Przeskocz do zawartości głównej

Rejestrowanie i dzielenie się wnioskami za pomocą Notatek

Twórz notatki z migawkami danych, aby rejestrować osobistą narrację oraz współpracować z innymi.

Utwórz notatkę prywatną w swojej przestrzeni prywatnej do własnego użytku. Utwórz notatkę w przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej, aby współpracować z zespołem.

W widoku arkusza kliknij Notatki na pasku narzędzi. Wybierz przestrzeń, w której chcesz utworzyć notatkę, a następnie wybierz opcję Dodaj Utwórz nową notatkę.

Wybieranie przestrzeni w widoku arkusza

Tworzenie nowej notatki w widoku arkusza

Możesz również wybrać z paska nawigacyjnego opcję Dodaj Dodaj nową i utworzyć nową notatkę.

Tworzenie nowej notatki z paska nawigacyjnego

Tworzenie nowej notatki z paska nawigacyjnego.

Możesz także utworzyć nową notatkę z migawki. W widoku arkusza kliknij prawym przyciskiem myszy wykres i wybierz Notatka Notatki, a następnie kliknij Kamera Utwórz notatkę z migawką. Migawka zostanie dodana automatycznie do nowej notatki.

Więcej informacji zawiera temat Korzystanie z notatek.

Uprawnienia

Tworzenie i przeglądanie notatek

Wszyscy użytkownicy w dzierżawie mogą tworzyć i udostępniać notatki.

Notatki, które tworzysz w przestrzeni prywatnej są osobiste i nie mogą być oglądane przez innych.

Notatki, które tworzysz w przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej, mogą być przeglądane przez innych członków tej przestrzeni. Jako twórca notatki możesz pozwolić innym członkom przestrzeni na jej edycję. Dodatkowo edytorzy notatek mogą pozwolić innym członkom przestrzeni na ich edycję.

Administrator dzierżawy może zobaczyć wszystkie notatki, które zostały utworzone przez inne osoby w dzierżawie, wybierając na pasku nawigacyjnym opcję Kataloguj, a następnie pozycję Notatki z filtru Typy. Jednak administrator dzierżawy nie może otworzyć ani zobaczyć zawartości notatki, chyba że jest członkiem przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej, w której znajduje się notatka.

Notatki może wyłączać administrator dzierżawy. Więcej informacji można znaleźć w temacie Zarządzanie notatkami.

Migawki w notatkach

Z migawki można utworzyć notatkę lub do notatki można dodać migawki z prywatnych bądź publicznych arkuszy w przestrzeni prywatnej, udostępnionej albo zarządzanej. Wszyscy członkowie przestrzeni mogą zobaczyć migawki w notatce. Ponieważ jednak tylko Ty możesz mieć dostęp do swoich prywatnych arkuszy, inni członkowie nie będą mogli przejść do arkusza, wybierając opcję  Połącz ze źródłem dostępną w migawce w notatce. Więcej informacji można znaleźć w temacie Ustawianie arkusza jako publicznego.

W zależności od przestrzeni zarządzanych, w których opublikowano aplikację, jedna aplikacja może mieć wiele wersji lub kopii w różnych przestrzeniach. Może to wpłynąć na zestaw notatek dostępnych dla Ciebie. Jeżeli na przykład opublikujesz aplikację z przestrzeni prywatnej lub udostępnionej do przestrzeni zarządzanej, a następnie dodasz do niej notatkę w przestrzeni zarządzanej (np. zawierającą migawkę wykresu), notatka nie będzie widoczna w kopii aplikacji, która znajduje się w przestrzeni prywatnej lub udostępnionej.

Usuwanie notatek

Notatkę mogą usunąć następujący użytkownicy:

 • Właściciel notatki
 • Właściciele i administratorzy przestrzeni
 • Administrator dzierżawy

Bezpieczeństwo danych

Autorzy notatek mogą dodać do notatki migawkę z dowolnych danych, do których mają dostęp. Obejmuje to poufne dane, do których inni użytkownicy mogą mieć ograniczony dostęp na podstawie reguł Section Access. Jeśli notatka znajduje się w przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej, wszyscy inni członkowie przestrzeni mogą zobaczyć migawki, które znajdują się w notatce. Twórcy notatek powinni zawsze zachowywać ostrożność podczas udostępniania danych, do których inni użytkownicy mogą nie mieć uprawnień.

OstrzeżenieUżytkownik może mieć dostęp do widoczności wszystkich innych użytkowników w ramach tej samej dzierżawy. Taka widoczność może obejmować między innymi: nazwy użytkowników, adresy e-mail i podmiot użytkownika, który jest unikatowym ciągiem znaków służącym do identyfikacji użytkownika, dostarczanym do Qlik Cloud przez skonfigurowanego dostawcę tożsamości.

Powiadomienia

Zarządzaj następującymi preferencjami dotyczącymi powiadomień w Ustawieniach profilu w menu swojego profilu:

 • Po dodaniu Cię jako współpracownika do notatki

 • Po wspomnieniu o Tobie w notatce

Zarządzaj powiadomieniami o utworzeniu notatki w przestrzeni w Ustawieniach/Preferencjach powiadomień w przestrzeni.

Ograniczenia

Notatki nie obsługują następujących elementów:

 • Przestrzenie danych
 • Aplikacja Qlik Sense Mobile SaaS
 • Aplikacje (dokumenty) QlikView w Qlik Sense

Notatki nie obsługują następujących wizualizacji:

 • Przycisk
 • Kontener, w tym poszczególne wykresy w kontenerach
 • Rozszerzenia niestandardowe
 • Rozszerzenia Dashboard bundle
 • Panel filtrowania
 • Rozszerzenie Word cloud chart
 • Rozszerzenie wielokrotnego wskaźnika KPI
 • Rozszerzenie Trellis container

Notatki mają też następujące ograniczenia:

 • Tę samą notatkę może otworzyć jednocześnie maksymalnie 25 użytkowników.
 • Tworzenie notatek w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych nie jest obsługiwane. Notatki są tylko do odczytu.
 • Ustawienie od prawej do lewej jest nieobsługiwane.
 • Wykresy dynamiczne są nieobsługiwane.
 • Wybory z zakładek dynamicznych nie są obsługiwane w migawkach notatek. Wybory będą wyborami, które zostały zastosowane w wizualizacji po dodaniu migawki do notatki.
 • Poprzednie lub następne wybory z wyrażeń analizy zestawów nie są obsługiwane w migawkach notatek.
 • Wartości zmiennych w migawkach notatek są ustawiane i nie są aktualizowane w migawkach, jeśli zmienią się w aplikacji źródłowej.

Weź pod uwagę następujące ograniczenia, które dotyczą dodawania migawek do notatek. Te limity są sprawdzane po kliknięciu Dodaj migawkę do notatki. Jeśli przekroczysz jakiekolwiek limity, zobaczysz komunikat o błędzie.

 • Maksymalna liczba pól w wyborach: 125

 • Maksymalna liczba wartości pól w wyborach: 150 000 wartości pól w jednym lub wielu polach łącznie

 • Maksymalna liczba stanów alternatywnych: 125

 • Maksymalna liczba poprawek: 100

 • Maksymalna liczba zmiennych: 1100

 • Maksymalny rozmiar grafiki: 4000 x 4000 pikseli

 • Minimalny rozmiar grafiki: 5 x 5 pikseli w przypadku wykresów i 20 x 20 pikseli w przypadku arkuszy

Dowiedz się więcej