Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Uw waarschuwingen beheren

Klik in het linkervenster in de hub op Waarschuwingen om een lijst met waarschuwingen te bekijken waarvan u de eigenaar bent en van waarschuwingen die met u zijn gedeeld. Of u kunt naar Waarschuwingen gaan vanuit het menu Gebruikersprofiel in de rechterbovenhoek van de app.

U kunt op een waarschuwing klikken om meer details te zien te krijgen, of u kunt gebruik maken van het menu met acties, rechts van de waarschuwing.

Sectie Waarschuwingen in de cloudhub

Specifieke pagina voor waarschuwingen die toegankelijk is vanuit de cloudhub.

U kunt de waarschuwingen filteren en sorteren op de pagina Waarschuwingen. U kunt uw lijst verfijnen op eigenaar van de waarschuwing (iedereen, u of anderen) of zoeken naar waarschuwingen van een specifieke gebruiker. De waarschuwingen in de lijst kunnen worden gesorteerd op laatste evaluatie, de laatste activering of alfabetische volgorde van naam.

Beheren van waarschuwingen waar u de eigenaar van bent

Als u de eigenaar van de waarschuwing bent, kunt u de volgende acties uitvoeren:

 • Details

  Weergave van details, geschiedenis, ontvangers en voorkeuren voor meldingen.

 • Meldingen

  Beheer hoe u meldingen wilt ontvangen die door deze waarschuwing worden verzonden.

  Ga naar Profielinstellingen > Meldingen, om de algemene instellingen voor waarschuwingen te wijzigen. Als u de instellingen voor een specifieke waarschuwing wilt wijzigen, klikt u in het linkervenster in de hub op Waarschuwingen of klikt u op Waarschuwingen in het menu Gebruikersprofiel. Zoek naar de waarschuwing, klik op het menu Meer en selecteer Meldingen.

 • Waarschuwing in app bewerken

  Bewerk de waarschuwing in de app met behulp van de selecties die bij het aanmaken van de waarschuwing zijn gebruikt.

 • Nu evalueren

  De waarschuwing handmatig evalueren.

 • Inschakelen / uitschakelen

  Geplande evaluaties in- en uitschakelen.

 • Ontvangers

  Weergave van de ontvangers van de waarschuwing. Als u de eigenaar van de waarschuwing bent, kunt u ontvangers verwijderen.

 • Verwijderen

  De waarschuwing verwijderen. Dit verwijdert de waarschuwing ook voor alle ontvangers.

 • Gegevens en voorwaarden

  Weergave van metingen, dimensies, selecties en voorwaarden die in de waarschuwing gebruikt worden. Met In app weergeven kunt ook naar het werkblad gaan waar de waarschuwing is aangemaakt, met de selecties die in de betreffende waarschuwing zijn toegepast.

 • Geschiedenis

  Weergave van de geschiedenis van de momenten waarop de waarschuwing geactiveerd werd.

Met u gedeelde waarschuwingen beheren

De volgende acties zijn beschikbaar voor waarschuwingen die met u gedeeld zijn.

 • Details

  Weergave van details, geschiedenis, ontvangers en voorkeuren voor meldingen.

 • Meldingen

  Beheer hoe u meldingen wilt ontvangen die door deze waarschuwing worden verzonden.

  Ga naar Profielinstellingen > Meldingen, om de algemene instellingen voor waarschuwingen te wijzigen. Als u de instellingen voor een specifieke waarschuwing wilt wijzigen, klikt u in het linkervenster in de hub op Waarschuwingen of klikt u op Waarschuwingen in het menu Gebruikersprofiel. Zoek naar de waarschuwing, klik op het menu Meer en selecteer Melding.

 • Gegevens en voorwaarden

  Weergave van metingen, dimensies, selecties en voorwaarden die in de waarschuwing gebruikt worden. Met In app weergeven kunt ook naar het werkblad gaan waar de waarschuwing is aangemaakt, met de selecties die in de betreffende waarschuwing zijn toegepast.

 • Geschiedenis

  Weergave van de geschiedenis van de momenten waarop de waarschuwing geactiveerd werd.

 • Afmelden

  Afmelden voor de waarschuwing.

Hoe tijdzones worden weergegeven voor waarschuwingen en abonnementen met periodieke schema's

De tijd of tijdzone die in de hub wordt weergegeven, komt doorgaans overeen met de tijdzone die u hebt ingesteld in de profielinstellingen. Een uitzondering hierop is het periodieke intervalschema voor waarschuwingen en abonnementen.

Als u naar een waarschuwing of abonnement zoekt op de pagina Details, kunt u de volgende geplande uitvoering zien bij Gepland. De tijd bij Gepland wordt weergegeven in uw lokale tijdzone. Als u uw muisaanwijzer boven de Info houdt, verschijnt er knopinfo met informatie over hoe vaak het abonnement of de waarschuwing wordt verzonden.

Deze afbeelding laat zien hoe het eruitziet als de maker en de ontvanger in dezelfde tijdzone zitten:

 • De volgende geplande uitvoertijd is: 3 april 2023 om 14.15 uur.

 • De donkergrijze knopinfo toont hoe vaak een abonnement wordt verzonden: Elke week, op maandag en woensdag om 14.15 uur.

Een pagina met informatie over het abonnement zoals een ontvanger deze zou zien die in dezelfde tijdzone zit als de maker.

Een pagina met informatie over het abonnement met knopinfo met het abonnementsschema.

De knopinfo toont echter een Waarschuwing als de waarschuwing of het abonnement is gemaakt in een andere tijdzone dan die van de ontvanger. In dit geval wordt het schema getoond in de tijdzone waarin de waarschuwing of het abonnement is gemaakt.

Stel, een gebruiker in Toronto in Canada (GMT-4) maakt een abonnement. Hij of zij voegt een ontvanger toe die in Stockholm in Zweden (GMT+2) woont. Er is een tijdsverschil van 6 uur tussen maker en ontvanger. De Zweedse ontvanger leest de informatiepagina om te kijken hoe vaak hij of zij dit abonnement zal ontvangen. Bij Gepland wordt de tijd in de juiste tijdzone weergegeven: Stockholm, Zweden. Maar als de ontvanger de muisaanwijzer boven de Info plaatst, toont de knopinfo het volledige abonnementsschema in de Canadese tijdzone:

 • De volgende geplande uitvoertijd is: 13 maart 2023 om 15.30 uur.

 • De donkergrijze knopinfo toont de planning voor het abonnement, maar in de Canadese tijdzone: Waarschuwing Gemaakt in (GMT -4:00) Amerika/Toronto: Elke week op maandag, woensdag en vrijdag om 9.30 uur.

Het schema van het abonnement dat is gemaakt in Canada zoals een ontvanger in Zweden het zou zien.

Het verschil tussen de geplande tijdszone en de tijd dat de gebruiker een abonnementsmail ontvangt.

Waarschuwingen als beheerder beheren

Tenant- en analysebeheerders kunnen alle waarschuwingen in de beheerconsole beheren.

 • Waarschuwingen verwijderen.

 • Waarschuwingen inschakelen en uitschakelen.

 • De eigenaar van een waarschuwing wijzigen.

 • Planningen voor waarschuwingen bewerken.

Voor informatie over de beheerder, zie Waarschuwingen beheren

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!