Przeskocz do zawartości głównej

Nawigacja w interfejsie użytkownika

Przy użyciu Qlik Cloud możesz budować i eksplorować aplikacje do analizy danych.

Hub w chmurze

Hub w chmurze to Twój punkt wyjścia. Możesz tu korzystać interaktywnie z danych, znajdować je i eksplorować, a także tworzyć kolekcje aplikacji.

W zależności od uprawnień możesz także tworzyć, udostępniać, przesyłać, dodawać i ładować pliki danych lub tworzyć połączenia danych.

Więcej informacji zawiera temat:

Ekran główny huba analityki Qlik Sense Cloud

Przegląd aplikacji

Po otwarciu aplikacji z huba wyświetlany jest przegląd aplikacji.

Możesz tu zobaczyć całą zawartość aplikacji, taką jak arkusze, narracje i zakładki, a także przechodzić między różnymi widokami.

Więcej informacji zawiera temat:

Przegląd aplikacji interfejsu Qlik Sense Cloud

Insight Advisor

Insight Advisor pomaga eksplorować dane i tworzyć analizy.

Insight Advisor wykorzystuje silnik Cognitive Engine Qlik i logiczny model danych aplikacji do tworzenia wizualizacji i analiz w aplikacji. Twórcom aplikacji Insight Advisor pomaga opracowywać ich zawartość. Użytkownikom biznesowym korzystającym z aplikacji do przeprowadzania analiz Insight Advisor pomaga tworzyć analizy obejmujące więcej niż zawartość arkuszy aplikacji.

Więcej informacji zawiera temat Tworzenie wizualizacji z użyciem Insight Advisor.

Insight Advisor

Zarządzanie danymi

Ładuj dane i zarządzaj nimi za pomocą Menedżera danych, katalogu danych, Edytora ładowania danych i Przeglądarki modelu danych.

Menedżer danych

Menedżer danych umożliwia dodawanie źródeł danych i ładowanie danych bez konieczności korzystania ze skryptów.

Skojarz dane ręcznie lub na podstawie rekomendacji w widoku Asocjacje. Przeglądaj tabele i manipuluj nimi w widoku Tabele.

Więcej informacji zawiera temat Menedżer danych.

Menedżer danych interfejsu Qlik Sense Cloud

Katalog danych

Przy użyciu katalogu danych można ładować dane z plików, do których masz dostęp.

Wyświetl i wybierz dane do załadowania ze wszystkich plików danych, do których masz dostęp. Dane możesz kojarzyć i zarządzać nimi w narzędziu Menedżer danych lub Edytor ładowania danych.

Więcej informacji zawiera temat Ładowanie danych z katalogu danych.

Edytor ładowania danych

W Edytorze ładowania danych można ładować dane przy użyciu skryptów.

Skrypt można edytować ręcznie lub może on zostać wygenerowany przez Menedżera danych. Jeśli konieczne jest używanie złożonych instrukcji skryptu, należy edytować je ręcznie.

Więcej informacji zawiera temat Edytor ładowania danych.

Edytor ładowania danych w interfejsie Qlik Cloud.

Przeglądarka modelu danych

Wyświetl strukturę danych dodanych do aplikacji w przeglądarce modelu danych.

Przeglądaj dane i wyświetlaj metadane tabeli lub pola oraz twórz wymiary i miary na podstawie pól.

Więcej informacji zawiera temat Przeglądarka modelu danych.

Przeglądarka modelu danych interfejsu Qlik Sense Cloud

Dowiedz się więcej