Gå till huvudinnehåll

Exempel på anteckningar

Följ de här exemplen om du vill skapa och dela anteckningar.

Exempel: Skapa en anteckning i ett personligt utrymme

Det är bara du som kan visa anteckningar som du skapar i ditt personliga utrymme.

Gör följande:

 1. Öppna ett ark i en app i ett personligt, delat eller hanterat utrymme.
 2. Välj Anteckningar i verktygsfältet i arket.

  Välj Anteckningar

  App in shared space.
 3. Välj Personligt i listrutan och välj sedan Add Skapa ny anteckning. Anteckningen skapas i ditt personliga utrymme.

  Skapa ny anteckning

  Create new note.
 4. Ange rubrik och text för anteckningen. Välj A så öppnas formateringsverktygsfältet.

  Ange rubrik och text för anteckningen

  Enter title and text for note.
 5. Högerklicka på ett diagram om du vill lägga till en ögonblicksbild i anteckningen.

  Lägga till ögonblicksbild i anteckningen

  Add snapshot to note.

  Ögonblicksbilden läggs till i anteckningen.

  Ögonblicksbild har lagts till i anteckning

  Snapshot added to note.
 6. Välj FöregåendeTillbaka om du vill sluta redigera och visa en lista med dina anteckningar. Du kan även visa och öppna alla dina anteckningar genom att välja Katalog i navigeringsfältet i Qlik Sense och sedan välja Anteckningar från filtret Typer.

  Lista med anteckningar

  Lista med anteckningar

Exempel: Skapa en anteckning och samarbeta i ett delat eller hanterat utrymme

Om du skapar anteckningar i ett delat eller hanterat utrymme kan alla medlemmar i utrymmet visa dem. Du kan även låta andra medlemmar redigera anteckningen.

Du kan lägga till ögonblicksbilder i en anteckning från privata eller offentliga ark i ett delat eller hanterat utrymme. Alla medlemmar i utrymmet kan se ögonblicksbilderna i anteckningen. Det är dock bara du som har åtkomst till dina privata ark, och därför kan inte andra medlemmar gå till arket genom att välja  Visa i appen i ögonblicksbilden i anteckningen.

Följande exempel visar hur du skapar en anteckning i ett delat utrymme. Samma steg gäller även i ett hanterat utrymme.

Gör följande:

 1. Öppna ett offentligt ark i en app i ett delat utrymme. Mer information finns i Göra ett ark offentligt.

 2. Välj Anteckningar i verktygsfältet i arket.

  Välj Anteckningar

  App in shared space.
 3. Välj ett delat utrymme i listrutan och välj sedan Skapa ny anteckning. Anteckningen skapas i det delade utrymmet.

  Skapa ny anteckning i ett delat utrymme

  Create new note in shared space.
 4. Ange rubrik och text för anteckningen.
 5. Högerklicka på ett diagram och välj Lägg till ögonblicksbild i anteckningen.
 6. Välj eller skriv @ om du vill nämna en annan medlem i det delade utrymmet. Medlemmen får ett meddelande i navigeringsfältet i Qlik Sense.

  Tagga medlem i utrymme

  Tag space member.
 7. Välj User Ändra åtkomst om du vill ändra behörigheterna för anteckningen. Ändra behörigheterna i dialogrutan som öppnas.

  Hantera användare

  Manage users.

  Nu kan medlemmen i utrymmet besvara anteckningen.

  Svar i anteckning

  Response in note.

Exempel: Skapa en privat anteckning och dela innehållet med andra vid ett senare tillfälle

Personliga utrymmen är privata och därför kan inte andra användare se anteckningar som du skapar i dem. När du skapar en anteckning kanske du först vill skapa ett utkast i ditt personliga utrymme innan du delar den med andra i ett delat eller hanterat utrymme.

Du kan skapa en anteckning i ett personligt utrymme från en app eller ett ark i ett delat eller hanterat utrymme. När du är klar kan du skapa en ny anteckning i ett delat eller hanterat utrymme, kopiera innehållet i den privata anteckningen och klistra in det i den nya anteckningen.

I den nya anteckningen kan bara ögonblicksbilder som skapas i appar i samma delade eller hanterade utrymme som anteckningen visas för andra användare i utrymmet. Ögonblicksbilder som skapas i appar i ditt personliga utrymme, eller i andra utrymmen än det delade eller hanterade utrymme där den nya anteckningen finns, visas inte för andra.

Följande exempel visar hur du skapar en anteckning i ett delat utrymme. Samma steg gäller även i ett hanterat utrymme.

Gör följande:

 1. Öppna en app i ett delat utrymme.

  App i delat utrymme

  App i delat utrymme.
 2. Öppna ett ark i appen. I det här exemplet är arket offentligt, så att andra kan gå till arket från anteckningen.

  App i delat utrymme

  App i delat utrymme.
 3. Välj Anteckningar i verktygsfältet i arket.

  Välj Anteckningar

  App in shared space.
 4. Välj Personligt i listrutan och välj sedan Add Skapa ny anteckning. Anteckningen skapas i ditt personliga utrymme.

  Skapa ny anteckning

  Create new note.
 5. Ange rubrik och text för anteckningen.
 6. Högerklicka på ett diagram och välj Lägg till ögonblicksbild i anteckningen.

  Färdig anteckning i ett personligt utrymme

  Färdig anteckning i ett personligt utrymme.
 7. Välj allt och kopiera anteckningens innehåll.

 8. Välj Föregående Tillbaka om du vill sluta redigera och visa en lista med anteckningarna i ditt personliga utrymme.

  Anteckning i ett personligt utrymme

  Färdig anteckning i ett personligt utrymme.
 9. Välj det delade utrymme som innehåller appen du skapade ögonblicksbilder av diagram från. Välj sedan Skapa ny anteckning. Anteckningen skapas i det delade utrymmet.

  Skapa ny anteckning i ett delat utrymme

  Skapa ny anteckning i ett delat utrymme.

 10. Ange en rubrik för anteckningen och klistra in innehållet från anteckningen i det personliga utrymmet.

  Anteckning i ett delat utrymme

  Anteckning i ett delat utrymme.
 11. Välj eller skriv @ om du vill nämna en annan medlem i det delade utrymmet. Medlemmen får ett meddelande i navigeringsfältet i Qlik Sense.

  Tagga medlem i utrymme

  Tag space member.
 12. Välj User Ändra åtkomst om du vill ändra behörigheterna för anteckningen. Ändra behörigheterna i dialogrutan som öppnas.

  Hantera användare

  Manage users.

  Nu kan medlemmen i utrymmet besvara anteckningen.

  Svar i anteckning

  Response in note.