Ga naar hoofdinhoud
Inzichten vastleggen en delen met behulp van opmerkingen

OP DEZE PAGINA

GERELATEERD LESMATERIAAL

Inzichten vastleggen en delen met behulp van opmerkingen

Maak opmerkingen met snapshots van gegevens om een persoonlijk verhaal vast te leggen, en om met anderen samen te werken.

Maak een privé-opmerking in uw persoonlijke ruimte voor eigen gebruik. Maak een opmerking in een gedeelde of beheerde ruimte om samen te werken met uw team.

Selecteer in de werkbladweergave Opmerkingen op de werkbalk. Selecteer de ruimte waarin u de opmerking wilt maken en selecteer vervolgens Toevoegen Nieuwe opmerking maken.

Een ruimte in een werkbladweergave selecteren

Nieuwe opmerking maken in de werkbladweergave

U kunt ook Toevoegen Nieuwe toevoegen selecteren vanuit de navigatie en vervolgens een nieuwe opmerking maken.

Een nieuwe opmerking maken vanuit de navigatiebalk

Een nieuwe opmerking maken vanuit de navigatiebalk.

U kunt ook een nieuwe opmerkingen maken vanuit een snapshot. Klik in de werkbladweergave met de rechtermuisknop op een diagram en selecteer Opmerking Opmerkingen en klik vervolgens op Camera Opmerking met snapshot maken. De snapshot wordt automatisch toegevoegd aan de opmerking.

Ga voor meer informatie naar Opmerkingen gebruiken.

Machtigingen

Opmerkingen maken en bekijken

Alle gebruikers in een tenant kunnen opmerkingen maken en delen.

Opmerkingen die u maakt in een persoonlijke ruimte zijn privé en kunnen niet door anderen worden bekeken.

Opmerkingen die u maakt in een gedeelde of beheerde ruimte kunnen door andere leden van de ruimte worden bekeken. Als de auteur van de opmerking kunt u andere leden van de ruimte machtigen om opmerkingen te bewerken. Daarnaast kunnen bewerkers andere leden van de ruimte machtigen om opmerkingen te bewerken.

De tenantbeheerder kan alle opmerkingen in de tenant zien die door anderen in de tenant zijn gemaakt door op de navigatiebalk Catalogus te selecteren en vervolgens Opmerkingen te selecteren in het filter Typen. De tenantbeheerder kan echter de inhoud van een opmerking niet openen of bekijken, tenzij hij of zij lid is van de gedeelde of beheerde ruimte waar de opmerking zich bevindt.

De tenantbeheerder kan opmerkingen uitschakelen. Ga voor meer informatie naar Opmerkingen beheren.

Snapshots in opmerkingen

U kunt een opmerking maken vanuit een snapshot of snapshots toevoegen aan een opmerking vanuit privé- of openbare werkbladen in persoonlijke, gedeelde of beheerde ruimten. Alle leden van de ruimte kunnen de snapshots in de opmerking bekijken. Maar omdat alleen u toegang hebt tot uw privéwerkbladen, kunnen ander leden niet naar het werkblad gaan als ze  Koppelen aan bron selecteren bij de snapshot in de opmerking. Ga voor meer informatie naar Een werkblad openbaar maken.

Een app kan meerdere versies of kopieën in verschillende ruimten hebben, afhankelijk van de beheerde ruimten waarin de app is gepubliceerd. Dit kan van invloed zijn op de opmerkingen die voor u beschikbaar zijn. Als u bijvoorbeeld een app publiceert uit een persoonlijke of gedeelde ruimte naar een beheerde ruimte, vervolgens een opmerking toevoegt aan de app in de beheerde ruimte (zoals een opmerking met een snapshot van een diagram), is de opmerking niet zichtbaar in de kopie van een app die zich in de persoonlijke of gedeelde ruimte bevindt.

Opmerkingen verwijderen

De volgende gebruikers kunnen een opmerking verwijderen:

 • Eigenaar van de opmerking
 • Eigenaars en beheerders van de ruimte
 • Tenantbeheerder

Gegevensbeveiliging

Auteurs van opmerkingen kunnen een momentopname aan een opmerking toevoegen van alle gegevens waartoe zij toegang hebben. Dit geldt ook voor gevoelige gegevens die niet toegankelijk zijn voor andere gebruikers op basis van regels van Section Access. Als de opmerking zich in een gedeelde of beheerde ruimte bevindt, kunnen alle leden in de groep de snapshots in de opmerking bekijken. Auteurs van opmerkingen moeten er bij het delen van gegevens rekening mee houden dat andere gebruikers deze gegevens mogelijk niet mogen zien.

Meldingen

Beheer de volgende voorkeuren voor meldingen via Profielinstellingen in uw profielmenu:

 • Wanneer u bent toegevoegd als samenwerker aan een opmerking

 • Wanneer u wordt vermeld in een opmerking

Beheer de melding wanneer een opmerking wordt gemaakt in een ruimte via Instellingen/Voorkeuren voor meldingen in de ruimte.

Beperkingen

Opmerkingen bieden geen ondersteuning voor het volgende:

 • Gegevensruimten
 • Qlik Sense Mobile SaaS-app
 • QlikView apps (documenten) in Qlik Sense

Opmerkingen bieden geen ondersteuning voor de volgende visualisaties:

 • Knop
 • Container, inclusief individuele diagrammen in containers
 • Aangepaste uitbreidingen
 • Dashboard bundle-uitbreidingen
 • Filtervak
 • Word cloud chart-uitbreiding
 • Multi-KPI-uitbreiding
 • Trellis container-uitbreiding

Opmerkingen hebben bovendien de volgende beperkingen:

 • Er kunnen maximaal 25 gebruikers dezelfde opmerking tegelijk openen.
 • Opmerkingen maken in browsers op mobiele apparaten wordt niet ondersteund. Opmerkingen zijn alleen-lezen.
 • De instelling van rechts naar links lezen wordt niet ondersteund.
 • Dynamische diagrammen worden niet ondersteund.
 • Selecties van dynamische bladwijzers worden niet ondersteund in spanshots van opmerkingen. De selecties zullen de selecties zijn die zijn toegepast in de visualisatie toen de snapshot aan de opmerking werd toegevoegd.
 • Vorige of volgende selecties van uitdrukkingen van een set-analyse worden niet ondersteund in snapshots van opmerkingen.
 • Variabele waarden in snapshots van opmerkingen liggen vast en worden niet bijgewerkt in snapshots als ze in de bron-app worden gewijzigd.

Houd rekening met de volgende beperkingen die gelden voor het toevoegen van snapshots aan opmerkingen. Deze limieten zijn ingeschakeld als u op Snapshot toevoegen aan opmerking klikt. Als de limieten worden overschreden, krijgt u een foutmelding te zien.

 • Maximum aantal velden in de selecties: 125

 • Maximum aantal veldwaarden in de selecties: 150.000 totale veldwaarden in één of meerdere velden

 • Maximum aantal alternatieve states: 125

 • Maximum aantal patches: 100

 • Maximum aantal variabelen: 1100

 • Maximale afbeeldingsgrootte: 4.000 x 4.000 pixels

 • Minimale afbeeldingsgrootte: 5 x 5 pixels voor diagrammen en 20 x 20 pixels voor werkbladen