Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Urvalstillstånd

Nu vet du hur man gör val. Men vad händer egentligen när du gör ett val? Med hjälp av urval filtrerar användaren fram vissa delar av data. Använd urval för att fokusera på något som du vill veta mer om.

Grönt, vitt och grått

När du gör val i filterrutor ändrar värdena färg. De typiska färgerna är grönt, vitt och grått. De motsvarar tillstånden vald, valbar och utesluten. Uteslutna värden finns i tre varianter. Det finns det normala uteslutna tillståndet, det alternativa tillståndet och det valda uteslutna tillståndet. Du får veta mer om dem senare.

Färger som används för olika tillstånd
Delstat Färg
Vald Grön, med en bock som urvalsindikator
Valbar Vit
Alternativ Ljusgrå
Utesluten Mörkgrå
Valda uteslutna Mörkgrå, med en bock som urvalsindikator

Färgkodningen avser att ge användaren ytterligare information. Grön indikerar vad som har valts, vit indikerar de värden som går att välja och grå indikerar de värden som inte har tagits med i urvalet. Grå värden kan ge ny information om relationer som du inte kände till tidigare. När ett värde oväntat blir grått efter ett gjort val kan detta ge dig nya insikter. Exempelvis att en viss region inte har några säljare eller att en produkt inte sålde alls under ett kvartal.

Göra de första valen

Nu ska vi göra några val i appen för att förstå de olika tillstånden. Men först ska vi gå till arket Product Details. I det övre högra hörnet klickar du på Appobjekt och väljer arket Product Details.

Du kommer att jämföra försäljningen för några olika produkttyper i Germany och Japan under 2012.

 • I den övre vänstra filterrutan klickar du på Year och väljer 2012 men bekräftar inte urvalet.

  Filterruta med urval som inte har bekräftats

När du klickar på 2012 blir värdet grönt, vilket betyder att det är valt. De andra två värdena, 2013 och 2014, blir ljusgrå. Det betyder att de är alternativa, eller uteslutna från valet. Du kan välja något av dem om du vill förändra omfattningen, men om du väljer 2012 utesluter du de andra åren eftersom du bara kommer att se värden för 2012.

Så fort du gör ett val uppdateras de andra visualiseringarna. Du behöver inte ens bekräfta valet för att se resultatet. Du ser en förhandsgranskning direkt. Du kan ångra ett val genom att klicka på Avbryt.

Efter att du har valt 2012 ändras inte filterrutan Region. Den är fortfarande vit, vilket indikerar att värdena är associerade och kan väljas. Stapeldiagrammet Total Sales uppdateras så att det enbart visar försäljningen för 2012, och på samma sätt visar Product Treemap de produktgrupper som såldes under 2012. Du kan se skillnaden om du klickar på 2012 igen för att avmarkera det. När inget val har gjorts visar både stapeldiagrammet och trädkartan värdena för alla tre åren. När 2012 är valt visas bara värdena som hör till det året.

 1. Kontrollera att 2012 är valt.

  I urvalsraden ovanför arket visas det nya urvalet. Mer om detta senare.

 2. Fortfarande i tidsfilterrutan klickar du på Quarter och väljer Q1. Bekräfta ditt val.

  Det nya urvalet läggs till i urvalsraden, och stapeldiagrammet och trädkartan uppdateras.

  urvalet läggs till i urvalsraden, och stapeldiagrammet och trädkartan

 3. Hittills har du valt 2012 och Q1. Klicka på Month.
 4. Du ser att Jan, Feb och Mar är möjliga värden (vita) medan de andra månaderna är uteslutna. Detta är logiskt eftersom de möjliga värdena är månader i det första kvartalet, som du valde. Du kan begränsa valet ytterligare genom att välja en eller två av de möjliga månaderna. Att välja alla tre skulle inte generera ett nytt val eftersom detta motsvarar att välja Q1, som redan är valt.

 5. Klicka på Avbryt för att lämna Month utan att göra några urval.
 6. I urvalsraden klickar du på Avbryt för att rensa urvalet Q1.
 7. Urvalet 2012 ska nu vara det enda urvalet.

Välja regioner och produkttyper

Låt oss jämföra försäljningen av färska grönsaker i Germany och Japan.

 1. I filterrutan Region väljer du Germany och Japan och bekräftar valet.

 2. I Product Treemap väljer du Produce och bekräftar.

 3. Välj produkttypen Vegetables i trädkartan.

 4. Genom att välja Vegetables utesluter du de övriga produkttyperna Fruit, Specialty och Packaged Vegetables, som är en del av samma produktgrupp Produce, men som inte är färska grönsaker.

  För att kunna se relationen mellan de två länderna måste du byta ark.

 5. I det övre högra hörnet klickar du på Föregående för att gå till arket Dashboard.
 6. I cirkeldiagrammet Sales per Region kan du se att försäljningen för 2012 är nästan dubbelt så stor i Japan som i Germany.

  Om du i stället vill se siffrorna för Specialty, som är nötter och mandlar, gör du så här:

 7. I urvalsraden klickar du på Product Type för att öppna listan.

 8. Avmarkera Vegetables och markera Specialty i stället. Bekräfta.

 9. Med det här urvalet har Germany den högsta försäljningen, och därför presenteras det värdet först i cirkeldiagrammet (räknat medurs från klockan 12).

  Nu när du har ändrat ark, finns det några andra saker att notera. Urvalen i det här arket är exakt likadana som de i arket Product Details. Valen är globala. Det innebär att ett val som du gör i en visualisering påverkar alla andra relaterade visualiseringar, oavsett vilket ark de ligger på. Därför ser val-raden likadan ut när du växlar mellan arken. Val-raden visar alla val, oavsett vilket ark de gjordes på.

 10. Gå till arket Customer Location.
 11. Du kan se att regionerna Tyskland och Japan fortfarande är valda och att dessa är de enda regionerna som fortfarande visar data i kartan Location.

De uteslutna värdena

När du avmarkerade Vegetables för att istället välja Specialty blev de fyra första värdena möjliga värden som kan väljas.

När Specialty är valt blir vissa värden alternativa (ljusgrå) och vissa blir uteslutna (mörkgrå).

När Specialty är valt blir vissa värden alternativa (ljusgrå) och vissa blir uteslutna (mörkgrå).

Specialty är valt och följande tre värden är alternativa, det vill säga att de är uteslutna men bara med urvalet Specialty. Värdena efter Vegetables, å andra sidan, har redan uteslutits genom ett urval i en annan lista, och är därför mörkgrå.

Vad skulle hända om du valde det uteslutna värdet Bread?

 • I urvalslistan för Product Type väljer du Bread.

Värdet är valt (med en bockmarkering) men förblir mörkgrått, det vill säga att det är valt uteslutet. Urvalet av Bread är inte kompatibelt med redan befintliga urval. Men värdet är fortfarande valt och kommer att bli grönt om urvalet som utesluter det rensas bort eller om produktgruppen som det tillhör tas med i urvalet.

Valda uteslutna värden blir valda

Du kan göra att det uteslutna värdet Bread blir valt genom att göra något av följande.

 • I Product Group väljer du värdet Baking Goods, som är ljusgrått, alternativt.
 • I Product Group avmarkerar du urvalet Produce.
 • I Product Type avmarkerar du urvalet Specialty.

Gå bakåt i urvalshistoriken

Vad händer om du vill återgå till urvalet med Vegetables? Om du kommer ihåg alla valen kan det vara enklast att göra om valen. Men med mer komplexa val kan det vara svårt att komma ihåg alla valen. Det är lätt att missa något. Ett säkrare alternativ kan då vara att gå bakåt i urvalshistoriken.

Alternativ för urvalshistorik i urvalsraden

Alternativ för urvalshistorik i urvalsraden

I val-raden finns det alternativ för att gå bakåt och framåt i urvalshistoriken. Alla urval du har gjort under den här sessionen lagras, och du kan gå tillbaka till dem med hjälp av alternativen för att gå bakåt (Urval – gå bakåt) och framåt (Urval – Gå framåt). Du kan inte gå framåt förrän du har gått bakåt. Normalt börjar du på det sista steget i urvalshistoriken, och därför kan du inte gå framåt.

Bokmärken

Med bokmärken kan du spara specifika urvalstillstånd så att de kan tillämpas igen i en app vid ett senare tillfälle, och delas med andra användare. Layoutinformation kan lagras i bokmärken, så att användare kan ledas till rätt plats i appen när bokmärket används. Mer information finns i .

Tack!

Nu är introduktionskursen nästan slut. Du kan nu grunderna i Qlik Sense: hur du gör urval och tolkar resultaten. Om du vill lära dig hur du bygger en app kan du hämta Qlik Sense introduktionskursen för att bygga en app där du får en överblick över alla steg som krävs för att bygga appar.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!