Ana içeriğe geç

Notes kullanarak içgörüleri yakalama ve paylaşma

Kişisel bir anlatı yakalamak ve başkalarıyla iş birliği yapmak için verilerin anlık görüntüleriyle notlar oluşturun.

Kişisel alanınızda kendi kullanımınız için özel bir not oluşturun. Ekibinizle iş birliği yapmak için paylaşılan veya yönetilen bir alanda bir not oluşturun.

Sayfa görünümünde, araç çubuğundan Notlar'ı seçin. Notu oluşturmak istediğiniz alanı seçin, ardından EkleYeni not oluştur'u seçin.

Sayfa görünümünde alan seçme

Sayfa görünümünde yeni not oluşturma

Ayrıca gezinme çubuğundan Ekle Yeni ekle'yi seçebilir ve ardından yeni bir not oluşturabilirsiniz.

Gezinme çubuğundan yeni not oluşturma

Gezinme çubuğundan yeni not oluşturma.

Ayrıca anlık bir görüntüden de yeni not oluşturabilirsiniz. Sayfa görünümünde, bir grafiğe sağ tıklayıp Not Notlar'ı seçin, sonra Kamera Anlık görüntü ile not oluştur'a tıklayın. Anlık görüntü otomatik olarak yeni nota eklenir.

Daha fazla bilgi için bkz. Notlarla çalışma.

İzinler

Not oluşturma ve görüntüleme

Bir kiracıdaki tüm kullanıcılar not oluşturabilir ve paylaşabilir.

Kişisel bir alanda oluşturduğunuz notlar özeldir ve başkaları tarafından görüntülenemez.

Paylaşılan veya yönetilen bir alanda oluşturduğunuz notlar, alanın diğer üyeleri tarafından görüntülenebilir. Notu oluşturan kişi olarak, diğer alan üyelerinin notları düzenlemesine izin verebilirsiniz. Ek olarak, not düzenleyicileri, diğer alan üyelerinin notları düzenlemesine izin verebilir.

Kiracı yöneticisi, gezinme çubuğundan Katalog'u ve ardından Türler filtresinden Notlar'ı seçerek kiracıdaki diğer kişiler tarafından oluşturulan tüm notları görebilir. Ancak kiracı yöneticisi, notun bulunduğu paylaşılan veya yönetilen alanın üyesi olmadıkça notun içeriğini açamaz veya görüntüleyemez.

Notlar kiracı yöneticisi tarafından devre dışı bırakılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Notları Yönetme.

Notlarda anlık görüntüler

Bir anlık görüntüden bir not oluşturabilir veya kişisel, paylaşılan veya yönetilen alanlardaki özel veya genel sayfalardan bir nota anlık görüntüler ekleyebilirsiniz. Alanın tüm üyeleri nottaki anlık görüntüleri görebilir. Ancak, özel sayfalarınıza yalnızca siz erişebileceğiniz için diğer üyeler nottaki anlık görüntüde  Kaynağa bağlan'ı seçerek sayfaya gidemez. Daha fazla bilgi için bkz. Sayfayı herkese açık hale getirme.

Yayımlandığı yönetilen alanlara bağlı olarak tek bir uygulamanın farklı alanlarda birden çok sürümü olabilir. Bu, kullanabileceğiniz not setini etkileyebilir. Örneğin, kişisel veya paylaşılan bir alandan yönetilen bir alanda bir uygulama yayınlarsanız, notu yönetilen alandaki uygulamaya ekleyin (bir grafiğin anlık bir görüntüsünü içeren bir not gibi); not kişisel veya paylaşılan alanda duran uygulama kopyasında görünmez.

Not silme

Aşağıdaki kullanıcılar bir notu silebilir:

 • Not sahibi
 • Alan sahipleri ve yöneticiler
 • Kiracı yöneticisi

Veri güvenliği

Not yazarları, erişebilecekleri herhangi bir veriden bir nota anlık görüntü ekleyebilir. Buna, bölüm erişim kurallarına göre diğer kullanıcılarla sınırlandırılabilecek hassas veriler de dahildir. Not paylaşılan veya yönetilen bir alandaysa, diğer tüm alan üyeleri nottaki anlık görüntüleri görebilir. Not yazarları diğer kullanıcıların görme yetkisinin olmayabileceği verileri paylaşırken her zaman dikkatli olmalıdır.

Uyarı notuKullanıcının aynı kiracıdaki diğer tüm kullanıcıları görme erişimi olabilir; görme (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) şunları içerebilir: kullanıcı adları, e-posta adresleri ve kullanıcıyı tanımlamak için kullanılan yapılandırılmış Kimlik Sağlayıcı tarafından Qlik Cloud bulutuna sağlanan kullanıcı öznesi.

Bildirimler

Profil menünüzdeki Profil ayarlarından aşağıdaki bildirim tercihlerini yönetin:

 • Bir nota iş birliği yapan kişi olarak eklendiğinizde

 • Bir notta sizden bahsedildiğinde

Alandaki Ayarlar/Bildirim tercihlerinden, bir alanda bir not oluşturulduğunda bildirim alma ayarını yönetin.

Sınırlamalar

Notlar aşağıdakileri desteklemez:

 • Veri alanları
 • Qlik Sense Mobile SaaS uygulaması
 • Qlik Sense içindeki QlikView uygulamaları (belgeler)

Notlar aşağıdaki görselleştirmeleri desteklemez:

 • Düğme
 • Kapsayıcı (kapsayıcılardaki bireysel grafikler dahil)
 • Özel uzantılar
 • Dashboard bundle uzantıları
 • Filtre bölmesi
 • Kelime bulutu grafiği uzantısı
 • Çoklu KPI uzantısı
 • Trellis container/Kafes türü kapsayıcı uzantısı

Notlar ayrıca aşağıdaki sınırlamalara sahiptir:

 • Aynı notu aynı anda en fazla 25 kullanıcı açabilir.
 • Mobil cihazlardaki tarayıcılarda not oluşturulması desteklenmez. Notlar salt okunur özelliktedir.
 • Sağdan sola ayarı desteklenmez.
 • Dinamik grafikler desteklenmez.
 • Dinamik seçim imlerinden yapılan seçimler, not anlık görüntülerinde desteklenmez. Seçimler, nota anlık görüntü eklendiğinde görselleştirmede uygulanan seçimler olacaktır.
 • Küme analizi ifadelerinden yapılan önceki veya sonraki seçimler not anlık görüntülerinde desteklenmez.
 • Not anlık görüntülerindeki değişken değerler ayarlanır ve kaynak uygulamada değişirse anlık görüntülerde güncellenmez.

Notlara anlık görüntü ekleme için geçerli olan aşağıdaki sınırlamaları göz önünde bulundurun. Bu sınırlar, Anlık görüntüyü nota ekle'ye tıkladığınızda kontrol edilir. Sınırlardan birini aşarsanız, bir hata mesajı görürsünüz.

 • Seçimlerdeki maksimum alan sayısı: 125

 • Seçimlerdeki maksimum alan değeri sayısı: Bir veya daha fazla alanda toplam 150.000 alan değeri

 • Maksimum alternatif durum sayısı: 125

 • Maksimum düzeltme sayısı: 100

 • Maksimum değişken sayısı: 1.100

 • Maksimum görüntü boyutu: 4.000 x 4.000 piksel

 • Minimum görüntü boyutu: grafikler için 5 x 5 piksel, sayfalar için 20 x 20 piksel

Daha fazla bilgi