Przeskocz do zawartości głównej

Zarządzanie alarmami

Wybierz Alarmy w menu profilu, aby zarządzać alarmami. Zobaczysz zarówno alarmy należące do Ciebie, jak i alarmy Ci udostępnione. Jeśli chcesz widzieć tylko swoje alarmy, zmień filtr na Posiadane przez Ciebie.

Możesz kliknąć alarm, aby wyświetlić więcej szczegółów, lub skorzystać z menu działań po prawej stronie każdego alarmu.

Zarządzanie własnymi alarmami

Jeśli jesteś właścicielem alarmu, możesz wykonywać następujące działania:

 • Szczegóły

  Wyświetl szczegóły, historię, odbiorców i preferencje powiadomień.

 • Preferencje powiadomień

  Określ, jak chcesz otrzymywać powiadomienia wysyłane przez ten alarm.

  Jeśli przejdziesz do pozycji Ustawienia profilu > Powiadomienia, możesz zmienić globalne ustawienia alarmów. Jeśli chcesz zmienić ustawienia określonego alarmu, przejdź do pozycji Ustawienia profilu > Alarmy. Znajdź alarm, kliknij menu More i wybierz Preferencje powiadomień.

 • Edytuj alarm w aplikacji

  Edytuj alarm w aplikacji z opcjami wybranymi do utworzenia alarmu.

 • Oceń teraz

  Oceń alarm ręcznie.

 • Włącz/Wyłącz

  Włącz lub wyłącz zaplanowaną ocenę.

 • Adresaci

  Wyświetl adresatów alarmu. Jeśli jesteś właścicielem alarmu, możesz usunąć adresatów.

 • Usuń

  Usuń alarm. Spowoduje to również usunięcie alarmu dla wszystkich adresatów.

 • Dane i warunki

  Wyświetl miary, wymiary, wybory i warunki użyte w alarmie. Możesz także przejść do arkusza, w którym utworzono alarm z opcjami używanymi w alarmie, korzystając z opcji Wyświetl w aplikacji.

 • Historia

  Wyświetl historię wyzwalania alarmu.

Zarządzanie alarmami, które zostały Ci udostępnione

Poniższe działania są dostępne w przypadku alarmów, które zostały Ci udostępnione.

 • Szczegóły

  Wyświetl szczegóły, historię, odbiorców i preferencje powiadomień.

 • Preferencje powiadomień

  Określ, jak chcesz otrzymywać powiadomienia wysyłane przez ten alarm.

  Jeśli przejdziesz do pozycji Ustawienia profilu > Powiadomienia, możesz zmienić globalne ustawienia alarmów. Jeśli chcesz zmienić ustawienia określonego alarmu, przejdź do pozycji Ustawienia profilu > Alarmy. Znajdź alarm, kliknij menu More i wybierz Preferencje powiadomień.

 • Dane i warunki

  Wyświetl miary, wymiary, wybory i warunki użyte w alarmie. Możesz także przejść do arkusza, w którym utworzono alarm z opcjami używanymi w alarmie, korzystając z opcji Wyświetl w aplikacji.

 • Historia

  Wyświetl historię wyzwalania alarmu.

 • Zrezygnuj

  Anuluj subskrypcję alarmu.

Zarządzanie alarmami jako administrator dzierżawy

Administratorzy dzierżaw mogą zarządzać wszystkimi alarmami w konsoli Management Console.

 • Usuń alarmy.

 • Włącz i wyłącz alarmy.

 • Zmień właściciela alarmu.

 • Edytuj harmonogramy alarmów.

Informacje dla administratorów zawiera temat Zarządzanie alarmami