Gå till huvudinnehåll

Arbeta med anteckningar

Skapa, dela och samarbeta kring anteckningar genom att utföra följande uppgifter.

Mer information finns i Exempel på anteckningar.

Skapa en anteckning

Skapa en ny anteckning genom att välja Anteckningar i arkvyn. Välj Personlig i listrutan om du vill skapa en privat anteckning. Välj ett delat eller hanterat utrymme om du vill skapa en anteckning som andra i utrymmet kan visa.

Skapa ny anteckning i ett delat utrymme

Infoga text i en anteckning.

Du kan även välja Lägg till Lägg till nytt i navigeringsfältet i de flesta vyer och sedan skapa en ny anteckning.

Skapa ny anteckning från navigeringsfältet

Skapa ny anteckning från navigeringsfältet.

Lägg till och formatera text

Lägg till text och använd formateringsalternativen i verktygsfältet.

Infoga text i en anteckning

Infoga text i en anteckning.

Lägga till ögonblicksbilder av diagram

Högerklicka på ett diagram om du vill lägga till en ögonblicksbild av det i anteckningen. Ögonblicksbilden visar diagrammet som det ser ut när du skapar ögonblicksbilden.

Lägga till ögonblicksbild i en anteckning

Lägg till ögonblicksbilden i en anteckning.

Du kan lägga till ögonblicksbilder i en anteckning från privata eller offentliga ark i personliga, delade och hanterade utrymmen. Alla medlemmar i utrymmet kan se ögonblicksbilderna i anteckningen. Det är dock bara du som har åtkomst till dina privata ark, och därför kan inte andra medlemmar gå till arket genom att välja   Visa i appen i ögonblicksbilden i anteckningen. Mer information finns i Göra ett ark offentligt.

Ögonblicksbild har lagts till i en anteckning

Ögonblicksbilden har lagts till i en anteckning.

Omnämna andra användare i ett delat eller hanterat utrymme

I ett delat eller hanterat utrymme kan du omnämna andra användare så att de meddelas om anteckningen. Användare som omnämns får bara ett meddelande första gången de nämns i en anteckning.

Användare kan omnämnas i vilken anteckning som helst. Det är dock bara användare som är medlemmar i utrymmet där anteckningen finns som får ett meddelande när de omnämns.

Omnämna användare i en anteckning

Tagga användare i en anteckning.
Observera: Användare som läggs till i ett utrymme som medlem i en grupp får inget meddelande när de omnämns.

Ändra behörigheter för en anteckning

Som standard kan andra medlemmar i ett delat eller hanterat utrymme visa anteckningar som du skapar. Anteckningens ägare och redaktörer kan ändra behörigheter för den.

Om du vill att andra ska kunna redigera en anteckning öppnar du den och väljer sedan Användare Ändra åtkomst. Ändra behörigheterna i dialogrutan som öppnas.

Medlemmar i utrymmet får ett meddelande när de får redigeringsbehörighet.

Ändra behörigheter för en anteckning

Ändra behörigheter för en anteckning.
Observera: Användare som läggs till i ett utrymme som medlem i en grupp kan visa anteckningar i utrymmet och kan skapa egna anteckningar. Men användaren måste läggas till i utrymmet individuellt för att kunna läggas till som redaktör i en annan användares anteckning.

Visa meddelanden

Välj Meddelanden Meddelanden i navigeringsfältet om du vill visa händelser för anteckningar. Välj en händelse om du vill gå till anteckningen.

Du kan även ta emot meddelanden med e-post. Information om hur du gör inställningar för meddelanden finns i Meddelanden.

Meddelandepanel

Meddelandepanel.

Samarbeta om en anteckning

Andra medlemmar i ett delat eller hanterat utrymme som har redigeringsbehörighet för en anteckning kan samarbeta om anteckningen. En flagga visas när någon annan är aktiv i anteckningen.

Svar i anteckning

Svar i anteckning.

Visa anteckningar

Välj Anteckningar från verktygsfältet i arkvyn om du vill visa anteckningar i ditt personliga utrymme och anteckningar från andra användare i delade eller hanterade utrymmen. Du kan även visa anteckningar på flikarna Startsida och Katalog, samt ordna anteckningar i Samlingar.

Visa anteckningar på din Startsida