Ana içeriğe geç
Paylaşılan alanlarda izinleri yönetme

BU SAYFADA

Paylaşılan alanlarda izinleri yönetme

Alanlardaki izinleri, alana eklenen üyelere atanan roller belirler. Bir alanın üyesine atanan rol, o üyeye o alanın içinde ve alanın içindeki kaynaklar için bir dizi izin verir.

Professional lisansı olan herhangi bir bulut hub'ı üyesi bir alan oluşturabilir. Alan oluşturduğunuzda, size Sahip izni atanır. Daha sonra Sahipler alana yeni üyeler ekleyebilir ve onlara izinler atayabilir. Alan izinleri Üyeleri yönet bölümünden yönetilir. Üyeleri yönet içinde, bulut hub'ı üyelerini arayabilir, bu kişilere izinler atayabilir ve onları paylaşılan alanınıza ekleyebilirsiniz.

Üye izinleri üyelere alanda yeni bir rol vermek için değiştirilebilir. Görüntüleyebilir izni olan bir kullanıcının izni Düzenleyebilir olarak değiştirilebilir ve kullanıcı, uygulama geliştiricisi rolüne sahip olabilir. Üye izinleri, Yönetebilir izinleri olan alan sahipleri ve üyeler tarafından değiştirilebilir.

Üyeler, Üyeleri yönet bölümünden üyenin yanındaki sil simgesine tıklanarak bir alandan kaldırılabilir.

İpucu notu

Üyeleri yönet'e tıklayarak paylaşılan bir alandaki izinlerinizi kontrol edilebilirsiniz. Üyeleri yönet'i görmüyorsanız, alan için Görüntüleyebilir veya Düzenleyebilir veya Veri kullanabilir izniniz vardır.

Alan izinleri ve uygulama sahipliği

Paylaşılan bir alandaki roller, kullanıcılara paylaşılan bir alanda izinler ve erişim kuralları verir. Çalıştığınız uygulamanın sahibi olup olmamanız ek izinleri belirler.

Uygulama sahibi, uygulamayı oluşturan kullanıcıdır. Uygulama sahibi aşağıdakileri yapabilen tek kullanıcıdır:

  • Veri modeli görüntüleyicisi, Veri yükleme düzenleyicisi veya Veri yöneticisi'nde verileri düzenleyin.
  • Uygulama iş mantığını özelleştirme

Alan izinleri uygulama sahipliğini geçersiz kılar. Bir uygulama, uygulama sahibinin erişim izninin olmadığı bir alana taşınırsa, uygulama sahibi uygulamaya erişemez. Uygulama sahibinin bir alandaki izni Veri görüntüleyebilir veya Veri kullanabilir olarak değiştirilirse, uygulamaya veri ekleme ve uygulamayı yeniden yükleme yeteneğini kaybeder. Bir uygulamayı alanlar arasında taşırken, uygulama sahibinin uygulamayı ve veri modelini yeniden yüklemeyi yönetmeye devam etmesini istiyorsanız, uygulama sahibinin hedef alanda Düzenleyebilir, Yönetebilir veya Sahip izinlerine sahip olduğundan emin olun.

Yeniden yükleme planı olan bir uygulamayı alanlar arasında taşırsanız, yeniden yükleme planı silinir. Gerekirse programı yeni alanda yeniden oluşturun.

Paylaşılan alandaki izinler

İzinler, Sahip ve Yönetebilir izinlerine sahip kullanıcılar tarafından atanabilir. Paylaşılan alan izinlerinin neleri yapmanıza olanak sağladığı, kiracı yöneticiniz tarafından size atanan Professional veya Analyzer lisansına sahip olmadığınıza bağlıdır. Kiracı yöneticiniz grupları etkinleştirdiyse alanınıza kullanıcı grupları da ekleyebilirsiniz.

Bilgi notu

Bir üyenin, bir alanda farklı bireysel izni ve grup izni varsa en yüksek izin düzeyi uygulanır.

Professional lisanslı üyelerin izinleri

Aşağıdaki tablolarda Professional lisanslı üyelerin bir alanda neler yapabileceği özetlenmiştir:

Paylaşılan alanda izne göre alan eylemleri
Eylem Sahip Yönetebilir Düzenleyebilir Görüntüleyebilir Veri kullanabilir
Alanı tekrar adlandırma Evet Evet Hayır Hayır Hayır
Alanda yeni uygulama oluşturma Evet Evet Evet Hayır Hayır
Uygulamaları başka bir alana taşıma Evet Evet Evet Hayır Hayır
Uygulamaları alana taşıma Evet Evet Evet Hayır Hayır
Alandaki uygulamaları çoğaltma Evet Evet Evet Hayır Hayır
Alandaki uygulamaları dışa aktarma Evet Evet Evet Hayır Hayır
Alana üye ekleme Evet Evet Hayır Hayır Hayır
Alanın üye izinlerini değiştirme (Sahip, Yönetebilir, Düzenleyebilir, Görüntüleyebilir) Evet Evet Hayır Hayır Hayır
Üyeleri alandan kaldırma Evet Evet Hayır Hayır Hayır
Alandaki veri kaynaklarını ekleme ve düzenleme Evet Evet Evet Hayır Hayır
Alanı silme Evet Evet Hayır Hayır Hayır
Paylaşılan alanda izne göre uygulama eylemleri
Eylem Sahip Yönetebilir Düzenleyebilir Görüntüleyebilir Veri kullanabilir
Uygulamayı açma Evet Evet Evet Evet Hayır
Uygulamayı silme Evet Evet Evet Hayır Hayır

Veri modeli görüntüleyicisi'ni açma

Evet Evet Evet Hayır Hayır
Veri yükleme düzenleyicisi'nde veya Veri yöneticisi'nde veri modelini açma ve düzenleme
Bilgi notuKullanıcı, uygulama sahibi olmalıdır.
Evet Hayır Hayır Hayır Hayır
Veri yükleme düzenleyicisi ve Veri yöneticisi'nde bir alana veri dosyaları ekleme
Bilgi notuKullanıcı, uygulama sahibi olmalıdır.
Evet Hayır Hayır Hayır Hayır
Uygulama özniteliklerini düzenleme (adı, açıklamayı ve etiketleri değiştirme) Evet Evet Evet Hayır Hayır
Uygulama özelliklerini düzenleme (tema seçme, sağdan sola okuma düzenini etkinleştirme, uygulama varsayılanı olarak seçim imi ve sayfa başlığı stili ayarlama) Evet Evet Evet Hayır Hayır

Uygulamayı yeniden yükleme ve planlı yeniden yüklemeler oluşturma

Evet Evet Evet Hayır Hayır

Ana öğeler ve değişkenler oluşturma, düzenleme ve silme

Evet Evet Evet Hayır Hayır

Medya kitaplığı içeriği oluşturma, düzenleme ve silme

Evet Evet Evet Hayır Hayır
Uygulamaya özel sayfalar ekleme Evet Evet Evet Hayır Hayır
Uygulamaya özel seçim imleri ve hikayeler ekleme Evet Evet Evet Evet Hayır
Uygulamadaki özel sayfaları, seçim imlerini ve hikayeleri herkese açık yapma Evet Evet Evet Hayır Hayır
Uygulamadaki herkese açık sayfaları, seçim imlerini ve hikayeleri özel yapma Evet Evet Evet Hayır Hayır
Uygulamada anlık görüntü alma Evet Evet Evet Evet Hayır
Anlık görüntüleri herkese açık yapma Evet Evet Evet Hayır Hayır
İsteğe bağlı uygulama gezinti bağlantılarını görüntüleme Evet Evet Evet Evet Hayır
İsteğe bağlı uygulama gezinti bağlantıları oluşturma veya güncelleme Evet Evet Evet Hayır Hayır
İsteğe bağlı seçim uygulamalarını açma Evet Evet Evet Evet Hayır
İsteğe bağlı uygulamalar oluşturma Evet Evet Evet Evet Hayır
Dinamik görünümler oluşturma Evet Evet Evet Hayır Hayır
Sayfalara dinamik grafikler ekleme Evet Evet Evet Hayır Hayır
Bulut hub'ında görselleştirmeyi izleme Evet Evet Evet Evet Hayır

Uygulama iş mantığını özelleştirme

Bilgi notuKullanıcı, uygulama sahibi olmalıdır.
Evet Evet Evet Hayır Hayır
Insight Advisor Chat içinde uygulama alanlarını arama Evet Evet Evet Hayır Hayır
Insight Advisor Chat içinde uygulama ana öğelerini arama Evet Evet Evet Evet Hayır
Paylaşılan alanda izne göre veri kaynağı eylemleri
Eylem Sahip Yönetebilir Düzenleyebilir Görüntüleyebilir Veri kullanabilir
Alandaki veri kaynağını listeleme ve kullanma Evet Evet Evet Hayır Evet
Alanda veri kaynağı oluşturma Evet Evet Evet Hayır Hayır
Alandaki veri dosyalarını çoğaltma Evet Evet Evet Hayır Hayır
Alanlar arasında veri dosyalarını taşıma Evet Evet Evet Hayır Hayır
Alandaki veri kaynağını silme Evet Evet Evet Hayır Hayır

Alandaki veri bağlantısını düzenleme

Bilgi notuKullanıcı, bağlantı sahibi olmalıdır.
Evet Evet Evet Hayır Hayır
Veri kaynağı profili oluşturma Evet Evet Evet Hayır Hayır
Alandaki veri kaynağına özellikleri düzenleme ve uygulama Evet Evet Evet Hayır Hayır
Veri kaynağından uygulama oluşturma Evet Evet Evet Hayır Hayır
Uygulamanın yeniden yüklenmesi için veri bağlantısı veya dosya açma Evet Evet Evet Hayır Evet
Alandaki uygulamalardan ikili yük Evet Evet Evet Hayır Evet

Analyzer lisanslı üyelerin izinleri

Aşağıdaki tablolarda Analyzer lisanslı üyelerin bir alanda neler yapabileceği özetlenmiştir:

Paylaşılan alanda izne göre alan eylemleri
Eylem Sahip Yönetebilir Düzenleyebilir Görüntüleyebilir Veri kullanabilir
Alandaki uygulamaları dışa aktarma Evet Evet Evet Hayır Hayır
Uygulamaları başka bir alana taşıma Evet Evet Evet Hayır Hayır
Uygulamaları alana taşıma Evet Evet Evet Hayır Hayır
Paylaşılan alanda izne göre uygulama eylemleri
Eylem Sahip Yönetebilir Düzenleyebilir Görüntüleyebilir Veri kullanabilir
Uygulamayı açma Evet Evet Evet Evet Hayır
Uygulamayı silme Evet Evet Evet Hayır Hayır

Uygulama özniteliklerini düzenleme (adı, açıklamayı ve etiketleri değiştirme)

Evet Evet Evet Hayır Hayır

Uygulama özelliklerini düzenleme (tema seçme, sağdan sola okuma düzenini etkinleştirme, uygulama varsayılanı olarak seçim imi ve sayfa başlığı stili ayarlama)

Evet Evet Evet Hayır Hayır
Uygulamaya özel seçim imleri ve hikayeler ekleme Evet Evet Evet Evet Hayır
Uygulamada anlık görüntü alma Evet Evet Evet Evet Hayır
İsteğe bağlı uygulama gezinti bağlantılarını görüntüleme Evet Evet Evet Evet Hayır
İsteğe bağlı seçim uygulamalarını açma Evet Evet Evet Evet Hayır
İsteğe bağlı uygulamalar oluşturma Evet Evet Evet Evet Hayır
Dinamik görünümler oluşturma Evet Evet Evet Hayır Hayır
Sayfalara dinamik grafikler ekleme Evet Evet Evet Hayır Hayır
Bulut hub'ında görselleştirmeyi izleme Evet Evet Evet Evet Hayır
Insight Advisor Chat içinde uygulama alanlarını arama Evet Evet Evet Hayır Hayır
Insight Advisor Chat içinde uygulama ana öğelerini arama Evet Evet Evet Evet Hayır
Paylaşılan alanda izne göre veri kaynağı eylemleri
Eylem Sahip Yönetebilir Düzenleyebilir Görüntüleyebilir Veri kullanabilir
Alandaki veri kaynağını listeleme ve kullanma Evet Evet Evet Hayır Evet
Alanda veri kaynağı oluşturma Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır
Alandaki veri kaynağını silme Evet Evet Evet Hayır Hayır
Alandaki veri kaynağını düzenleme Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır
Veri kaynağı profili oluşturma Evet Evet Evet Hayır Hayır
Alandaki veri kaynağına özellikleri düzenleme ve uygulama Evet Evet Evet Hayır Hayır
Veri kaynağından uygulama oluşturma Evet Evet Evet Hayır Hayır
Uygulamanın yeniden yüklenmesi için veri bağlantısı veya dosya açma Evet Evet Evet Hayır Evet
Alandaki uygulamalardan ikili yük Evet Evet Evet Hayır Evet