Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

weekyear - skript- och diagramfunktion

Funktionen returnerar det år som veckonumret hör till enligt miljövariablerna. Veckonummer går från 1 till cirka 52.

Syntax:  

weekyear(timestamp [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]])

Returnerad datatyp: heltal

Argument
Argument Beskrivning
timestamp Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
first_week_day

Anger dagen då veckan startar. Om utelämnat används värdet för variabeln FirstWeekDay.

De möjliga värdena first_week_day är 0 för måndag, 1 för tisdag, 2 för onsdag, 3 för torsdag, 4 för fredag, 5 för lördag och 6 för söndag.

Se FirstWeekDay för mer information om systemvariabeln.

broken_weeks

Om du inte anger broken_weeks används värdet för variabeln BrokenWeeks till att definiera om veckor är brutna eller inte.

Se BrokenWeeks för mer information om systemvariabeln

reference_day

Om du inte specificerar reference_day används värdet för variabeln ReferenceDay till att definiera vilken dag i januari som ska ställas in som referensdag för att definiera vecka 1. Qlik Sense-funktioner använder som standard 4 som referensdag. Det betyder att vecka 1 måste innehålla 4 januari, eller med andra ord, vecka 1 måste alltid bestå av minst 4 dagar i januari.

Se ReferenceDay för mer information om systemvariabeln

weekyear()-funktionen bestämmer vilken vecka under året datumet infaller. Den returnerar sedan det år som motsvarar det veckonumret.

Om BrokenWeeks är inställt på 0 (false), kommer weekyear() att returnera samma som year().

Diagram för weekyear()-funktionens intervall

Diagram som visar tidsintervallet som utvärderas av weekyear()-funktionen.

Men om systemvariabeln BrokenWeeks sätts till att använda obrutna veckor får vecka 1 bara innehålla ett visst antal dagar i januari baserat på det specificerade värdet i systemvariabeln ReferenceDay.

Om exempelvis ett ReferenceDay-värde på 4 används måste vecka 1 ha minst fyra dagar i januari. Vecka 1 kan innehålla datum i december föregående år och det sista veckonumret under ett år kan innehålla datum i januari i följande år. I situationer som denna kommer weekyear()-funktionen att returnera ett annat värde än year()-funktionen.

Diagram för weekyear()-funktionens intervall när obrutna veckor används

Diagram som visar hur weekyear()-funktionen fungerar med obrutna veckor.

Funktionen weekyear() är användbar när du vill jämföra sammanställningar per år. Till exempel om du vill se den totala försäljningen av produkter per år. weekyear()-funktionen är att föredra framför year() när användaren vill ha överensstämmelse med systemvariabeln BrokenWeeks i appen.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
weekyear('12/30/1996',0,0,4)Returnerar 1997, eftersom vecka 1 i 1997 börjar 1996-12-30
weekyear('01/02/1997',0,0,4)Returnerar 1997
weekyear('12/28/1997',0,0,4)Returnerar 1997
weekyear('12/30/1997',0,0,4) Returnerar 1998, eftersom vecka 1 i 1998 börjar 1997-12-29
weekyear('01/02/1999',0,0,4)Returnerar 1998, eftersom vecka 53 i 1998 slutar 1999-01-03
Relaterade ämnen
Avsnitt Interaktion
week - skript- och diagramfunktionReturnerar ett heltal som motsvarar veckonumret enligt ISO 8601.
year - skript- och diagramfunktionReturnerar ett heltal som motsvarar året om uttrycket tolkas som ett datum enligt standardtolkningen av tal.

Exempel 1 – brutna veckor

Exempel 2 – obrutna veckor

Exampel 3 – Diagramobjektexempel

Exempel 4 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!