Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Hantera Qlik Data Gateway – direktåtkomst i Hanteringskonsol

I det här avsnittet beskrivs hur du hanterar Direct Access-gatewayen i Hanteringskonsol.

Redigera dataegenskaper för datagateway

Anteckning om informationOm du måste uppdatera registreringsnyckeln ska du följa proceduren som beskrivs i Hantera Qlik Data Gateway – direktåtkomst-servern.
 1. I Hanteringskonsol går du till Datagatewayer.

 2. Klicka på -knappen i slutet av raden och välj Redigera.

  Redigera datagateway-dialogen öppnas.

 3. Uppdatera egenskaperna efter behov och klicka sedan på Spara.

Aktivera och inaktivera datagatewayer

 1. I Hanteringskonsol går du till Datagatewayer.

 2. Gör något av följande:

  • Markera kryssrutan i början av raden och klicka på Aktivera- eller Inaktivera-knappen i verktygsfältet.
  • Klicka på -knappen i slutet av raden och välj Aktivera eller Inaktivera.
 3. När du ombeds bekräfta åtgärden klickar du på OK.

Anteckning om varningNär du har aktiverat datagatewayen måste du starta om datagateway-tjänsten. För mer information, se Starta, stoppa eller starta om tjänsten.

Ta bort datagatewayer

 1. I Hanteringskonsol går du till Datagatewayer.

 2. Gör något av följande:

  • Markera kryssrutan i början av raden och klicka på Ta bort-knappen i verktygsfältet.
  • Klicka på -knappen i slutet av raden och välj Ta bort.
 3. När du ombeds bekräfta åtgärden klickar du på OK.

Ställa in aviseringar för en Gateway med direktåtkomst

Meddelanden för en specifik Gateway med direktåtkomst

Du kan ställa in aviseringar för att få ett meddelande vid ändringar i hanteringen av din datagateway. Du kan få en avisering i din webbläsare, via e-post eller som ett push-meddelande till Qlik Sense Mobile SaaS.

 1. Klicka på på en datagateway och välj Aviseringar.

 2. Välj vilka händelser som du vill bli aviserad om.

  Aviseringar är tillgängliga för följande händelser:

  • Datagatewayens tillstånd har ändrats

  • Datagatewayversionen måste uppdateras

   Anteckning om informationDet här meddelandet kommer bara att skickas i de sällsynta fall då Qlik framtvingar en inaktivering av gatewayen (vanligen på grund av ett kritiskt fel).
 3. Klicka på Klart.

Du kan visa och redigera gateway-specifika aviseringar i dina profilinställningar. Du kan hitta dem under Profilinställningar > Aviseringar > Anpassa aviseringar > Datagatewayer.

Meddelanden för en ny Gateway med direktåtkomst-version

Under Profiilinställningar > MeddelandenDatagatewayer kan du ställa in detta ytterligare meddelande:

 • En ny version av datagateway finns tillgänglig.

När det är aktiverat kommer meddelandet enbart att skickas till skaparen av datagatewayen när en ny version av Gateway med direktåtkomst blir tillgänglig för nedladdning.

Egenskaper för datagateway

Gå till Datagateways i Hanteringskonsol för att se Datagateways-tabellen. Tabellen visar grundläggande information om varje datagateway.

Egenskaper för datagateway

Följande tabellkolumner finns:

 • Namn – Namn som anges när datagatewayen skapades.

 • Typ – Ska vara Direkt åtkomst.

 • Beskrivning– Beskrivning som tillhandahölls när datagatewayen skapades.

 • Datagateway-ID – En unik identifierare som kan vara användbar i felsökningssyften.

 • Status – Kan vara en av följande:

  • Kopplad– Anger att Direct Access-gatewaytjänsten har etablerat en koppling med Qlik Cloud.
  • Inte kopplad – Om statusen är Inte kopplad så ska du starta Direct Access-gatewaytjänsten så som beskrivs ovan.

  • Inaktiverad – Datagatewayen är inaktiverad i Hanteringskonsol
  • Etablera session – Visar när datagatewayen etablerar en koppling till datakällan.
 • Utrymme – Utrymmet som datagatewayen är associerad med.

 • Skapad den – När datagatewayen skapades.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!