Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

DateFormat

Deze omgevingsvariabele definieert de datumnotatie die als standaard wordt gebruikt in de app en op datumretourfuncties zoals date() en date#(). De notatie wordt gebruikt om datums te interpreteren en op te maken. Als de variabele niet is gedefinieerd, wordt de datumnotatie die is ingesteld door uw regionale instellingen opgehaald wanneer het script wordt uitgevoerd.

Syntaxis:  

DateFormat

Voorbeelden functie DateFormat
Voorbeeld Resultaat
Set DateFormat='M/D/YY'; //(US format) Dit gebruik van de functie DateFormat definieert de datum als de Amerikaanse notatie, maand/dag/jaar.
Set DateFormat='DD/MM/YY'; //(UK date format) Dit gebruik van de functie DateFormat definieert de datum als de Britse notatie, dag/maand/jaar.
Set DateFormat='YYYY/MM/DD'; //(ISO date format) Dit gebruik van de functie DateFormat definieert de datum als de ISO-notatie, jaar/maand/dag.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden. Ga voor meer informatie naar Regionale instellingen voor apps en scripts aanpassen.

Standaard landinstellingen van de app zijn gebaseerd op het gebruikersprofiel. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Cloud. Qlik Cloud wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Als u een app-ontwikkelaar bent, kunt u de standaardregio instellen voor apps die u maakt. Ga voor meer informatie naar Instellen van uw voorkeur voor regionale instellingen voor het maken van apps en scripts in Qlik Cloud Analyse.

Voorbeeld 1 – Standaardsysteemvariabelen

Voorbeeld 2 – Systeemvariabele wijzigen

Voorbeeld 3 – Interpretatie van datum

Voorbeeld 4 – Notatie buitenlandse datum

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!