Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Rejestrowanie i dzielenie się wnioskami za pomocą Notatek

Twórz notatki z migawkami danych, aby rejestrować osobistą narrację oraz współpracować z innymi.

Utwórz notatkę prywatną w swojej przestrzeni prywatnej do własnego użytku. Utwórz notatkę w przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej, aby współpracować z zespołem.

W trybie analizy w widoku arkusza wybierz Notatki z panelu zasobów. Wybierz przestrzeń, w której chcesz utworzyć notatkę, a następnie wybierz opcję Dodaj Utwórz nową notatkę.

Wybieranie przestrzeni w widoku arkusza

Tworzenie nowej notatki w widoku arkusza

Tworzenie nowej notatki z poziomu aplikacji przestrzeni udostępnionej.

Możesz również wybrać z paska nawigacyjnego opcję Dodaj Dodaj nową i utworzyć nową notatkę.

Tworzenie nowej notatki z paska nawigacyjnego

Tworzenie nowej notatki z paska nawigacyjnego.

Możesz także utworzyć nową notatkę z migawki. W widoku arkusza kliknij prawym przyciskiem myszy wykres i wybierz Notatka Notatki, a następnie kliknij Kamera Utwórz notatkę z migawką. Migawka zostanie dodana automatycznie do nowej notatki.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Korzystanie z notatek.

Uprawnienia

Możliwość przeglądania, tworzenia, udostępniania i usuwania notatek zależy od typu przestrzeni, w której pracujesz, Twoich uprawnień w tej przestrzeni oraz konfiguracji udostępniania ustawionej na poziomie notatki.

Tworzenie i przeglądanie notatek

Wszyscy użytkownicy w dzierżawie mogą tworzyć i udostępniać notatki.

Notatki, które tworzysz w przestrzeni prywatnej są osobiste i nie mogą być oglądane przez innych.

Notatki tworzone w przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej może domyślnie wyświetlać tylko twórca. Możesz pozwolić innym indywidualnym członkom przestrzeni na edycję notatki. Możesz również ustawić notatkę jako publiczną, aby widzieli ją dodatkowi członkowie grupy.

W przypadku notatek niepublicznych użytkownicy z rolą w przestrzeni Właściciel lub Może zarządzać mogą zobaczyć, że notatka istnieje w przestrzeni, ale nie mogą przeglądać jej zawartości, chyba że mają przyznany dostęp do notatki. Inni użytkownicy z tymi rolami w przestrzeni, jeżeli nie otrzymali dostępu do notatki, mogą udostępniać notatkę i modyfikować dostęp do niej poszczególnych użytkowników, ale nie mogą ustawiać jej jako publicznej.

Aby udostępnić notatkę w przestrzeni udostępnionej innemu indywidualnemu członkowi przestrzeni, osoba ta musi mieć dowolną z dostępnych ról w przestrzeni oprócz Może używać danych. Gdy notatka w przestrzeni udostępnionej jest ustawiona jako publiczna, wszyscy członkowie przestrzeni, z wyjątkiem użytkowników z rolą Może używać danych, mogą otwierać i wyświetlać tę notatkę.

Aby można było udostępnić notatkę w przestrzeni zarządzanej innemu indywidualnemu członkowi przestrzeni, osoba ta musi mieć dowolną z dostępnych ról w przestrzeni oprócz Może publikować i Może używać danych. Gdy notatka w przestrzeni zarządzanej stawiona jako publiczna, członkowie przestrzeni pełniący jedną z poniższych ról w danej przestrzeni mogą otwierać i przeglądać notatkę:

 • Ma ograniczony widok

 • Może wyświetlać

 • Może współtworzyć

 • Może zarządzać

Gdyby właściciel notatki chciał zezwolić innym członkom przestrzeni na modyfikowanie kontroli dostępu do notatki, może zapewnić tym użytkownikom dostęp do edycji notatki (nadać im uprawnienia współautorów).

Administrator dzierżawy może zobaczyć wszystkie notatki, które zostały utworzone przez inne osoby w dzierżawie, wybierając na pasku nawigacyjnym opcję Kataloguj, a następnie pozycję Notatki z filtru Typy. Jednak administrator dzierżawy nie może otworzyć ani zobaczyć zawartości notatki, chyba że jest członkiem przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej, w której znajduje się notatka, i została mu nadana rola dostępu do notatki.

Notatki może wyłączać administrator dzierżawy. Więcej informacji można znaleźć w temacie Zarządzanie notatkami.

Więcej informacji na temat udostępniania notatek w przestrzeniach udostępnionych i zarządzanych zawarto w temacie Korzystanie z notatek.

Migawki w notatkach

Z migawki można utworzyć notatkę lub do notatki można dodać migawki z prywatnych bądź publicznych arkuszy w przestrzeni prywatnej, udostępnionej albo zarządzanej. Wszyscy członkowie przestrzeni z dostępem do notatki mogą zobaczyć migawki w notatce. Ponieważ jednak tylko Ty możesz mieć dostęp do swoich prywatnych arkuszy, inni członkowie nie będą mogli przejść do arkusza, wybierając opcję  Połącz ze źródłem dostępną w migawce w notatce. Więcej informacji można znaleźć w temacie Ustawianie zawartości aplikacji jako publicznej.

W zależności od przestrzeni zarządzanych, w których opublikowano aplikację, jedna aplikacja może mieć wiele wersji lub kopii w różnych przestrzeniach. Może to wpłynąć na zestaw notatek dostępnych dla Ciebie. Jeżeli na przykład opublikujesz aplikację z przestrzeni prywatnej lub udostępnionej do przestrzeni zarządzanej, a następnie dodasz do niej notatkę w przestrzeni zarządzanej (np. zawierającą migawkę wykresu), notatka nie będzie widoczna w kopii aplikacji, która znajduje się w przestrzeni prywatnej lub udostępnionej.

Poziomy dostępu do notatek

W przypadku notatek w przestrzeniach udostępnionych i zarządzanych istnieją różne poziomy dostępu dla członków przestrzeni. Niektóre z nich można ustawić globalnie lub indywidualnie. Dostęp do notatki obejmuje następujące poziomy uprawnień uszeregowane od najwyższego do najniższego:

 • Jest właścicielem: To jest właściciel notatki i użytkownik, który ją utworzył. Ten poziom jest podobny do poziomu dostępu do notatki Może edytować, ale z kilkoma ważnymi wyjątkami. Tego poziomu dostępu nie można zmienić ani przenieść do innego członka przestrzeni. Ten użytkownik ma pełną kontrolę nad tym, czy notatka ma być udostępniana innym członkom przestrzeni, a także nad tym, kto otrzyma początkowy dostęp. Podczas dodawania wzmianki o właścicielu notatki poziom dostępu tego użytkownika jest wyświetlany jako Może edytować.

  Właściciel notatki może usunąć notatkę z przestrzeni, podczas gdy inni użytkownicy z dostępem Może edytować nie mogą tego zrobić.

 • Może edytować: Użytkownicy z tym poziomem dostępu są współautorami notatki. Na tym poziomie dostępu użytkownik może edytować treść notatki i ustawiać konfiguracje udostępniania notatki (ustawianie notatki jako publicznej i zarządzanie dostępem poszczególnych członków przestrzeni).

 • Może wyświetlać: Użytkownicy z tym poziomem dostępu mogą zobaczyć, że notatka istnieje, i przeczytać jej treść. Nie mogą modyfikować treści notatki ani modyfikować poziomów dostępu innych członków przestrzeni do notatki.

 • Brak dostępu: Jest to domyślny poziom uprawnień nadawany wszystkim pozostałym członkom przestrzeni z wyjątkiem właściciela notatki podczas tworzenia notatki. Jeśli nie mają roli w przestrzeni Właściciel ani Może zarządzać, nie widzą, że notatka istnieje, a w związku z tym nie mogą przeglądać jej zawartości. Jeśli w notatce jest wspomniany użytkownik z poziomem uprawnień Brak dostępu, nie zostanie on powiadomiony o wzmiance.

Usuwanie notatek

Notatkę mogą usunąć następujący użytkownicy:

 • Właściciel notatki
 • Właściciele i administratorzy przestrzeni
 • Administrator dzierżawy

Bezpieczeństwo danych

Autorzy notatek mogą dodać do notatki migawkę z dowolnych danych, do których mają dostęp. Obejmuje to poufne dane, do których inni użytkownicy mogą mieć ograniczony dostęp na podstawie reguł Section Access. Jeśli notatka znajduje się w przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej, wszyscy inni członkowie przestrzeni mający dostęp do notatki mogą zobaczyć migawki, które znajdują się w notatce. Twórcy notatek powinni zawsze zachowywać ostrożność podczas udostępniania danych, do których inni użytkownicy mogą nie mieć uprawnień.

OstrzeżenieUżytkownik może mieć dostęp do widoczności wszystkich innych użytkowników w ramach tej samej dzierżawy. Taka widoczność może obejmować między innymi: nazwy użytkowników, adresy e-mail i podmiot użytkownika, który jest unikatowym ciągiem znaków służącym do identyfikacji użytkownika, dostarczanym do Qlik Cloud przez skonfigurowanego dostawcę tożsamości.

Powiadomienia

Preferencje dotyczące powiadomień o notatkach możesz ustawić globalnie (dla dzierżawy), na poziomie przestrzeni oraz indywidualnie (dla każdej notatki). Ustawienia powiadomień na poziomie przestrzeni zastępują globalne ustawienia dzierżawy, a indywidualne ustawienia powiadomień zastępują ustawienia globalne i ustawienia na poziomie przestrzeni.

W przypadku globalnych powiadomień o notatkach można zarządzać następującymi preferencjami dotyczącymi powiadomień w Ustawieniach profilu w menu swojego profilu:

 • Po dodaniu Cię jako współpracownika do notatki

 • Po wspomnieniu o Tobie w notatce

Na poziomie przestrzeni możesz zarządzać powiadomieniami o notatkach, klikając Szczegóły przestrzeni > Powiadomienia w widoku przestrzeni w Katalogu. Zmodyfikować można następujące ustawienia:

 • Po dodaniu Cię jako współpracownika do notatki

 • Kiedy notatka została utworzona w przestrzeni

 • Po wspomnieniu o Tobie w notatce

Możesz także zmienić ustawienia powiadomień dotyczących pojedynczej notatki. W przypadku notatki możesz określić, czy chcesz otrzymywać powiadomienia, gdy ktoś wspomni o Tobie w notatce.

Ograniczenia

Notatki nie obsługują następujących elementów:

 • Przestrzenie danych
 • Aplikacja Qlik Sense Mobile SaaS
 • Aplikacje (dokumenty) QlikView w Qlik Sense

Notatki nie obsługują następujących wizualizacji:

 • Przycisk
 • Kontener, w tym poszczególne wykresy w kontenerach
 • Rozszerzenia niestandardowe
 • Rozszerzenia Dashboard bundle
 • Panel filtrowania
 • Rozszerzenie Word cloud chart
 • Rozszerzenie wielokrotnego wskaźnika KPI
 • Rozszerzenie Trellis container

Notatki mają też następujące ograniczenia:

 • Tę samą notatkę może otworzyć jednocześnie maksymalnie 25 użytkowników.
 • Tworzenie notatek w przeglądarkach na małych ekranach, na przykład na urządzeniach mobilnych i tabletach, nie jest obsługiwane. Notatki są tylko do odczytu.
 • Ustawienie od prawej do lewej jest nieobsługiwane.
 • Wykresy dynamiczne są nieobsługiwane.
 • Wybory z zakładek dynamicznych nie są obsługiwane w migawkach notatek. Wybory będą wyborami, które zostały zastosowane w wizualizacji po dodaniu migawki do notatki.
 • Poprzednie lub następne wybory z wyrażeń analizy zestawów nie są obsługiwane w migawkach notatek.
 • Wartości zmiennych w migawkach notatek są ustawiane i nie są aktualizowane w migawkach, jeśli zmienią się w aplikacji źródłowej.
 • Cienie zastosowane do obiektów wykresów w aplikacji nie są widoczne na migawkach wykresów, które można dodać do notatki.

Podczas dodawania migawek do notatek obowiązują ograniczenia techniczne. Te limity są sprawdzane po kliknięciu Dodaj migawkę do notatki. Jeśli te limity zostaną przekroczone, zobaczysz komunikat o błędzie. Jeśli ten problem wystąpi, skontaktuj się z użytkownikiem z uprawnieniem Może edytować w aplikacji.

Konkretne ograniczenia są wymienione poniżej:

 • Maksymalna liczba pól w wyborach: 125

 • Maksymalna liczba wartości pól w wyborach: 150 000 wartości pól w jednym lub wielu polach łącznie

 • Maksymalna liczba stanów alternatywnych: 125

  Korzystanie ze stanów alternatywnych na potrzeby analizy porównawczej

 • Maksymalna liczba poprawek: 100

  Poprawki to właściwości lub style stosowane w aplikacji. Na przykład: Dodanie sortowania do kolumny tabeli.

 • Maksymalna liczba zmiennych: 1100

  Korzystanie ze zmiennych w wyrażeniach

 • Maksymalny rozmiar grafiki: 4000 x 4000 pikseli

 • Minimalny rozmiar grafiki: 5 x 5 pikseli w przypadku wykresów i 20 x 20 pikseli w przypadku arkuszy

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!