Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Notes kullanarak içgörüleri yakalama ve paylaşma

Kişisel bir anlatı yakalamak ve başkalarıyla iş birliği yapmak için verilerin anlık görüntüleri ile notlar oluşturun.

Kişisel alanınızda kendi kullanımınız için özel bir not oluşturun. Ekibinizle iş birliği yapmak için paylaşılan veya yönetilen bir alanda bir not oluşturun.

Sayfa görünümünde, araç çubuğundan Notlar'ı seçin. Notu oluşturmak istediğiniz alanı seçin, ardından EkleYeni not oluştur'u seçin.

Sayfa görünümünde alan seçme

Sayfa görünümünde yeni not oluşturma

Paylaşılan alan uygulaması içinden yeni bir not oluşturma.

Ayrıca gezinme çubuğundan Ekle Yeni ekle'yi seçebilir ve ardından yeni bir not oluşturabilirsiniz.

Gezinme çubuğundan yeni not oluşturma

Gezinme çubuğundan yeni not oluşturma.

Ayrıca anlık bir görüntüden de yeni not oluşturabilirsiniz. Sayfa görünümünde, bir grafiğe sağ tıklayıp Not Notlar'ı seçin, sonra Kamera Anlık görüntü ile not oluştur'a tıklayın. Anlık görüntü otomatik olarak yeni nota eklenir.

Daha fazla bilgi için bk. Notlarla çalışma.

İzinler

Notları görüntüleme, oluşturma, paylaşma ve silme yetkiniz, çalıştığınız alanın türüne, bu alandaki izinlerinize ve not düzeyinde ayarlanmış olan paylaşım yapılandırmasına bağlıdır.

Not oluşturma ve görüntüleme

Bir kiracıdaki tüm kullanıcılar not oluşturabilir ve paylaşabilir.

Kişisel bir alanda oluşturduğunuz notlar özeldir ve başkaları tarafından görüntülenemez.

Varsayılan olarak, paylaşılan veya yönetilen bir alanda oluşturduğunuz notlar yalnızca sizin tarafınızdan görüntülenebilir. Diğer bireysel alan üyelerinin notu görüntülemesine ve düzenlemesine izin verebilirsiniz. Ayrıca notu herkese açık hale getirerek diğer alan üyelerinin de görmesini sağlayabilirsiniz.

Herkese açık olmayan notlar için, alanda Sahip veya Yönetebilir rolüne sahip kullanıcılar notun alanda bulunduğunu görebilir ancak kendilerine nota erişim izni verilmediği sürece notun içeriğini görüntüleyemez. Nota erişim izni verilmemişse bu alan rollerine sahip kullanıcılar notu paylaşabilir ve nota yönelik bireysel kullanıcı erişimini değiştirebilir ancak notu herkese açık hale getiremez.

Paylaşılan alandaki notu başka bir bireysel alan üyesiyle paylaşmak için notu paylaştığınız alan üyesinin alandaki Verileri kullanabilir haricindeki mevcut alan rollerinden herhangi birine sahip olması gerekir. Paylaşılan alandaki bir not herkese açık hale getirildiğinde, yalnızca Verileri kullanabilir rolüne sahip kullanıcılar haricindeki tüm alan üyeleri notu açabilir ve görüntüleyebilir.

Yönetilen alandaki notu başka bir bireysel alan üyesiyle paylaşmak için notu paylaştığınız alan üyesinin alandaki Yayınlayabilir ve Verileri kullanabilir haricindeki mevcut alan rollerinden herhangi birine sahip olması gerekir. Yönetilen alandaki bir not herkese açık hale getirildiğinde, alandaki aşağıdaki rollerden herhangi birine sahip alan üyeleri notu açabilir ve görüntüleyebilir:

 • Kısıtlamalı görünümü var

 • Görüntüleyebilir

 • Katkıda bulunabilir

 • Yönetebilir

Not sahibi, diğer alan üyelerinin not ile ilgili erişim kontrollerini değiştirmesine izin vermek isterse bu kullanıcılar için notu düzenleme erişimi sağlayabilir (bu kullanıcıları ortak yazar yapabilir).

Kiracı yöneticisi, gezinme çubuğundan Katalog'u ve ardından Türler filtresinden Notlar'ı seçerek kiracıdaki diğer kişiler tarafından oluşturulan tüm notları görebilir. Ancak kiracı yöneticisi, notun bulunduğu paylaşılan veya yönetilen alanın bir üyesi olmadığı ve nota erişim izni verilmediği sürece bir notun içeriğini açamaz ya da görüntüleyemez.

Notlar kiracı yöneticisi tarafından devre dışı bırakılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Notları Yönetme.

Paylaşılan ve yönetilen alanlarda not paylaşımı hakkında daha fazla bilgi için bk. Notlarla çalışma.

Notlarda anlık görüntüler

Bir anlık görüntüden bir not oluşturabilir veya kişisel, paylaşılan veya yönetilen alanlardaki özel veya genel sayfalardan bir nota anlık görüntüler ekleyebilirsiniz. Nota erişimi olan tüm alan üyeleri nottaki anlık görüntüleri görebilir. Ancak özel sayfalarınıza yalnızca siz erişebileceğiniz için diğer üyeler nottaki anlık görüntüde  Kaynağa bağlan'ı seçerek sayfaya gidemez. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama içeriğini herkese açık hale getirme.

Yayımlandığı yönetilen alanlara bağlı olarak tek bir uygulamanın farklı alanlarda birden fazla sürümü olabilir. Bu, kullanabileceğiniz not setini etkileyebilir. Örneğin, kişisel veya paylaşılan bir alandan yönetilen bir alanda bir uygulama yayınlarsanız notu yönetilen alandaki uygulamaya ekleyin (bir grafiğin anlık bir görüntüsünü içeren bir not gibi); not kişisel ya da paylaşılan alanda duran uygulama kopyasında görünmez.

Notlara erişim seviyeleri

Paylaşılan ve yönetilen alanlardaki notlar için, alan üyelerine yönelik farklı erişim düzeyleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları genel veya bireysel olarak ayarlanabilir. Not üzerindeki olası erişim düzeyleri, en yüksek izin düzeyinden en düşük izin düzeyine doğru sıralanmış şekilde aşağıdakilerden oluşur:

 • Uygulama sahibi: Bu, not sahibi ve notu oluşturan kullanıcıdır. Düzenleyebilir not erişimine benzer ancak bazı önemli özel durumlar mevcuttur. Bu erişim seviyesi değiştirilemez veya başka bir alan üyesine taşınamaz. Bu kullanıcı, notun diğer alan üyeleriyle paylaşılıp paylaşılmayacağı ve ilk erişimin kime verileceği üzerinde tam kontrole sahiptir. Bir notta not sahibinden bahsederken, kullanıcının erişim düzeyi Düzenleyebilir olarak görüntülenir.

  Not sahibi notu alandan silebilir ancak Düzenleyebilir erişimine sahip diğer kullanıcılar silemez.

 • Düzenleyebilir: Bu erişim düzeyine sahip kullanıcılar not ortak yazarlarıdır. Bu erişim düzeyiyle, kullanıcı notun içeriğini düzenleyebilir ve not için paylaşım yapılandırmalarını ayarlayabilir (notu herkese açık hale getirebilir ve bireysel alan üyesi erişimini yönetebilir).

 • Görüntüleyebilir: Bu erişim düzeyine sahip kullanıcılar notun varlığını görebilir ve içeriğini okuyabilir. Notun içeriğini değiştiremezler ve nottaki diğer alan üyelerinin erişim düzeylerini değiştiremezler.

 • Erişim yok: Bu, notun oluşturulmasının ardından not sahibi hariç diğer tüm alan üyelerine verilen varsayılan izin düzeyidir. Alanda Sahip veya Yönetebilir rolüne sahip olmadıkları sürece, notun var olduğunu göremezler ve dolayısıyla içeriğini de görüntüleyemezler. Erişim yok izin düzeyine sahip bir kullanıcıdan bir notta bahsedilirse söz konusu kullanıcıya bildirim gönderilmez.

Not silme

Aşağıdaki kullanıcılar bir notu silebilir:

 • Not sahibi
 • Alan sahipleri ve yöneticiler
 • Kiracı yöneticisi

Veri güvenliği

Not yazarları, erişebilecekleri herhangi bir veriden bir nota anlık görüntü ekleyebilir. Buna, bölüm erişim kurallarına göre diğer kullanıcılarla sınırlandırılabilecek hassas veriler de dahildir. Not paylaşılan veya yönetilen bir alandaysa nota erişimi olan diğer tüm alan üyeleri nottaki anlık görüntüleri görebilir. Not yazarları, diğer kullanıcıların görme yetkisi olmayabilecek verileri paylaşırken dikkatli olmalıdır.

Uyarı notuKullanıcının aynı kiracıdaki diğer tüm kullanıcıları görme erişimi olabilir; görme (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) şunları içerebilir: kullanıcı adları, e-posta adresleri ve kullanıcıyı tanımlamak için kullanılan yapılandırılmış Kimlik Sağlayıcı tarafından Qlik Cloud bulutuna sağlanan kullanıcı öznesi.

Bildirimler

Not bildirimi tercihlerinizi genel olarak (kiracı için), alan düzeyinde ve ayrı ayrı (her not için) ayarlayabilirsiniz. Alan düzeyindeki bildirim ayarları, genel kiracı ayarlarını geçersiz kılar. Ayrı bildirim ayarları ise genel ve alan düzeyindeki ayarları geçersiz kılar.

Genel not bildirimleri için, profil menünüzdeki Profil ayarları'ndan aşağıdaki bildirim tercihlerini yönetebilirsiniz:

 • Bir nota iş birliği yapan kişi olarak eklendiğinizde

 • Bir notta sizden bahsedildiğinde

Alan düzeyinde, Katalog içindeki alan görünümünde Alan ayrıntıları > Bildirimler'e tıklayarak not bildirimlerinizi yönetebilirsiniz. Aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

 • Bir nota iş birliği yapan kişi olarak eklendiğinizde

 • Alanda bir not oluşturulduğunda

 • Bir notta sizden bahsedildiğinde

Ayrı bir not için de bildirim ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bir not için, notta sizden bahsedildiğinde bildirim alıp almayacağınızı değiştirebilirsiniz.

Sınırlamalar

Notlar aşağıdakileri desteklemez:

 • Veri alanları
 • Qlik Sense Mobile SaaS uygulaması
 • Qlik Sense içindeki QlikView uygulamaları (belgeler)

Notlar aşağıdaki görselleştirmeleri desteklemez:

 • Düğme
 • Kapsayıcı (kapsayıcılardaki bireysel grafikler dahil)
 • Özel uzantılar
 • Dashboard bundle uzantıları
 • Filtre bölmesi
 • Kelime bulutu grafiği uzantısı
 • Çoklu KPI uzantısı
 • Trellis container/Kafes türü kapsayıcı uzantısı

Notlar ayrıca aşağıdaki sınırlamalara sahiptir:

 • Aynı notu aynı anda en fazla 25 kullanıcı açabilir.
 • Mobil ve tablet cihazlar gibi küçük ekranlardaki tarayıcılarda not oluşturma desteklenmez. Notlar salt okunur özelliktedir.
 • Sağdan sola ayarı desteklenmez.
 • Dinamik grafikler desteklenmez.
 • Dinamik yer işaretlerinden yapılan seçimler, not anlık görüntülerinde desteklenmez. Seçimler, nota anlık görüntü eklendiğinde görselleştirmede uygulanan seçimler olacaktır.
 • Küme analizi ifadelerinden yapılan önceki veya sonraki seçimler not anlık görüntülerinde desteklenmez.
 • Not anlık görüntülerindeki değişken değerler ayarlanır ve kaynak uygulamada değişirse anlık görüntülerde güncellenmez.

Notlara anlık görüntüler eklerken teknik sınırlamalar uygulanır. Bu sınırlar, Anlık görüntüyü nota ekle'ye tıkladığınızda kontrol edilir. Bu sınırlar aşılırsa bir hata mesajı görürsünüz. Bu sorun oluşursa uygulamada Düzenleyebilir izni olan bir kullanıcıyla iletişime geçin. Belirli sınırlamaların listesi için bk. Paylaşılacak veya dışa aktarılacak uygulama içeriği için sınırlamalar.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!