Przeskocz do zawartości głównej

Zarządzanie alarmami

Kliknij Alerts w okienku po lewej stronie w hubie, aby wyświetlić listę alarmów należących do Ciebie i alarmów, które zostały Ci udostępnione. Ewentualnie przejdź do Alarmów przez menu profilu użytkownika w prawym górnym rogu aplikacji.

Możesz kliknąć alarm, aby wyświetlić więcej szczegółów, lub skorzystać z menu działań po prawej stronie każdego alarmu.

Sekcja Alarmy w hubie w chmurze

Dedykowana strona dla Alarmów dostępna z huba w chmurze.

Alarmy można filtrować i sortować na stronie Alarmy. Możesz zawęzić listę według właściciela alarmu (każdy, Ty lub inni) lub wyszukać alarmy należące do określonego użytkownika. Alarmy na liście można sortować według czasu ostatniej oceny, czasu ostatniego wyzwolenia lub alfabetycznie według nazwy.

Zarządzanie własnymi alarmami

Jeśli jesteś właścicielem alarmu, możesz wykonywać następujące działania:

 • Szczegóły

  Wyświetl szczegóły, historię, odbiorców i preferencje powiadomień.

 • Powiadomienia

  Określ, jak chcesz otrzymywać powiadomienia wysyłane przez ten alarm.

  Jeśli przejdziesz do pozycji Ustawienia profilu > Powiadomienia, możesz zmienić globalne ustawienia alarmów. Aby zmienić ustawienia wybranego alarmu, kliknij Alarmy w okienku po lewej stronie w hubie lub kliknij Alarmy w menu profilu użytkownika. Znajdź alarm, kliknij menu Więcej i wybierz pozycję Powiadomienia.

 • Edytuj alarm w aplikacji

  Edytuj alarm w aplikacji z opcjami wybranymi do utworzenia alarmu.

 • Oceń teraz

  Oceń alarm ręcznie.

 • Włącz/Wyłącz

  Włącz lub wyłącz zaplanowaną ocenę.

 • Adresaci

  Wyświetl adresatów alarmu. Jeśli jesteś właścicielem alarmu, możesz usunąć adresatów.

 • Usuń

  Usuń alarm. Spowoduje to również usunięcie alarmu dla wszystkich adresatów.

 • Dane i warunki

  Wyświetl miary, wymiary, wybory i warunki użyte w alarmie. Możesz także przejść do arkusza, w którym utworzono alarm z opcjami używanymi w alarmie, korzystając z opcji Wyświetl w aplikacji.

 • Historia

  Wyświetl historię wyzwalania alarmu.

Zarządzanie alarmami, które zostały Ci udostępnione

Poniższe działania są dostępne w przypadku alarmów, które zostały Ci udostępnione.

 • Szczegóły

  Wyświetl szczegóły, historię, odbiorców i preferencje powiadomień.

 • Powiadomienia

  Określ, jak chcesz otrzymywać powiadomienia wysyłane przez ten alarm.

  Jeśli przejdziesz do pozycji Ustawienia profilu > Powiadomienia, możesz zmienić globalne ustawienia alarmów. Aby zmienić ustawienia wybranego alarmu, kliknij Alarmy w okienku po lewej stronie w hubie lub kliknij Alarmy w menu profilu użytkownika. Znajdź alarm, kliknij menu Więcej i wybierz pozycję Powiadomienie.

 • Dane i warunki

  Wyświetl miary, wymiary, wybory i warunki użyte w alarmie. Możesz także przejść do arkusza, w którym utworzono alarm z opcjami używanymi w alarmie, korzystając z opcji Wyświetl w aplikacji.

 • Historia

  Wyświetl historię wyzwalania alarmu.

 • Zrezygnuj

  Anuluj subskrypcję alarmu.

Zarządzanie alarmami jako administrator

Administratorzy dzierżawy i analityki mogą zarządzać wszystkimi alarmami w Konsoli zarządzania.

 • Usuń alarmy.

 • Włącz i wyłącz alarmy.

 • Zmień właściciela alarmu.

 • Edytuj harmonogramy alarmów.

Informacje dla administratorów zawiera temat Zarządzanie alarmami