Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Hantera Qlik Data Gateway – direktåtkomst-servern

I det här delavsnittet beskrivs de olika kopplings- och hanteringsalternativ som är tillgängliga efter att du har installerat Qlik Data Gateway – direktåtkomst.

Ansluta till Qlik Cloud via en proxyserver

Om du inte har konfigurerat proxyanslutning i den inledande konfigurationen så kan du göra det senare genom att köra kommandon som beskrivs nedan. Du kan också köra samma kommandon för att redigera befintliga proxyserverinställningar.

Begränsningar och överväganden

 • Endast HTTP-proxyscheman stöds.

 • Proxyservrar som har konfigurerats för att avlyssna SSL-anslutningar (för innehållsinspektion eller andra säkerhetsåtgärder) stöds inte.

 • Förutom HTTPS använder Direct Access-gatewayen också WSS (WebSocket Secure)-protokollet. Se därför till att din brandvägg och proxyserver (om du planerar att använda en) är konfigurerade för att tillåta utgående WSS-anslutningar.

Aktivera proxyserveranslutningar

Du kan aktivera eller redigera proxyserveranslutningar på följande sätt:

 1. Öppna en kommandotolk som administratör och ändra arbetskatalogen the ConnectorAgent-undermappen (C:\Program Files\Qlik\ConnectorAgent\ConnectorAgent med en standardinstallation).

 2. Kör följande kommando:

  Syntax:

  connectoragent qcs set_config --proxy_url http://host:port --proxy_username username --proxy_password password

  Exempel:

  connectoragent qcs set_config --proxy_url http://myproxy:1212 --proxy_username admin --proxy_password f56weqs@

 3. Starta om Qlik Data Gateway – direktåtkomst-tjänsten så som beskrivs i Hantera Qlik Data Gateway – direktåtkomst-tjänsten.

Inaktivera proxyserveranslutningar

Du kan stänga av proxyserveranslutningar på följande sätt:

 1. Öppna en kommandotolk som administratör och ändra arbetskatalogen the ConnectorAgent-undermappen (C:\Program Files\Qlik\ConnectorAgent\ConnectorAgent med en standardinstallation).

 2. Kör följande kommando:

  connectoragent qcs set_config --proxy_url ""

 3. Starta om Qlik Data Gateway – direktåtkomst-tjänsten så som beskrivs i Hantera Qlik Data Gateway – direktåtkomst-tjänsten.

Uppdatera URL för klientorganisationen för Qlik Cloud

Du kan ändra URL för klientorganisationen för Qlik Cloud efter behov.

För att göra detta:

 1. På gatewayservern för direktåtkomst ska du öppna ett kommandofönster och ändra arbetskatalogen till ConnectorAgent-undermappen (C:\Program Files\Qlik\ConnectorAgent\ConnectorAgent med en standardinstallation).

 2. Kör följande kommando:

  Syntax:

  connectoragent qcs set_config --tenant_url URL

  Exempel:

  connectoragent qcs set_config --tenant_url mytenant.us.qlikcloud.com

 3. Starta om Qlik Data Gateway – direktåtkomst-tjänsten så som beskrivs i Hantera Qlik Data Gateway – direktåtkomst-tjänsten.

Anteckning om informationOm Qlik Cloud-klientorganisationens webbadress uppdateras måste du också generera en ny registreringsnyckel, så som beskrivs i Steg två: Installera Gateway med direktåtkomst-gatewayen på en server bakom brandväggen som skyddar dina datakällor (och registrera den i Hanteringskonsol, så som beskrivs i Steg fyra: Gå tillbaka till Hanteringskonsol och registrera datagateway).

Visa aktuella inställningar för gatewayservern för direktåtkomst

Du kan visa aktuella inställningar för gatewayservern för dierktåkomst.

För att göra detta:

 1. På gatewayservern för direktåtkomst ska du öppna ett kommandofönster och ändra arbetskatalogen till ConnectorAgent-undermappen (C:\Program Files\Qlik\ConnectorAgent\ConnectorAgent med en standardinstallation).

 2. Kör följande kommando:

  connectoragent qcs show_config

  De aktuella inställningarna visas då.

  Exempel:  

  connector-agent starting....
  --tenant_url "elastic.example"
  --proxy_url ""
  --proxy_username ""
  DirectAccessAgent Control Program completed successfully.

Hantera Qlik Data Gateway – direktåtkomst-tjänsten

När du har ändrat en inställning på gatewayservern för direktåtkomst måste du starta om Qlik Data Gateway – direktåtkomst-tjänsten. Du kan också köra tjänsten med ett annat konto.

Starta, stoppa eller starta om tjänsten

På gatewayservern för direktåtkomst gör du något av följande för att stoppa, starta eller starta om tjänsten:

 • Öppna Windows-tjänstkonsolen och stoppa, starta eller starta om Qlik Data Gateway – direktåtkomst-tjänsten efter behov.
 • Öppna en kommandotolk som administratör och ändra arbetskatalogen the ConnectorAgent-undermappen (C:\Program Files\Qlik\ConnectorAgent\ConnectorAgent med en standardinstallation). Kör sedan följande kommandon:

  connectoragent service stop

  En bekräftelse om att tjänsten har stoppats korrekt visas.

  connectoragent service start

  En bekräftelse om att tjänsten har startats korrekt visas.

Köra tjänsten med ett annat konto.

Som standard körsQlik Data Gateway – direktåtkomst-tjänsten under det lokala systemkontot. Om du vill köra tjänsten på ett annat konto högerklickar du på Qlik Data Gateway – direktåtkomst i Windows-serverkonsolen och väljer fliken Logga in. Välj sedan Detta konto och ange kontouppgifterna. När du är klar sparar du inställningarna och startar om tjänsten.

Tillgängliga kommandokategorier

Om du vill se en lista över tillgängliga kommandokategorier öppnar du en kommandotolk som administratör och ändrar arbetskatalogen till ConnectorAgent-undermappen (C:\Program Files\Qlik\ConnectorAgent\ConnectorAgent med en standardinstallation).

Kör sedan följande kommando:

connectoragent help

Följande lista visas:

 • service - Se Hantera Qlik Data Gateway – direktåtkomst-tjänsten ovan.
 • qcs – Måste föregå alla dokumenterade kommandon, utom servicekommandon.

  Exempel:

  connectoragent qcs show_config

 • setup – Endast för support.
 • repository – Endast för support.
 • configuration – Endast för support.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!