Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Nawigacja w interfejsie użytkownika aplikacji

Przy użyciu Qlik Cloud możesz budować i eksplorować aplikacje do analizy danych.

Przegląd aplikacji

Po otwarciu aplikacji z huba wyświetlany jest przegląd aplikacji.

Możesz tu zobaczyć całą zawartość aplikacji, taką jak arkusze, narracje i zakładki, a także przechodzić między różnymi widokami.

Więcej informacji zawiera temat:

Przegląd aplikacji interfejsu Qlik Sense Cloud

Wnioski

Wnioski pomaga eksplorować dane i tworzyć analizy.

Wnioski wykorzystuje silnik Cognitive Engine Qlik i logiczny model danych aplikacji do tworzenia wizualizacji i analiz w aplikacji. Twórcom aplikacji Wnioski pomaga opracowywać ich zawartość. Użytkownikom biznesowym korzystającym z aplikacji do przeprowadzania analiz Wnioski pomaga tworzyć analizy obejmujące więcej niż zawartość arkuszy aplikacji.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie wizualizacji z użyciem Wnioski.

Wnioski

Zarządzanie danymi

Ładuj dane i zarządzaj nimi za pomocą Menedżera danych, katalogu danych, Edytora ładowania danych i Przeglądarki modelu danych.

Menedżer danych

Menedżer danych umożliwia dodawanie źródeł danych i ładowanie danych bez konieczności korzystania ze skryptów.

Skojarz dane ręcznie lub na podstawie rekomendacji w widoku Asocjacje. Przeglądaj tabele i manipuluj nimi w widoku Tabele.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Menedżer danych.

Menedżer danych interfejsu Qlik Sense Cloud

Katalog danych

Przy użyciu katalogu danych można ładować dane z plików, do których masz dostęp.

Wyświetl i wybierz dane do załadowania ze wszystkich plików danych, do których masz dostęp. Dane możesz kojarzyć i zarządzać nimi w narzędziu Menedżer danych lub Edytor ładowania danych.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Ładowanie danych z katalogu danych.

Edytor ładowania danych

W Edytorze ładowania danych można ładować dane przy użyciu skryptów.

Skrypt można edytować ręcznie lub może on zostać wygenerowany przez Menedżera danych. Jeśli konieczne jest używanie złożonych instrukcji skryptu, należy edytować je ręcznie.

Więcej informacji zawiera temat Edytor ładowania danych.

Edytor ładowania danych w interfejsie aplikacji Qlik Cloud.

Przeglądarka modelu danych

Wyświetl strukturę danych dodanych do aplikacji w przeglądarce modelu danych.

Przeglądaj dane i wyświetlaj metadane tabeli lub pola oraz twórz wymiary i miary na podstawie pól.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Przeglądarka modelu danych.

Przeglądarka modelu danych interfejsu Qlik Sense Cloud

Raportowanie

Możesz skonfigurować tabelaryczny raport wyjściowy generowany z aplikacji.

Przesyłaj szablony i listę dystrybucyjną oraz twórz filtry i zadania raportowania. Elementy te służą do kontrolowania, co jest uwzględniane w raportach wynikowych, kto je otrzymuje i jak są dostarczane.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Raportowanie tabelaryczne za pomocą Analityka Qlik Cloud.

Sekcja Raportowanie aplikacji

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!