Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Machtigingen in gedeelde ruimtes beheren

Rechten in ruimten worden gecontroleerd door ruimterollen die zijn toegewezen aan leden wanneer ze worden toegevoegd aan een ruimte. Een rol geeft de gebruiker een verzameling met rechten in deze ruimte en voor bronnen in de ruimte.

Leden van een gedeelde ruimte kunnen meerdere rollen krijgen. Op die manier kan de toegang tot de ruimte aan afzonderlijke leden worden aangepast. Als groepen zijn toegestaan in de tenant, kunnen groepen gebruikers met dezelfde rol aan een groep worden toegevoegd. Als voor een lid in een ruimte een verschillend niveau voor individuele rechten en groepsrechten is toegewezen, wordt het hoogste rechtenniveau toegepast.

Wanneer u een ruimte aanmaakt, krijgt u de ruimterol Eigenaar toegewezen. Eigenaren kunnen vervolgens nieuwe leden aan de ruimte toevoegen. Gebruikers met de ruimterollen Eigenaar en Kan beheren kunnen machtigingen toewijzen. Ruimterechten worden beheerd in Ruimtedetails > Leden.

Tip

U kunt uw rechten controleren in een gedeelde ruimte door te klikken op Ruimtedetails > Leden. Als u Leden niet ziet, hebt u de machtiging Kan bekijken, Kan bewerken, Kan gegevens bewerken in apps of Kan gegevens gebruiken voor de ruimte.

Apps kunnen ook met leden buiten de ruimte worden gedeeld, zie: Ga voor meer informatie naar Apps delen met gebruikers die geen lid zijn van een ruimte.

InformatieHet wijzigen van machtigingen en rollen van een gebruiker in een ruimte kan leiden tot gedrag dat niet overeenkomt met de informatie in de onderstaande tabellen.

Beschikbare rollen in gedeelde ruimten

De volgende ruimterollen zijn beschikbaar in gedeelte ruimten:

 • Eigenaar: U bent de eerste beheerder die de ruimte en de leden ervan kan beheren en inhoud in de ruimte kan aanmaken. Deze rol kunt u niet toewijzen aan andere leden van de ruimte, tenzij u een beheerder bent. Deze ruimterol kan ook niet worden verwijderd van een lid van de ruimte zonder actie van de beheerder. Het is niet mogelijk om een lid met de rol Eigenaar te verwijderen van de ruimte, tenzij u als beheerder toegang hebt tot de Beheerconsole.
 • Kan beheren: U kunt de ruimte en de leden ervan beheren en inhoud in de ruimte aanmaken.
 • Kan bewerken: U kunt inhoud toevoegen en bewerken in apps. U kunt niet de ruimte en het lidmaatschap ervan beheren.
 • Kan gegevens bewerken in apps: U kunt inhoud in apps toevoegen en bewerken evenals het load-script en bedrijfslogica bewerken van apps in de gedeelde ruimte. U kunt niet de ruimte en het lidmaatschap ervan beheren.
 • Kan weergeven: U kunt apps weergeven in de ruimte, maar u kunt geen inhoud maken of de ruimte beheren.
 • Kan gegevens gebruiken: U kunt gegevensbronnen gebruiken, maar geen gegevensbronnen maken of bewerken. Zij kunnen geen inhoud maken of de ruimte beheren. Raadpleeg Gegevensbronnen beheren in gedeelde ruimten voor meer informatie over gegevensbronnen binnen een ruimte.

Machtigingen wijzigen voor leden in gedeelde ruimten

De rechten voor leden kunnen worden gewijzigd om hen een nieuwe rol in een ruimte te geven. Een gebruiker met de rol Kan bekijken kan worden gewijzigd in een app-ontwikkelaar door zijn/haar rol te wijzigen in Kan bewerken.

De ruimte-eigenaar en leden met de machtiging Kan beheren kunnen de machtigingen van leden wijzigen.

Doe het volgende:

 1. Klik in de ruimte op Ruimtedetails en selecteer Leden.
 2. Klik op de pijl Pijl-omlaag in de kolom Rol bij het lid.
 3. Selecteer de gewenste rollen voor het lid.

Als de gebruikersmachtiging voor apps of scripts wijzigt, zijn deze wijzigingen niet direct zichtbaar in actieve, openstaande apps en scripts. Om er zeker van te zijn dat de wijzigingen van de gebruikersmachtigingen zijn bijgewerkt, moet de gebruiker alle browsertabbladen die bij de betreffende app of het script horen, sluiten en ten minste twee minuten wachten (de Time To Live van de appsessie), om de app vervolgens weer te openen. Dit is van toepassing op app- en scriptmachtigingen in persoonlijke, gedeelde en beheerde ruimten. Wijzigingen in machtigingen voor onlangs geopende apps zijn direct zichtbaar.

Ruimterecht en app-eigendom

Rollen in een gedeelde ruimte geven gebruikers rechten en toegangsregels. Of u ook de eigenaar bent van de app die u gebruikt, bepaalt de aanvullende rechten.

De app-eigenaar is de gebruiker die de app heeft gemaakt. Alleen app-eigenaren en gebruikers met Kan gegevens bewerken in apps kunnen gegevens bewerken in de gegevensmodelviewer, editor voor laden van gegevens of Gegevensbeheer. App-eigenaren en gebruikers met Kan gegevens bewerken in apps zijn ook de enige gebruikers die de bedrijfslogica van de app kunnen bewerken.

Ruimterechten hebben voorrang op het app-eigendom. Het verplaatsen van een app naar een ruimte waar de app-eigenaar geen toegang toe heeft, leidt ertoe dat de app-eigenaar geen toegang meer heeft tot de app. Als de rol van de app-eigenaar in een ruimte wordt gewijzigd in Kan bekijken of Kan gegevens gebruiken, kan de eigenaar geen gegevens meer aan de app toevoegen en de app niet opnieuw laden. Als een app-eigenaar niet de rol Kan gegevens bewerken in apps heeft, kan hij de load-scripts van zijn eigen apps bewerken, maar niet de load-scripts van andere apps in de ruimte. Bij het verplaatsen van een app tussen ruimten, moet de app-eigenaar de rol Kan bewerken, Kan gegevens bewerken in apps, Kan beheren of Eigenaar hebben in de doelruimte als u wilt dat de app-eigenaar het beheer behoudt van het laden van de app en het gegevensmodel.

Als u een app met een planning voor opnieuw laden verplaatst naar een andere ruimte, wordt de planning voor opnieuw laden verwijderd. Maak de planning opnieuw aan in de nieuwe ruimte, indien vereist.

Ruimtemachtigingen en gebruikersrechten

Als u een Qlik Sense Enterprise SaaS- of Qlik Sense Business-abonnement hebt, wordt wat u kunt doen bepaald door zowel uw toegewezen ruimterollen als welke gebruikersrechten u hebt: Professional of Analyzer. De toegestane acties zijn beperkter voor gebruikers met Analyzer-rechten. We raden aan dat de eigenaar van de ruimte en leden met de rol Kan beheren in de ruimte Professional-gebruikersrecht krijgt.

Bij abonnementen met volledige gebruikersrechten bepalen alleen de ruimterollen wat u in de ruimte kunt doen. Volledige gebruikersrechten is niet gekoppeld aan uw machtigingen.

Machtigingen voor ruimteleden met Recht professioneel of volledige gebruiker

De volgende tabellen geven een overzicht van wat leden met Recht professioneel of volledige gebruiker kunnen doen in een ruimte:

Ruimte-acties per ruimterol in een gedeelde ruimte

ActieEigenaarKan beherenKan bewerken
gegevens in apps
Kan bewerkenKan bekijkenKan gegevens gebruiken
Naam van ruimte wijzigenJaJaJaNeeNeeNee
Nieuwe apps in de ruimte makenJaJaJaJaNeeNee
Nieuwe scripts maken in de ruimteJaJaJaJaNeeNee
Apps naar andere ruimte verplaatsenJaJaJaJaNeeNee
Apps naar de ruimte verplaatsenJaJaJaJaNeeNee
Apps in de ruimte duplicerenJaJaJaJaNeeNee
Apps in de ruimte exporterenJaJaJaJaNeeNee

Apps (opnieuw) publiceren vanuit deze ruimte

Informatie

Bij het (opnieuw) publiceren van een app naar een beheerde ruimte, hebt u ook de ruimterol Eigenaar of Kan publiceren nodig in de beheerde ruimte waarnaar de app wordt gepubliceerd.

JaJaJaJaNeeNee
Apps delen in de ruimte met leden die geen lid zijn van de ruimteJaJaNeeNeeNeeNee
Toegang tot alleen de app verwijderen voor leden die geen lid zijn van de ruimteJaJaNeeNeeNeeNee
Leden aan de ruimte toevoegenJaJaNeeNeeNeeNee

Rechten van leden wijzigen voor de ruimte

InformatieTenant- en analysebeheerders kunnen de ruimte-eigenaren wijzigen in de Beheerconsole.
JaJaNeeNeeNeeNee
Leden uit de ruimte verwijderenJaJaNeeNeeNeeNee
Gegevensbronnen aan de ruimte toevoegen en bewerkenJaJaJaJaNeeNee
De ruimte verwijderenJaJaNeeNeeNeeNee
Algemene koppelingen maken, bewerken en verwijderenJaJaNeeNeeNeeNee
Opmerkingen toevoegenJaJaJaJaJaNee

Alle opmerkingen in de ruimte vermelden

InformatieOm alle inhoud van een opmerking weer te geven, moet een opmerking worden gedeeld met de gebruiker op opmerkingsniveau. Leden van een ruimte krijgen toegang tot een opmerking als de opmerking met een lid is gedeeld.
JaJaNeeNeeNeeNee

De ruimte in de ruimte verwijderen

InformatieDe eigenaar van de opmerking kan deze ook verwijderen.
JaJaNeeNeeNeeNee

App-acties per ruimterol in een gedeelde ruimte

ActieEigenaarKan beherenKan gegevens bewerken in appsKan bewerkenKan bekijkenKan gegevens gebruiken
Een app openenJaJaJaJaJaNee
Een app verwijderenJaJaJaJaNeeNee

Gegevensmodelviewer openen

JaJaJaJaNeeNee
Het gegevensmodel in Editor voor laden van gegevens of Gegevensbeheer openen en bewerken
InformatieGebruikers moeten de app-eigenaar zijn als ze de machtiging Kan gegevens bewerken in apps niet hebben.
JaJaJaNeeNeeNee
Gegevens toevoegen aan een ruimte in Editor voor laden van gegevens en Gegevensbeheer
InformatieGebruikers moeten de app-eigenaar zijn als ze de machtiging Kan gegevens bewerken in apps niet hebben.
JaNeeJaNeeNeeNee
App-kenmerken bewerken (naam, beschrijving en tags wijzigen)JaJaJaJaNeeNee
Eigenschappen van de app bewerken (thema selecteren, de leesvolgorde van rechts naar links inschakelen, een bladwijzer als standaard instellen voor de app en de opmaak van de werkbladtitel)JaJaJaJaNeeNee

De app opnieuw laden en opnieuw laden inplannen

JaJaJaJaNeeNee

Masteritems en variabelen maken, bewerken en verwijderen

JaJaJaJaNeeNee

Inhoud van de mediabibliotheek maken, bewerken en verwijderen

JaJaNeeJaNeeNee
Privéwerkbladen aan de app toevoegenJaJaNeeJaNeeNee
Privébladwijzers en presentaties toevoegen aan de appJaJaNeeJaJaNee
Privéwerkbladen, -bladwijzers en -presentaties openbaar maken in de appJaJaNeeJaNeeNee
Openbare werkbladen, bladwijzers en presentaties privé maken in de appJaJaNeeJaNeeNee
Momentopnames in de app makenJaJaNeeJaJaNee
Momentopnames openbaar makenJaJaNeeJaNeeNee
Navigatiekoppelingen voor de on-demand app tonenJaJaNeeJaJaNee
Navigatiekoppelingen voor de on-demand app maken of bijwerkenJaJaNeeJaNeeNee
On-demand selectie-apps openenJaJaNeeJaJaNee
On-demand apps genererenJaJaNeeJaJaNee
Dynamische weergaven makenJaJaNeeJaNeeNee
Dynamische diagrammen toevoegen aan werkbladenJaJaNeeJaNeeNee
Een visualisatie in de cloudhub bewakenJaJaNeeJaJaNee

De bedrijfslogica van een app aanpassen

InformatieGebruikers moeten de app-eigenaar zijn als ze de machtiging Kan gegevens bewerken in apps niet hebben.
JaJaJaJaNeeNee
Zoeken naar app-velden in Insight Advisor ChatJaJaNeeJaNeeNee
Zoeken naar masteritems voor apps in Insight Advisor ChatJaJaNeeJaJaNee
Opmerkingen toevoegenJaJaJaJaJaNee

Alle opmerkingen in de ruimte vermelden

InformatieOm alle inhoud van een opmerking weer te geven, moet een opmerking worden gedeeld met de gebruiker op opmerkingsniveau. Leden van een ruimte krijgen toegang tot een opmerking als de opmerking met een lid is gedeeld.
JaJaNeeNeeNeeNee

De ruimte in de ruimte verwijderen

InformatieDe eigenaar van de opmerking kan deze ook verwijderen.
JaJaNeeNeeNeeNee
De sectie Rapportage weergeven in de appJaJaJaJaNeeNee
Rapporttaken weergeven, maken, bewerken, inschakelen, uitschakelen, uitvoeren en verwijderenJaJaJaJaNeeNee
Rapportfilters weergeven, maken, bewerken en verwijderenJaJaJaJaNeeNee

Rapportdistributielijsten maken, uploaden en verwijderen

InformatieGebruikers moeten de app-eigenaar zijn als ze de machtiging Kan gegevens bewerken in apps niet hebben.
JaJaJaJaNeeNee

De ontvangers en groepen uit een rapportdistributielijst weergeven

JaJaJaJaNeeNee
Rapportsjablonen weergeven, uploaden, opnieuw uploaden, downloaden en verwijderenJaJaJaJaNeeNee
Factoranalyses maken, beheren, opnieuw uitvoeren, weergeven en verwijderenJaJaJaJaJaNee

Scriptacties per ruimterol in een gedeelde ruimte

ActieEigenaarKan beherenKan gegevens bewerken in appsKan bewerkenKan bekijkenKan gegevens gebruiken
Een script openenJaJaJaJaJaNee
Een script verwijderenJaJaJaJaNeeNee
Het load-script weergeven in EditorJaJaJaJaNeeNee
Het load-script bewerken in Editor
InformatieGebruikers moeten de scripteigenaar zijn als ze de machtiging Kan gegevens bewerken in apps niet hebben.
JaNeeJaNeeNeeNee
Scriptgeschiedenis weergeven in EditorJaJaJaJaNeeNee
Voorbeeld weergeven van versies in Geschiedenis en downloadenJaJaJaJaNeeNee

Eerdere versies in History herstellen

InformatieGebruikers moeten de scripteigenaar zijn als ze de machtiging Kan gegevens bewerken in apps niet hebben.
JaNeeJaNeeNeeNee
Gegevensbestanden toevoegen aan een ruimte in Editor
InformatieGebruikers moeten de app-eigenaar zijn als ze de machtiging Kan gegevens bewerken in apps niet hebben.
JaNeeJaNeeNeeNee
Scriptkenmerken bewerken (naam, beschrijving en tags wijzigen)JaJaJaJaNeeNee

Het script opnieuw laden en geplande ladingen maken

JaJaJaJaNeeNee

Acties met een gegevensbron per ruimterol in een gedeelde ruimte

ActieEigenaarKan beherenKan gegevens bewerken in appsKan bewerkenKan bekijkenKan gegevens gebruiken
Gegevensbron in de ruimte tonen en gebruikenJaJaJaJaNeeJa
Gegevensbron in de ruimte maken JaJaJaJaNeeNee
Gegevensbestanden in de ruimte duplicerenJaJaJaJaNeeNee
Gegevensbestanden verplaatsen tussen ruimten JaJaJaJaNeeNee
Gegevensbron uit de ruimte verwijderenJaJaJaJaNeeNee

Gegevensbron in de ruimte bewerken.

InformatieDe gebruiker moet de verbindingseigenaar zijn.
JaJaJaJaNeeNee
Gegevensbron profilerenJaJaJaJaNeeNee
Eigenschappen voor gegevensbronnen bewerken en toepassen in de ruimteJaJaJaJaNeeNee
App op basis van gegevensbron makenJaJaJaJaNeeNee
Open gegevensverbinding of bestand voor opnieuw laden van appJaJaJaJaNeeJa
Binair laden vanuit apps in ruimteJaJaJaJaNeeJa

Acties in de Qlik-add-in voor Microsoft Excel, gesorteerd op rol in gedeelde ruimte

ActieEigenaarKan beherenKan gegevens bewerken in appsKan bewerkenKan bekijkenKan gegevens gebruiken
Maak verbinding met de Qlik Sense-app in de -add-inJaJaJaJaJaNee

Machtigingen voor AutoML-bedrijfsmiddelen voor gebruikers met Recht professioneel of volledige gebruiker

De beveiligingsrollen Automl Experiment Contributor en Automl Deployment Contributor worden gebruikt om te beheren welke gebruikers in de Qlik Cloud-tenant met AutoML kunnen werken. Elke rol verleent een andere set machtigingen voor AutoML‑hulpbronnen. De rollen worden toegewezen in de Beheerconsole.

Gebruikers met Analyzer-rechten kunnen niet werken met Auto‑bedrijfsmiddelen en ze niet bekijken.

Machtigingen die zijn gerelateerd aan het gebruik van voorspellingsgegevens (bijvoorbeeld het openen of profileren van de gegevensverzameling, of het gebruik ervan in een app) zijn over het algemeen hetzelfde als acties van gegevensbronnen.

Voor meer informatie over de AutoML-beveiligingsrollen gaat u naar:

AutoML‑acties per ruimterol in een gedeelde ruimte
ActieEigenaarKan beherenKan gegevens bewerken in appsKan bewerkenKan bekijkenKan gegevens gebruikenAanvullende vereisten
ML-experimenten tonen in de ruimteJaJaJaJaNeeNeeAutoml Experiment Contributor of Automl Deployment Contributor is vereist
ML-experiment openenJaJaJaJaNeeNeeAutoml Experiment Contributor of Automl Deployment Contributor is vereist
ML-experiment makenJaJaJaJaNeeNeeAutoml Experiment Contributor is vereist
ML‑experiment verwijderenJaJaJaJaNeeNeeAutoml Experiment Contributor is vereist
ML-experiment bewerkenJaJaJaJaNeeNeeAutoml Experiment Contributor is vereist
ML‑experiment verplaatsen naar de ruimteJaJaJaJaNeeNeeAutoml Experiment Contributor is vereist
ML‑experiment verplaatsen naar andere ruimteJaJaJaJaNeeNeeAutoml Experiment Contributor is vereist
ML-implementaties tonen in de ruimteJaJaJaJaNeeNeeAutoml Experiment Contributor of Automl Deployment Contributor is vereist
ML-implementatie makenJaJaJaJaNeeNeeAutoml Experiment Contributor of Automl Deployment Contributor is vereist
ML-implementatie duplicerenJaJaJaJaNeeNeeAutoml Deployment Contributor is vereist
ML-implementatie verwijderenJaJaJaJaNeeNeeAutoml Deployment Contributor is vereist

ML‑implementatie bewerken

Informatie

Een ML‑implementatie bewerken omvat ook de volgende acties:

 • Configuraties voor voorspelling maken, bewerken en verwijderen

 • Voorspellingsschema's maken, bewerken en verwijderen

 • De eigenaar van een voorspellingsconfiguratie wijzigen (Maak mij eigenaar)

JaJaJaJaNeeNeeAutoml Deployment Contributor is vereist
Configuratie van voorspelling uitvoerenJaJaJaJaNeeNeeAutoml Deployment Contributor is vereist
ML‑implementatie verplaatsen naar de ruimteJaJaJaJaNeeNeeAutoml Deployment Contributor is vereist
ML-implementatie verplaatsen naar andere ruimteJaJaJaJaNeeNeeAutoml Deployment Contributor is vereist

Machtigingen voor ruimteleden met Analyzer-rechten

De volgende tabellen geven een overzicht van wat leden met Analyzer-rechten kunnen doen in een ruimte:

Ruimte-acties per ruimterol in een gedeelde ruimte

ActieEigenaarKan beherenKan gegevens bewerken in appsKan bewerkenKan bekijkenKan gegevens gebruiken
Apps in de ruimte exporterenJaJaJaJaNeeNee

Apps (opnieuw) publiceren vanuit deze ruimte

Informatie

Bij het (opnieuw) publiceren van een app naar een beheerde ruimte, hebt u ook de ruimterol Eigenaar of Kan publiceren nodig in de beheerde ruimte waarnaar de app wordt gepubliceerd.

JaJaJaJaNeeNee
Apps delen in de ruimte met leden die geen lid zijn van de ruimteJaJaNeeNeeNeeNee
Toegang tot alleen de app verwijderen voor leden die geen lid zijn van de ruimteJaJaNeeNeeNeeNee
Apps naar andere ruimte verplaatsenJaJaJaJaNeeNee
Apps naar de ruimte verplaatsenJaJaJaJaNeeNee
Algemene koppelingen maken, bewerken en verwijderenJaJaNeeNeeNeeNee
Opmerkingen toevoegenJaJaJaJaJaNee

Alle opmerkingen in de ruimte vermelden

InformatieOm alle inhoud van een opmerking weer te geven, moet een opmerking worden gedeeld met de gebruiker op opmerkingsniveau. Leden van een ruimte krijgen toegang tot een opmerking als de opmerking met een lid is gedeeld.
JaJaNeeNeeNeeNee

De ruimte in de ruimte verwijderen

InformatieDe eigenaar van de opmerking kan deze ook verwijderen.
JaJaNeeNeeNeeNee

App-acties per ruimterol in een gedeelde ruimte

ActieEigenaarKan beherenKan gegevens bewerken in appsKan bewerkenKan bekijkenKan gegevens gebruiken
Een app openenJaJaJaJaJaNee
Een app verwijderenJaJaJaJaNeeNee

App-kenmerken bewerken (naam, beschrijving en tags wijzigen)

JaJaJaJaNeeNee

Eigenschappen van de app bewerken (thema selecteren, de leesvolgorde van rechts naar links inschakelen, een bladwijzer als standaard instellen voor de app en de opmaak van de werkbladtitel)

JaJaJaJaNeeNee
Privébladwijzers en presentaties toevoegen aan de appJaJaJaJaJaNee
Momentopnames in de app makenJaJaJaJaJaNee
Navigatiekoppelingen voor de on-demand-app tonenJaJaJaJaJaNee
On-demand selectie-apps openenJaJaJaJaJaNee
On-demand apps genererenJaJaJaJaJaNee
Dynamische weergaven makenJaJaJaJaNeeNee
Dynamische diagrammen toevoegen aan werkbladenJaJaJaJaNeeNee
Een visualisatie in de cloudhub bewakenJaJaJaJaJaNee
Zoeken naar app-velden in Insight Advisor ChatJaJaJaJaNeeNee
Zoeken naar masteritems voor apps in Insight Advisor ChatJaJaJaJaJaNee
Opmerkingen toevoegenJaJaJaJaJaNee

Alle opmerkingen in de ruimte vermelden

InformatieOm alle inhoud van een opmerking weer te geven, moet een opmerking worden gedeeld met de gebruiker op opmerkingsniveau. Leden van een ruimte krijgen toegang tot een opmerking als de opmerking met een lid is gedeeld.
JaJaNeeNeeNeeNee

De ruimte in de ruimte verwijderen

InformatieDe eigenaar van de opmerking kan deze ook verwijderen.
JaJaNeeNeeNeeNee
De sectie Rapportage weergeven in de appJaJaJaJaNeeNee
Rapporttaken weergeven, maken, bewerken, inschakelen, uitschakelen, uitvoeren en verwijderenJaJaJaJaNeeNee
Rapportfilters weergeven, maken, bewerken en verwijderenJaJaJaJaNeeNee
Rapportdistributielijsten maken, uploaden en verwijderenJaJaJaNeeNeeNee

De ontvangers en groepen uit een rapportdistributielijst weergeven

InformatieDe eigenaar van de app kan deze informatie ook weergeven, omdat hij of zij het gegevensmodel kan zien.
JaJaJaJaNeeNee
Rapportsjablonen weergeven, uploaden, opnieuw uploaden, downloaden en verwijderenJaJaJaJaNeeNee
Factoranalyses maken, beheren, opnieuw uitvoeren, weergeven en verwijderenJaJaJaJaJaNee

Acties met een gegevensbron per ruimterol in een gedeelde ruimte

ActieEigenaarKan beherenKan gegevens bewerken in appsKan bewerkenKan bekijkenKan gegevens gebruiken
Gegevensbron in de ruimte tonen en gebruikenJaJaJaJaNeeJa
Gegevensbron in de ruimte maken NeeNeeNeeNeeNeeNee
Gegevensbron uit de ruimte verwijderenJaJaJaJaNeeNee
Gegevensbron in de ruimte bewerkenNeeNeeNeeNeeNeeNee
Gegevensbron profilerenJaJaJaJaNeeNee
Eigenschappen voor gegevensbronnen bewerken en toepassen in de ruimteJaJaJaJaNeeNee
App op basis van gegevensbron makenJaJaJaJaNeeNee
Open gegevensverbinding of bestand voor opnieuw laden van appJaJaJaJaNeeJa
Binair laden vanuit apps in ruimteJaJaJaJaNeeJa

Acties in de Qlik-add-in voor Microsoft Excel, gesorteerd op rol in gedeelde ruimte

ActieEigenaarKan beherenKan gegevens bewerken in appsKan bewerkenKan bekijkenKan gegevens gebruiken
Maak verbinding met de Qlik Sense-app in de -add-inJaJaJaJaJaNee

Machtigingen voor alle gebruikersrechten met bedrijfswoordenlijsten

De gebruikersrol Steward, toegewezen in de Beheerconsole, wordt gebruikt om een woordenlijst aan te maken, bij te werken en te verwijderen, alsmede om de term in geverifieerde status te bewerken en te verwijderen en de status te wijzigen in geverifieerd. Gebruikers met de rol Kan bekijken in een ruimte of met wie de woordenlijst is gedeeld, kunnen termen in de woordenlijst bekijken. Gebruikers met de machtigingen Kan bijdragen of Kan beheren in de ruimte kunnen niet-geverifieerde termen bewerken.

Acties met een bedrijfswoordenlijst per ruimterol en gebruikersrol in een beheerde ruimte
ActieEigenaarKan beherenKan gegevens bewerken in appsKan bewerkenKan bekijken+Steward-rol
Een woordenlijst makenJaJaJaJaNeeVerplicht
Instellingen en pagina van de woordenlijst bewerkenJaJaJaJaNeeVerplicht
Een woordenlijst verwijderenJaJaJaJaNeeVerplicht
Een term toevoegen in de woordenlijstJaJaJaJaNeeNiet vereist
Term bewerken niet in geverifieerde statusJaJaJaJaNeeNiet vereist
Term bewerken in geverifieerde statusJaJaJaJaNeeVerplicht
Term verwijderen niet in geverifieerde statusJaJaJaJaNeeNiet vereist
Term verwijderen in geverifieerde statusJaJaJaJaNeeVerplicht
Status van een term wijzigen naar/van GeverifieerdJaJaJaJaNeeVerplicht
Status van een term wijzigen tussen andere statussen dan GeverifieerdJaJaJaJaNeeNiet vereist
Categorieën maken, bewerken, verwijderenJaJaJaJaNeeNiet vereist
Woordenlijst en termen bekijkenJaJaJaJaJaNiet vereist
Woordenlijsttermen koppelen aan masteritems in appsJaJaJaJaJaNiet vereist

Machtigingen voor tenant- en analysebeheerders

Tenant- en analysebeheerders zonder specifieke machtigingen zijn beperkt in wat ze wel en niet kunnen doen in een beheerde ruimte. De volgende tabellen tonen wat tenant- en analysebeheerders al dan niet kunnen doen zonder machtigingen voor gedeelde ruimten.

Acties van tenant- en analysebeheerders in een gedeelde ruimte
Actie

Ondersteuning voor tenant- en analysebeheer

De ruimte aanmakenJa
Zien of de ruimte bestaat in de BeheerconsoleJa
Zien of de ruimte bestaat in de hubJa
Apps en scripts (opnieuw) publiceren vanuit deze ruimte Nee
Alle apps in de ruimte zien Ja
De ruimte verwijderenJa
Leden aan de ruimte toevoegenJa
Apps delen in de ruimte met leden die geen lid zijn van de ruimteNee
De naam en rollen voor de ruimte wijzigenJa
Rechten van leden wijzigen voor de ruimteJa
Leden uit de ruimte verwijderenJa
Ruimte-eigenaar wijzigen in de BeheerconsoleJa

Gegevensbestanden zien

Ja
Gegevensbestanden verwijderenJa
Gegevensbestand bijwerken (overschrijven met dezelfde naam)Nee
Gegevensbestanden verplaatsen Nee
Gegevensbestand in een app gebruikenJa
Gegevensverbindingen zienJa
Algemene koppelingen maken, bewerken en verwijderenJa
Apps en andere inhoud uit deze ruimte toevoegen en beheren in openbare verzamelingenJa
App-acties van tenant- en analysebeheerders in een gedeelde ruimte
Actie

Ondersteuning voor tenantbeheer

Ondersteuning voor analysebeheerder
Een app openenJa Ja

Een app verwijderen

JaJa

Wijzig de app-eigenaar in de Beheerconsole

Ja Ja
Een app exporterenNeeNee
Een app vanuit de Beheerconsole exporterenNeeNee

Gegevensmodelviewer openen

NeeNee
App-kenmerken bewerken (naam, beschrijving en tags wijzigen)Nee Nee
Eigenschappen van de app bewerken (thema selecteren, de leesvolgorde van rechts naar links inschakelen, een bladwijzer als standaard instellen voor de app en de opmaak van de werkbladtitel)Nee Nee

Masteritems en variabelen weergeven

NeeNee
Inhoud van de mediabibliotheek weergevenNeeNee
Privéwerkbladen aan de app toevoegenNeeNee
Privébladwijzers en presentaties toevoegen aan de appNeeNee
Privéwerkbladen, -bladwijzers en -presentaties openbaar maken in de appNee Nee
Openbare werkbladen, bladwijzers en presentaties privé maken in de appNeeNee
Momentopnames in de app makenNeeNee
Een visualisatie in de cloudhub bewakenNeeNee
De sectie Rapportage weergeven in de appNeeNee
Rapporttaken weergeven, maken, bewerken, en uitvoerenNeeNee

Rapporttaken verwijderen

Nee

Nee
Rapportfilters weergeven, maken, bewerken en verwijderenNeeNee
Rapportdistributielijsten maken, uploaden en verwijderenNeeNee

De ontvangers en groepen uit een rapportdistributielijst weergeven

NeeNee
Rapportsjablonen weergeven, uploaden, opnieuw uploaden, downloaden en verwijderenNeeNee
De eigenaar van rapporttaken inschakelen, uitschakelen, verwijderen en wijzigen in de BeheerconsoleJaNee
Factoranalyses maken, beheren, opnieuw uitvoeren, weergeven en verwijderenNeeNee
Scriptacties van tenant- en analysebeheerders in een gedeelde ruimte
Actie

Ondersteuning voor tenant- en analysebeheer

Een script openenJa

Een script verwijderen

Ja

Scripteigenaar wijzigingen in de Beheerconsole

Ja
Een script exporteren vanuit de BeheerconsoleNee

Het load-script openen en bewerken in de Editor

Nee
Scriptkenmerken bewerken (naam, beschrijving en tags wijzigen)Nee
Beheerdersacties in de Qlik-add-in voor Microsoft Excel, gesorteerd op rol in gedeelde ruimte
Actie

Ondersteuning voor tenant- en analysebeheer

Maak verbinding met de Qlik Sense-app in de -add-inNee
AutoML-acties van tenant- en analysebeheerders in een gedeelde ruimte
Actie

Ondersteuning voor tenant- en analysebeheer

ML-experimenten tonen in de ruimteJa
ML-experiment openenJa
ML-experiment makenNee
ML‑experiment verwijderenJa
ML-experiment bewerkenNee
ML‑experiment verplaatsen naar de ruimteNee
ML‑experiment verplaatsen naar andere ruimteNee
ML-implementaties tonen in de ruimteJa
ML-implementatie openenJa
ML-implementatie makenNee
ML-implementatie duplicerenNee
ML-implementatie verwijderenJa

ML‑implementatie bewerken

Informatie

Een ML‑implementatie bewerken omvat ook de volgende acties:

 • Configuraties voor voorspelling maken, bewerken en verwijderen

 • Voorspellingsschema's maken, bewerken en verwijderen

 • De eigenaar van een voorspellingsconfiguratie wijzigen (Maak mij eigenaar)

Nee
Configuratie van voorspelling uitvoerenNee
ML‑implementatie verplaatsen naar de ruimteNee
ML-implementatie verplaatsen naar andere ruimteNee

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!