Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Qlik GeoCoding gebruiken

Nadat u Qlik GeoCoding hebt aangeschaft, kunt u de Qlik GeoOperations-verbinding gebruiken met adres naar punt opzoeken en punt naar adres opzoeken. U kunt deze functies in elke app gebruiken, maar aanbevolen wordt om uw gegevensverzamelingen te bouwen met de sjabloon-app die beschikbaar is voor Qlik GeoCoding.

De sjabloon-app gebruikt een optimale werkstroom en helpt te voorkomen dat u het beperkte aantal zoekopdrachten voor adressen dat beschikbaar is met Qlik GeoCoding te vaak gebruikt. De punten worden opgeslagen in een QVD-bestand en de adressen en punten in het QVD-bestand worden gebruikt omdat deze adressen al zijn voorzien van een geocode.

Download de sjabloon-app

Download de sjabloon-app via de Qlik Community.

De adressen laden

Vervang de voorbeeldadressen in de sectie Adressen laden van het load-script.

Start met een kleine lijst en laad slechts 10-20 testadressen. Gebruik dezelfde namen voor velden, wijs indien nodig andere namen toe.

Voorbeeld (test_addresses_400.xlsx):

addresses: First 10 LOAD id, street, city, state, zip, country FROM [lib://DataFiles/test_addresses_400.xlsx] (ooxml, embedded labels, table is addresses);

Paden wijzigen (indien nodig)

U kunt desgewenst de paden wijzigen die Qlik GeoCoding gebruikt voor de ruimte waarin de app zich bevindt en de ruimte waarin AddressPointLookupResult.qvd wordt uitgevoerd. Standaard wordt AddressPointLookupResult.qvd uitgevoerd naar uw persoonlijke ruimte. Voor richtlijnen met betrekking tot verwijzingen naar specifieke ruimten in het script raadpleegt u Verwijzen naar een gegevensverbinding in het script.

Het load-script uitvoeren

Voer het script uit. De resultaten worden opgeslagen in AddressPointLookupResult.qvd in de opgegeven ruimte.

Het QVD-bestand kan in andere apps worden geïmporteerd, met behulp van het veld 'id' als sleutel.

Aanvullende documentatie

Voor meer informatie over het gebruik van adres naar punt opzoeken in een Qlik GeoOperations-verbinding raadpleegt u Adres naar punt opzoeken. Voor meer informatie over scripts met behulp van AddressPointLookup raadpleegt u AddressPointLookup (alleen in het Engels).

Voor meer informatie over het gebruik van punt naar adres opzoeken in een Qlik GeoOperations-verbinding raadpleegt u Punt naar adres opzoeken. Voor meer informatie over scripts met behulp van PointToAddressLookup raadpleegt u PointToAddressLookup (alleen in het Engels).

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!