Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

MoneyFormat

Deze systeemvariabele definieert het opmaakpatroon dat wordt gebruikt door Qlik voor automatische vertaling van tekst naar getal, waarbij het getal een valutasymbool als prefix krijgt. Het definieert tevens hoe metingen waarbij de opmaaknotatie-eigenschappen zijn ingesteld op Geld, in diagramobjecten worden weergegeven.

Het gedefinieerde symbool als onderdeel van het opmaakpatroon in de systeemvariabele MoneyFormat vervangt het valutasymbool dat is ingesteld door uw landinstellingen.

Tip

Standaard toont Qlik Sense getallen en tekst anders in tabeldiagrammen. Getallen worden rechts uitgelijnd en tekst wordt links uitgelijnd. Dit maakt het eenvoudiger om problemen bij de omzetting van tekst-naar-getallen te vinden. Tabellen op deze pagina die resultaten van Qlik Sense weergeven, gebruiken deze opmaak.

Syntaxis:  

MoneyFormat

Set MoneyFormat='$ #,##0.00; ($ #,##0.00)';

Deze opmaak wordt weergegeven in diagramobjecten wanneer de eigenschap Number Formatting van een numeriek veld is ingesteld op Money. Als het valutasymbool van het tekstveld overeenkomt met het symbool dat is ingesteld in de variabele MoneyFormat en numerieke tekstvelden worden geïnterpreteerd door Qlik Sense, interpreteert Qlik Sense dit veld als een geldelijke waarde

Deze functie wordt vaak gebruikt in combinatie met de volgende functies:

Gerelateerde functies
FunctieInteractie
MoneyDecimalSepVoor getalnotatie wordt MoneyDecimalSep gebruikt in de veldindeling van objecten.
MoneyThousandSepVoor getalnotatie wordt MoneyThousandSep gebruikt in de veldindeling van objecten.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden. Ga voor meer informatie naar Regionale instellingen voor apps en scripts aanpassen.

Standaard landinstellingen van de app zijn gebaseerd op het gebruikersprofiel. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Cloud. Qlik Cloud wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Als u een app-ontwikkelaar bent, kunt u de standaardregio instellen voor apps die u maakt. Ga voor meer informatie naar Instellen van uw voorkeur voor regionale instellingen voor het maken van apps en scripts in Qlik Cloud Analyse.

Voorbeeld 1 - MoneyFormat

Voorbeeld 2 - MoneyFormat met scheidingsteken voor duizendtallen en meerdere invoerindelingen

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!