Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Felsökning Gateway med direktåtkomst

Det här delavsnittet beskriver olika åtgärder som du kan vidta för att felsöka Gateway med direktåtkomst.

Visa och ladda ner loggfiler

Loggfilerna innehåller information om åtgärder i Gateway med direktåtkomst. Qlik Supporten kan be dig att tillhandahålla loggfiler för att felsöka. Du kan visa eller ladda ner loggfiler i loggvisaren. Normalt finns det ingen anledning att gå igenom loggfiler men om det upptår återkommande fel eller andra problem kan loggfilerna ofta hjälpa till att identifiera orsaken.

Anteckning om informationFör att kunna visa och hämta loggarna krävs rollen Kan använda data.

Öppna loggvisaren:

 1. I Hanteringskonsol går du till Data gateways och söker reda på Gateway med direktåtkomst.

 2. Klicka på i slutet av raden och välj Visa loggar.

  Fönstret med loggvisaren öppnas.

 3. I listrutan uppe till vänster väljer du typ av logg som Qlik-supporten har bett dig visa eller ladda ner.

  Följande loggar är tillgängliga:

  • Gateway med direktåtkomst-loggar (DirectAccessAgent)
  • DCaaS-loggar (dcaas_logs)
  • ODBC-baserade kopplingsloggar (odbc-connector_logs)
  • SAP BW-kopplingsloggar (QvSAPBwConnector-<datum + tidsmarkör>)
  • SAP SQL-kopplingsloggar (QvSqlBwConnector-<datum + tidsmarkör>)
  • Loggar för kopplingsagenter (connector-agent_logs_<datum>)
 4. I listrutan bredvid kan du välja loggen som du vill visa eller ladda ner. Loggfilerna är ordnade från nyaste (den vid tillfället aktiva loggfilen) till den äldsta. När du väljer loggfil kan du använda knapparna och för att hoppa till början eller slutet av loggfilen.

  Anteckning om tipsVyn för loggfilen uppdateras inte automatiskt med de senaste meddelandena. För att uppdatera klickar du på för att rulla till slutet av loggfilen som uppdaterats med de senaste meddelandena.
 5. Klicka på Ladda ner för att ladda ner loggfilen.

  Filen kommer antingen att laddas ner till din dator eller så kommer du att bli ombedd att spara den, beroende på din webbläsarinställningar.

Öppna Gateway med direktåtkomst-loggar på Gateway med direktåtkomst-maskinen

Förutom att kunna hämta Gateway med direktåtkomst-loggarna (DirectAccessAgent) från Hanteringskonsol kan du även öppna dem direkt från Gateway med direktåtkomst-maskinen. Med en standardinstallation finns dessa loggar på följande platser:

C:\Programfiler\Qlik\ConnectorAgent\data\logs

Ändra detaljnivån vid loggning

Du kan visa och ändra detaljnivån vid loggning för Gateway med direktåtkomst-loggar (DirectAccessAgent) efter behov. För att göra det kör du följande kommando från undermappen i ConnectorAgent (C:\Program Files\Qlik\ConnectorAgent\ConnectorAgent med en standardinstallation).

 • För att visa den aktuella loggningsnivån kör du:

  connectoragent configuration getloggers
 • För att ställa in loggningsnivån till Trace kör du:

  connectoragent configuration setloggers -l Root -v DEBUG
 • För att ställa in loggningsnivån till Verbose kör du:

  connectoragent configuration setloggers -l Root –v DETAILED_DEBUG

Uppdatera registreringsnyckeln

Trots att det är osannolikt så kan det hända att nyckeln blir skadad eller så kan det finnas misstanke om obehörig åtkomst av datagatewayservern och det är då nödvändigt att ändra registreringsnyckeln.

För att uppdatera registreringsnyckeln:

 1. På gatewayservern för direktåtkomst ska du öppna ett kommandofönster och ändra arbetskatalogen till ConnectorAgent-undermappen (C:\Program Files\Qlik\ConnectorAgent\ConnectorAgent med en standardinstallation).
 2. Kör sedan följande kommando:

  • Generera den nya nyckeln:

   connectoragent qcs generate_keys

  • Visa nyckeln:

   connectoragent qcs get_registration

   Nyckeln visas:

 3. Kopiera hela nyckeln så som visas i exemplet ovan.

 4. I Hanteringskonsol öppnar du inställningarna för datagatewayen genom att klicka på -knappen i slutet av relevant rad och välja Redigera.

 5. Klistra in nyckeln i Nyckel-fältet (och byt ut aktuell nyckel) och spara inställningarna.

 6. Gå tillbaka till gatewayservern för direktåtkomst och starta om Qlik Data Gateway – direktåtkomst-tjänsten så som beskrivs i Hantera Qlik Data Gateway – direktåtkomst-tjänsten.

Minska antalet kopplingskrascher under laddning

Med processisolering kan administratörer med direkt åtkomst till gateway-serverns operativsystem styra hur många processer som är tillgängliga för laddningar per kopplingstyp. Att fördela laddningar på flera olika kopplingsprocesser ökar graden av isolering genom att minska antalet laddningar som körs samtidigt på varje kopplingsprocess. Detta kan i sin tur förbättra den övergripande stabiliteten för Gateway med direktåtkomst i sådana fall där krascher har inträffat.

Anteckning om information

Kräver Gateway med direktåtkomst 1.6.1 eller senare.

För att slå på processisolering:

 1. Öppna filen C:\ProgramData\Qlik\Gateway\configuration.properties. Om du gör detta via utforskaren i Windows måste Visa dolda filer, mappar och enheter vara valt.

  Filen innehåller tre prefix som motsvarar de olika kopplingstyperna: ODBC_<egenskap-namn>, SAPBW_<egenskap-namn> och SAPSQL_<egenskap-namn>.

 2. Ställ in ODBC|SAPBW|SAPSQL_PROCESS_ISOLATION_MODE till Load och ODBC|SAPBW|SAPSQL_MAX_PROCESS_COUNT till N.

  Där:

  N = En kommandoprocess + antalet samtidiga laddningsprocesser som ska allokeras. Exempelvis innebär ett värde på 10 maximalt 9 samtidiga laddningar.

  Anteckning om information

  Du kan inte ställa in värdet [ODBC|SAPBW|SAPSQL]_MAX_PROCESS_COUNT högre än 10 med standardportnumret och intervalluppsättningarna.

 3. Spara filen configuration.properties och starta om tjänsten Qlik Data Gateway – direktåtkomst.

För att stänga av processisolering:

 1. Öppna filen C:\ProgramData\Qlik\Gateway\configuration.properties. Om du gör detta via utforskaren i Windows måste Visa dolda filer, mappar och enheter vara valt.
 2. Ställ in ODBC|SAPBW|SAPSQL_PROCESS_ISOLATION_MODE till None.

 3. Spara filen configuration.properties och starta om tjänsten Qlik Data Gateway – direktåtkomst.

Exempel på processisolering av ODBC-koppling

Följande utdrag ur configuration.properties-filen visar hur processisolering av ODBC-kopplingen för upp till nio laddningar aktiveras:

ODBC_PROCESS_ISOLATION_MODE=Load

ODBC_MAX_PROCESS_COUNT=10

Om du ändrar standardportinställningarna kan MAX_PROCESS_COUNT-värdet överskrida 10. Men i det här fallet:

 • Antalet portar mellan ODBC_PORT eller ODBC_DATA_PORT_RANGE_START och SAPBW_PORT eller SAPBW_DATA_PORT_RANGE_START måste vara lika med eller större än ODBC_MAX_PROCESS_COUNT

 • Antalet portar mellan SAPBW_PORT eller SAPBW_DATA_PORT_RANGE_START och SAPSQL_PORT eller SAPSQL_DATA_PORT_RANGE_START måste vara lika med eller större än SAPBW_MAX_PROCESS_COUNT

För att exempelvis ställa in ODBC_MAX_PROCESS_COUNT=30 ska portparametrarna därför se ut ungefär så här:

# ODBC Connector

ODBC_PROCESS_ISOLATION_MODE=Load

ODBC_MAX_PROCESS_COUNT=30

ODBC_DATA_PORT_RANGE_START=50260

ODBC_PORT=3005

# SAP BW Connector

SAPBW_PROCESS_ISOLATION_MODE=None

SAPBW_MAX_PROCESS_COUNT=0

SAPBW_DATA_PORT_RANGE_START=50290

SAPBW_PORT=3035

# SAP SQL Connector

SAPSQL_PROCESS_ISOLATION_MODE=None

SAPSQL_MAX_PROCESS_COUNT=0

SAPSQL_DATA_PORT_RANGE_START=50300

SAPSQL_PORT=3045

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!