Ga naar hoofdinhoud

Machtigingen in gedeelde ruimtes beheren

OP DEZE PAGINA

Machtigingen in gedeelde ruimtes beheren

Machtigingen worden toegewezen aan leden wanneer ze worden toegevoegd aan een ruimte. Een rol die is toegewezen aan een lid van een ruimte geeft deze gebruiker een verzameling met machtigingen in deze ruimte en voor bronnen in de ruimte.

Elk cloudhublid met een Professional-licentie kan een ruimte maken. Wanneer u een ruimte aanmaakt, krijgt u de machtiging Eigenaar toegewezen. Eigenaren kunnen vervolgens nieuwe leden aan de ruimte toevoegen en machtigingen aan hen toewijzen. Ruimtemachtigingen worden beheerd in Leden beheren. In Leden beheren kunt u zoeken naar cloudhubleden, machtigingen aan hen toewijzen en ze toevoegen aan uw gedeelde ruimte.

De machtigingen voor leden kunnen worden gewijzigd om hen een nieuwe rol in een ruimte te geven. Een gebruiker met de machtiging Kan weergeven kan worden gewijzigd in een app-ontwikkelaar door zijn/haar machtiging te wijzigen in Kan bewerken. De machtigingen van leden kunnen worden gewijzigd door eigenaren van een ruimte en door leden met de machtiging Kan beheren.

Leden kunnen worden verwijderd uit een ruimte in Leden beheren door op het pictogram Verwijderen naast het lid te klikken.

Tip:

U kunt uw machtigingen controleren in een gedeelde ruimte door op Leden beheren te klikken. Als u Leden beheren niet ziet, hebt u de machtiging Kan weergeven, Kan bewerken of Kan gegevens gebruiken voor de ruimte.

Ruimtemachtiging en app-eigendom

Rollen in een gedeelde ruimte geven gebruikers machtigingen en toegangsregels in een gedeelde ruimte. Of u ook de eigenaar bent van de app die u gebruikt, bepaalt de aanvullende machtigingen.

De app-eigenaar is de gebruiker die de app heeft gemaakt. De app-eigenaar kan als enige gebruiker:

  • Gegevens bewerken in Gegevensmodelviewer, Editor voor laden van gegevens of Gegevensbeheer.
  • De bedrijfslogica van een app aanpassen

Ruimtemachtigingen hebben voorrang op het app-eigendom. Het verplaatsen van een app naar een ruimte waar de app-eigenaar geen toegang toe heeft, leidt ertoe dat de app-eigenaar geen toegang meer heeft tot de app. Als de machtiging van de app-eigenaar in een ruimte wordt gewijzigd in Kan weergeven of Kan gegevens gebruiken, kan de eigenaar geen gegevens meer aan de app toevoegen en de app niet opnieuw laden. Bij het verplaatsen van een app tussen ruimten, moet de app-eigenaar de machtiging Kan bewerken, Kan beheren of Eigenaar hebben in de bestemmingsruimte als u wilt dat de app-eigenaar het opnieuw laden van de app en het gegevensmodel nog steeds kan beheren.

Als u een app met een planning voor opnieuw laden verplaatst naar een andere ruimte, wordt de planning voor opnieuw laden verwijderd. Maak de planning opnieuw aan in de nieuwe ruimte, indien vereist.

Machtigingen in een gedeelde ruimte

Machtigingen kunnen worden toegewezen door gebruikers met de machtigingen Eigenaar en Kan beheren. Wat u met machtigingen voor gedeelde ruimten kunt doen, is afhankelijk van of een Professional- of Analyzer-licentie aan u is toegewezen door uw tenantbeheerder. Als uw tenantbeheerder groepen heeft ingeschakeld, kunt u ook groepen gebruikers aan uw ruimte toevoegen.

Opmerking:

Als voor een lid in een ruimte een verschillend niveau voor individuele machtiging en groepsmachtiging is toegewezen, wordt het hoogste machtigingsniveau toegepast.

Machtigingen voor leden met een Professional-licentie

De volgende tabellen geven een overzicht van wat leden met de Professional-licentie kunnen doen in een ruimte:

Ruimte-acties door machtiging in een gedeelde ruimte
  Rol
Actie Eigenaar Kan beheren Kan bewerken Kan bekijken Kan gegevens gebruiken
Naam van ruimte wijzigen Ja Ja Nee Nee Nee
Nieuwe apps in de ruimte maken Ja Ja Ja Nee Nee
Apps naar andere ruimte verplaatsen Ja Ja Ja Nee Nee
Apps naar de ruimte verplaatsen Ja Ja Ja Nee Nee
Apps in de ruimte dupliceren Ja Ja Ja Nee Nee
Apps in de ruimte exporteren Ja Ja Ja Nee Nee
Leden aan de ruimte toevoegen Ja Ja Nee Nee Nee
Ledenmachtigingen voor de ruimte wijzigen (Eigenaar, Kan beheren, Kan bewerken, Kan weergeven) Ja Ja Nee Nee Nee
Leden uit de ruimte verwijderen Ja Ja Nee Nee Nee
Gegevensbronnen aan de ruimte toevoegen en bewerken Ja Ja Ja Nee Nee
De ruimte verwijderen Ja Ja Nee Nee Nee
App-acties door machtiging in een gedeelde ruimte
  Rol
Actie Eigenaar Kan beheren Kan bewerken Kan bekijken Kan gegevens gebruiken
Een app openen Ja Ja Ja Ja Nee
Een app verwijderen Ja Ja Ja Nee Nee

Gegevensmodelviewer openen

Ja Ja Ja Nee Nee
Het gegevensmodel in Editor voor laden van gegevens of Gegevensbeheer openen en bewerken
Opmerking: De gebruiker moet de app-eigenaar zijn.
Ja Nee Nee Nee Nee
Gegevens toevoegen aan een ruimte in Editor voor laden van gegevens en Gegevensbeheer
Opmerking: De gebruiker moet de app-eigenaar zijn.
Ja Nee Nee Nee Nee
App-kenmerken bewerken (naam, beschrijving en tags wijzigen) Ja Ja Ja Nee Nee
Eigenschappen van de app bewerken (thema selecteren, de leesvolgorde van rechts naar links inschakelen, een bladwijzer als standaard instellen voor de app en de opmaak van de werkbladtitel) Ja Ja Ja Nee Nee

De app opnieuw laden en opnieuw laden inplannen

Ja Ja Ja Nee Nee

Masteritems en variabelen maken, bewerken en verwijderen

Ja Ja Ja Nee Nee

Inhoud van de mediabibliotheek maken, bewerken en verwijderen

Ja Ja Ja Nee Nee
Privéwerkbladen aan de app toevoegen Ja Ja Ja Nee Nee
Privébladwijzers en presentaties toevoegen aan de app Ja Ja Ja Ja Nee
Privéwerkbladen, -bladwijzers en -presentaties openbaar maken in de app Ja Ja Ja Nee Nee
Openbare werkbladen, bladwijzers en presentaties privé maken in de app Ja Ja Ja Nee Nee
Momentopnames in de app maken Ja Ja Ja Ja Nee
Momentopnames openbaar maken Ja Ja Ja Nee Nee
Navigatiekoppelingen voor de on-demand-app tonen Ja Ja Ja Ja Nee
Navigatiekoppelingen voor de on-demand-app maken of bijwerken Ja Ja Ja Nee Nee
On-demand-selectie-apps openen Ja Ja Ja Ja Nee
On-demand-apps genereren Ja Ja Ja Ja Nee
Dynamische weergaven maken Ja Ja Ja Nee Nee
Dynamische diagrammen toevoegen aan werkbladen Ja Ja Ja Nee Nee
Een visualisatie in de cloudhub bewaken Ja Ja Ja Ja Nee

De bedrijfslogica van een app aanpassen

Opmerking: De gebruiker moet de app-eigenaar zijn.
Ja Ja Ja Nee Nee
Zoeken naar app-velden in Insight Advisor Chat Ja Ja Ja Nee Nee
Zoeken naar masteritems voor apps in Insight Advisor Chat Ja Ja Ja Ja Nee
Gegevensbronacties door machtiging in een gedeelde ruimte
  Rol
Actie Eigenaar Kan beheren Kan bewerken Kan bekijken Kan gegevens gebruiken
Gegevensbron in de ruimte tonen en gebruiken Ja Ja Ja Nee Ja
Gegevensbron in de ruimte maken Ja Ja Ja Nee Nee
Gegevensbestanden in de ruimte dupliceren Ja Ja Ja Nee Nee
Gegevensbestanden verplaatsen tussen ruimten Ja Ja Ja Nee Nee
Gegevensbron uit de ruimte verwijderen Ja Ja Ja Nee Nee

Gegevensbron in de ruimte bewerken.

Opmerking: De gebruiker moet de verbindingseigenaar zijn.
Ja Ja Ja Nee Nee
Gegevensbron profileren Ja Ja Ja Nee Nee
Eigenschappen voor gegevensbronnen bewerken en toepassen in de ruimte Ja Ja Ja Nee Nee
App op basis van gegevens maken Ja Ja Ja Nee Nee
Open gegevensverbinding of bestand voor opnieuw laden van app Ja Ja Ja Nee Ja
Binair laden vanuit apps in ruimte Ja Ja Ja Nee Ja

Machtigingen voor leden met een Analyzer-licentie

De volgende tabellen geven een overzicht van wat leden met de Analyzer-licentie kunnen doen in een ruimte:

Ruimte-acties door machtiging in een gedeelde ruimte
  Rol
Actie Eigenaar Kan beheren Kan bewerken Kan bekijken Kan gegevens gebruiken
Apps exporteren in de ruimte Ja Ja Ja Nee Nee
Apps naar andere ruimte verplaatsen Ja Ja Ja Nee Nee
Apps naar de ruimte verplaatsen Ja Ja Ja Nee Nee
App-acties door machtiging in een gedeelde ruimte
Actie Eigenaar Kan beheren Kan bewerken Kan bekijken Kan gegevens gebruiken
Een app openen Ja Ja Ja Ja Nee
Een app verwijderen Ja Ja Ja Nee Nee

App-kenmerken bewerken (naam, beschrijving en tags wijzigen)

Ja Ja Ja Nee Nee

Eigenschappen van de app bewerken (thema selecteren, de leesvolgorde van rechts naar links inschakelen, een bladwijzer als standaard instellen voor de app en de opmaak van de werkbladtitel)

Ja Ja Ja Nee Nee
Privébladwijzers en presentaties toevoegen aan de app Ja Ja Ja Ja Nee
Momentopnames in de app maken Ja Ja Ja Ja Nee
Navigatiekoppelingen voor de on-demand-app tonen Ja Ja Ja Ja Nee
On-demand-selectie-apps openen Ja Ja Ja Ja Nee
On-demand-apps genereren Ja Ja Ja Ja Nee
Dynamische weergaven maken Ja Ja Ja Nee Nee
Dynamische diagrammen toevoegen aan werkbladen Ja Ja Ja Nee Nee
Een visualisatie in de cloudhub bewaken Ja Ja Ja Ja Nee
Zoeken naar app-velden in Insight Advisor Chat Ja Ja Ja Nee Nee
Zoeken naar masteritems voor apps in Insight Advisor Chat Ja Ja Ja Ja Nee
Gegevensbronacties door machtiging in een gedeelde ruimte
Actie Eigenaar Kan beheren Kan bewerken Kan bekijken Kan gegevens gebruiken
Gegevensbron in de ruimte tonen en gebruiken Ja Ja Ja Nee Ja
Gegevensbron in de ruimte maken Nee Nee Nee Nee Nee
Gegevensbron uit de ruimte verwijderen Ja Ja Ja Nee Nee
Gegevensbron in de ruimte bewerken Nee Nee Nee Nee Nee
Gegevensbron profileren Ja Ja Ja Nee Nee
Eigenschappen voor gegevensbronnen bewerken en toepassen in de ruimte Ja Ja Ja Nee Nee
App op basis van gegevens maken Ja Ja Ja Nee Nee
Open gegevensverbinding of bestand voor opnieuw laden van app Ja Ja Ja Nee Ja
Binair laden vanuit apps in ruimte Ja Ja Ja Nee Ja