Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

MoneyDecimalSep

Het gedefinieerde scheidingsteken voor decimalen vervangt het decimaalteken voor valuta dat is ingesteld door uw landinstellingen.

Tip

Standaard toont Qlik Sense getallen en tekst anders in tabeldiagrammen. Getallen worden rechts uitgelijnd en tekst wordt links uitgelijnd. Dit maakt het eenvoudiger om problemen bij de omzetting van tekst-naar-getallen te vinden. Tabellen op deze pagina die resultaten van Qlik Sense weergeven, gebruiken deze opmaak.

Syntaxis:  

MoneyDecimalSep

Qlik Sense-applicaties zullen tekstvelden die voldoen aan deze indeling interpreteren als geldwaarden. Het tekstveld moet het valutasymbool bevatten dat is gedefinieerd in de systeemvariabele MoneyFormat. MoneyDecimalSep is vooral nuttig wanneer gegevensbronnen worden verwerkt die zijn ontvangen met verschillende regionale instellingen.

Het volgende voorbeeld geeft een mogelijk gebruik van de systeemvariabele MoneyDecimalSep weer:

Set MoneyDecimalSep='.';

Deze functie wordt vaak gebruikt in combinatie met de volgende functies:

Gerelateerde functies
FunctieInteractie
MoneyFormatBij de interpretatie van een tekstveld, wordt het symbool MoneyFormat gebruikt als onderdeel van de interpretatie. Voor getalnotatie wordt de notatie MoneyFormat door Qlik Sense gebruikt in diagramobjecten.
MoneyThousandSepBij interpretatie van een tekstveld, moet ook aan de functie MoneyThousandSep worden voldaan.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden. Ga voor meer informatie naar Regionale instellingen voor apps en scripts aanpassen.

Standaard landinstellingen van de app zijn gebaseerd op het gebruikersprofiel. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Cloud. Qlik Cloud wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Als u een app-ontwikkelaar bent, kunt u de standaardregio instellen voor apps die u maakt. Ga voor meer informatie naar Instellen van uw voorkeur voor regionale instellingen voor het maken van apps en scripts in Qlik Cloud Analyse.

Voorbeeld 1 - MoneyDecimalSep puntnotatie (.)

Voorbeeld 2 - MoneyDecimalSep komma-notatie (,)

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!