Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

inquartertodate - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, timestamp öğesi çeyreğin base_date öğesinin son milisaniyesine kadar ve bu milisaniye de dahil olmak üzere base_date öğesini içeren bölümünde bulunuyorsa, True sonucunu döndürür.

Söz Dizimi:  

InQuarterToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])

Dönüş verileri türü: Boole

Bilgi notu

Qlik Sense üzerinde Boolean true değeri -1 ile, false ise 0 ile temsil edilir.

inquartertodate fonksiyonu diyagramı

inquartertodate fonksiyonunun TRUE değerini döndüreceği tarih aralığının örnek diyagramı.

inquartertodate() fonksiyonu yılı 1 Ocak ile 31 Aralık (veya kullanıcının tanımladığı yıl başlangıcı ile karşılık gelen bitiş tarihi) arasında dört eşit çeyreğe böler. Fonksiyon daha sonra base_date değerini kullanarak belirli bir çeyreği dilimlere ayırır ve base_date gerek yılın çeyreğini gerekse çeyreğin bu dilimi için izin verilen en ileri tarihi tanımlar. Fonksiyon son olarak önerilen tarih değerlerini o dilimle karşılaştırırken bir Boole sonucu döndürür.

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp base_date ile karşılaştırmak istediğiniz tarih.
base_date Çeyreği değerlendirmek için kullanılan tarih.
period_no

Çeyrek period_no ile kaydırılabilir. period_no, 0 değerinin base_date değerini içeren çeyreği gösterdiği bir tam sayıdır. period_no içindeki negatif değerler önceki çeyrekleri; pozitif değerler ise sonraki çeyrekleri gösterir.

first_month_of_year Ocak'ta başlamayan (mali) yıllarla çalışmak istiyorsanız, first_month_of_year içinde 2 ile 12 arasında bir değer belirtin.

Ne zaman kullanılır?

inquartertodate() fonksiyonu bir Boole sonucu döndürür. Bu tür bir fonksiyon genellikle bir if ifadesinde koşul olarak kullanılır. inquartertodate() fonksiyonu, değerlendirilen bir tarihin çeyreğin içinde kalıp kalmadığına bağlı olarak bir toplama veya hesaplama döndürmek için kullanılır.

inquartertodate() fonksiyonu örneğin belirli bir tarihe kadar çeyrekte üretilen tüm ekipmanı tanımlamak için kullanılabilir.

Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç
inquartertodate('01/25/2013', '03/25/2013', 0) TRUE döndürür çünkü timestamp değeri olan  01/25/2013 tarihi,  03/25/2013 olan base_date değerinin içinde kaldığı 01/01/2013 ile  03/25/2013 arasındaki üç aylık dönem içinde kalmaktadır.
inquartertodate('04/26/2013', '03/25/2013', 0) FALSE döndürür çünkü 04/26/2013 önceki örnekle aynı olan dönemin dışındadır.
inquartertodate('02/25/2013', '06/09/2013', -1) TRUE döndürür çünkü -1 olan period_no değeri arama dönemini üç aylık bir dönem kadar (yılın bir çeyreği) geri kaydırmaktadır. Bu, arama dönemini  01/01/2013 ila 03/09/2013 yapar.
inquartertodate('03/25/2006', '04/15/2006', 0, 2) TRUE döndürür çünkü first_month_of_year değeri 2 olarak ayarlıdır ve bu da arama dönemini  04/01/2006 ila 04/15/2006 yerine  02/01/2006 ila 04/15/2006 yapmaktadır.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Örnek 1 – Ek bağımsız değişken yok

Örnek 2 – period_no

Örnek 3 – first_month_of_year

Örnek 4 – Grafik nesnesi örneği

Örnek 5 – Senaryo

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!