Ana içeriğe geç

Uyarılarınızı yönetme

Uyarılarınız yönetmek için profil menüsünde Uyarılar'ı seçin. Sahip olduğunuz uyarıları ve sizinle paylaşılan uyarıları görürsünüz. Sadece kendi sahip olduğunuz uyarıları görmek istiyorsanız filtreyi Sahip olduğunuz uyarılar olarak değiştirin.

Daha fazla ayrıntıyı görmek için bir uyarıya tıklayabilir veya her uyarının sağındaki eylem menüsünü kullanabilirsiniz.

Sahip olduğunuz uyarıları yönetme

Uyarının sahibiyseniz, aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

 • Ayrıntılar

  Ayrıntıları, geçmişi, alıcıları ve bildirim tercihlerini görüntüleme.

 • Bildirim tercihleri

  Bu uyarı tarafından gönderilen bildirimleri nasıl almak istediğinizi yönetin.

  Profil ayarları > Bildirimler'e giderseniz genel uyarı ayarlarını değiştirebilirsiniz. Belirli bir uyarının ayarlarını değiştirmek isterseniz Profil ayarları > Uyarılar'a gidin. Uyarıyı bulun, More menüsüne tıklayın ve Bildirim tercihleri'ni seçin.

 • Uygulamada uyarıyı düzenleme

  Uyarıyı oluşturmak için kullanılan seçimlerle uygulamada uyarıyı düzenleyin.

 • Şimdi değerlendir

  Uyarıyı manuel olarak değerlendirin.

 • Etkinleştir / Devre dışı bırak

  Zamanlanmış değerlendirmeyi açın veya kapatın.

 • Alıcılar

  Uyarının alıcılarını görüntüleyin. Uyarının sahibiyseniz, alıcı kaldırabilirsiniz.

 • Sil

  Uyarıyı silin. Bu işlem tüm alıcılar için de uyarıyı siler.

 • Veriler ve koşullar

  Uyarıda kullanılan hesaplamaları, boyutları, seçimleri ve koşulları görüntüleyin. Ayrıca Uygulamada görüntüle seçeneği ile uyarıda kullanılan seçimlerle uyarının oluşturulduğu sayfaya da gidebilirsiniz.

 • Geçmiş

  Uyarının tetiklenme geçmişini görüntüleyin.

Sizinle paylaşılan uyarıları yönetme

Sizinle paylaşılan uyarılarla ilgili aşağıdaki eylemleri yapabilirsiniz.

 • Ayrıntılar

  Ayrıntıları, geçmişi, alıcıları ve bildirim tercihlerini görüntüleme.

 • Bildirim tercihleri

  Bu uyarı tarafından gönderilen bildirimleri nasıl almak istediğinizi yönetin.

  Profil ayarları > Bildirimler'e giderseniz genel uyarı ayarlarını değiştirebilirsiniz. Belirli bir uyarının ayarlarını değiştirmek isterseniz Profil ayarları > Uyarılar'a gidin. Uyarıyı bulun, More menüsüne tıklayın ve Bildirim tercihleri'ni seçin.

 • Veriler ve koşullar

  Uyarıda kullanılan hesaplamaları, boyutları, seçimleri ve koşulları görüntüleyin. Ayrıca Uygulamada görüntüle seçeneği ile uyarıda kullanılan seçimlerle uyarının oluşturulduğu sayfaya da gidebilirsiniz.

 • Geçmiş

  Uyarının tetiklenme geçmişini görüntüleyin.

 • Abonelikten çık

  Uyarı aboneliğinden çıkın.

Kiracı yöneticisi olarak uyarıları yönetme

Kiracı yöneticileri, tüm uyarıları Management Console'da yönetebilir.

 • Uyarıları silin.

 • Uyarıları etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

 • Bir uyarının sahibini değiştirin.

 • Uyarı zamanlamalarını düzenleyin.

Yönetici bilgileri için bkz. Uyarıları yönetme