3. Als u bestaande gepubliceerde exemplaren van de app wilt vervangen, selecteer dan de exemplaren die u wilt vervangen.
 4. Om gegevens op te nemen in de app, selecteert u Gegevens opnemen.
 5. Klik op Opnieuw publiceren.

Apps opnieuw laden in beheerde ruimten

Ruimte-eigenaren en -gebruikers met het recht Kan beheren kunnen handmatig apps opnieuw laden en het opnieuw laden van apps in de ruimte plannen.

Apps exporteren vanuit beheerde ruimten

U kunt een app exporteren in een beheerde ruimte zonder gegevens. Zo kunnen gebruikers die mogelijk geen toegang hebben tot de bron-app toch back-upkopieën van de app maken. Dit is handig als de bron-app is verwijderd of op andere manier verloren is gegaan (bijvoorbeeld door een probleem met machtigingen).

U hebt de rol Eigenaar of Kan beheren nodig in de ruimte om een app vanuit een beheerde ruimte te exporteren. Tenantbeheerders kun geen apps exporteren vanuit een beheerde ruimte, tenzij ze over de vereiste ruimterollen beschikken.

Nadat een app is geëxporteerd vanuit een beheerde ruimte, kan het opnieuw worden geüpload in een gedeelde of persoonlijke ruimte en weer in de beheerde ruimte worden gepubliceerd.

 • Klik op Meer in de app en selecteer Zonder gegevens exporteren.

Inhoud publiceren naar Community in de app

Nadat de app is gepubliceerd, kunnen er nieuwe werkbladen, bladwijzers en presentaties aan toegevoegd worden en met andere ruimteleden worden gedeeld. Ga voor meer informatie naar Toegang verlenen tot werkbladen, bladwijzers en presentaties.

Apps verwijderen uit beheerde ruimten

Met de opdracht Verwijderen kunt u een app uit de beheerde ruimte verwijderen. Een verwijderde app kan niet opnieuw worden gepubliceerd. Een gebruiker met het recht Kan publiceren moet de app opnieuw publiceren in de beheerde ruimte.

 • Klik op in de app en selecteer Verwijderen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!