Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych

Uprawnienia w przestrzeniach są kontrolowane na podstawie ról w przestrzeni przypisanych członkom dodawanym do przestrzeni. Rola nadaje członkowi zestaw uprawnień w tej przestrzeni i do zasobów w tej przestrzeni.

Dowolni członkowie huba w chmurze z profesjonalnym przydziałem użytkownika mogą utworzyć przestrzeń. Użytkownikowi, który utworzy przestrzeń, przypisywana jest rola w przestrzeni Właściciel. Następnie właściciele mogą dodawać nowych członków do przestrzeni i przypisywać im uprawnienia. Uprawnieniami dotyczącymi przestrzeni zarządza się w obszarze Członkowie. W obszarze Członkowie można wyszukiwać członków huba w chmurze, przypisywać im uprawnienia, a także dodawać ich do przestrzeni udostępnionej.

Uprawnienia mogą być zmieniane, aby nadać użytkownikom nową rolę w przestrzeni. Użytkownik mający rolę Może wyświetlać może zostać zmieniony na programistę aplikacji — w tym celu należy zmienić jego rolę na Może edytować. Uprawnienia członków mogą być zmieniane przez właścicieli przestrzeni oraz członków mających uprawnienie Może zarządzać.

Członków można usuwać z przestrzeni w obszarze Członkowie przez kliknięcie ikony usuwania obok pozycji członka.

Wskazówka

Aby sprawdzić swoje uprawnienia w przestrzeni udostępnionej, kliknij Szczegóły przestrzeni > Członkowie. Jeśli nie widzisz pozycji Członkowie, oznacza to, że do tej przestrzeni masz uprawnienie Może wyświetlać, Może edytować lub Może używać danych.

Aplikacje można udostępniać osobom niebędącym członkami przestrzeni. Więcej informacji, patrz Udostępnianie aplikacji użytkownikom, którzy nie są członkami przestrzeni.

Uprawnienia dotyczące przestrzeni i prawa własności aplikacji

Role w przestrzeni udostępnionej nadają użytkownikom uprawnienia i reguły dostępu w przestrzeni udostępnionej. To, czy użytkownik jest, czy też nie jest właścicielem aplikacji, określa dodatkowe uprawnienia.

Właściciel aplikacji to użytkownik, który utworzył aplikację. Właściciel aplikacji to jedyny użytkownik, który może:

  • edytować dane w przeglądarce modelu danych, edytorze ładowania danych lub w Menedżerze danych.
  • Dostosowywanie logiki biznesowej aplikacji

Uprawnienia dotyczące przestrzeni mają priorytet wyższy niż prawa własności aplikacji. Jeśli aplikacja zostanie przeniesiona do przestrzeni, do której właściciel aplikacji nie ma praw dostępu, wówczas właściciel aplikacji nie może uzyskać do niej dostępu. Jeśli rola właściciela aplikacji w przestrzeni zostanie zmieniona na Może wyświetlać lub Może używać danych, wówczas właściciel utraci możliwość dodawania danych do aplikacji i ładowania aplikacji. W przypadku przenoszenia aplikacji między przestrzeniami właściciel aplikacji musi mieć w przestrzeni docelowej rolę Może edytować, Może zarządzać lub Właściciel, ponieważ tylko wtedy będzie mógł nadal zarządzać ładowaniem aplikacji i modelem danych.

Jeśli przeniesiesz aplikację z harmonogramem ładowania między przestrzeniami, harmonogram ładowania zostanie usunięty. W razie potrzeby odtwórz harmonogram w nowej przestrzeni.

Uprawnienia w przestrzeniach udostępnionych

Uprawnienia mogą być przypisywane przez użytkowników z uprawnieniami Właściciel i Może zarządzać. To, co może zrobić użytkownik posiadający uprawnienia w przestrzeni udostępnionej, jest zależne od tego, czy administrator dzierżawy przypisał do niego licencję Professional, czy Analyzer. Jeśli administrator dzierżawy włączył grupy, wówczas użytkownik może również dodawać do swojej przestrzeni grupy użytkowników.

Informacja

Jeśli w przestrzeni użytkownik posiada określone uprawnienia indywidualne oraz inne uprawnienia dotyczące grupy, wówczas obowiązuje najwyższy poziom uprawnień.

Uprawnienia dla członków z licencjami Professional

W poniższych tabelach przedstawiono działania, które w przestrzeni mogą wykonywać członkowie z licencją Professional:

Działania w przestrzeni zależne od uprawnienia w przestrzeni udostępnionej
Działanie Właściciela Może zarządzać Może edytować Może wyświetlać Może używać danych
Zmiana nazwy przestrzeni Tak Tak Nie Nie Nie
Tworzenie nowych aplikacji w przestrzeni Tak Tak Tak Nie Nie
Przenoszenie aplikacji do innej przestrzeni Tak Tak Tak Nie Nie
Przenoszenie aplikacji do tej przestrzeni Tak Tak Tak Nie Nie
Duplikowanie aplikacji w tej przestrzeni Tak Tak Tak Nie Nie
Eksportowanie aplikacji do tej przestrzeni Tak Tak Tak Nie Nie
Dodawanie członków do tej przestrzeni Tak Tak Nie Nie Nie

Zmiana uprawnień członków do przestrzeni

InformacjaWłaścicieli przestrzeni mogą zmieniać administratorzy dzierżawy i analityki w funkcji Konsola zarządzania.
Tak Tak Nie Nie Nie
Usuwanie członków z tej przestrzeni Tak Tak Nie Nie Nie
Dodawanie i edytowanie źródeł danych w przestrzeni Tak Tak Tak Nie Nie
Usuwanie tej przestrzeni Tak Tak Nie Nie Nie
Działania względem aplikacji zależne od uprawnienia w przestrzeni udostępnionej
Działanie Właściciela Może zarządzać Może edytować Może wyświetlać Może używać danych
Otwieranie aplikacji Tak Tak Tak Tak Nie
Usuwanie aplikacji. Tak Tak Tak Nie Nie

Otwieranie przeglądarki modelu danych.

Tak Tak Tak Nie Nie
Otwieranie i edytowanie modelu danych w edytorze ładowania danych i Menedżerze danych
InformacjaUżytkownik musi być właścicielem aplikacji.
Tak Nie Nie Nie Nie
Dodawanie plików danych do przestrzeni w Edytorze ładowania danych i Menedżerze danych
InformacjaUżytkownik musi być właścicielem aplikacji.
Tak Nie Nie Nie Nie
Edycja atrybutów aplikacji (zmiana nazwy, opisu lub znaczników) Tak Tak Tak Nie Nie
Edycja właściwości aplikacji (wybór kompozycji, włączanie kolejności czytania od prawej do lewej, ustawianie zakładki jako aplikacji domyślnej oraz określanie stylu tytułu arkusza) Tak Tak Tak Nie Nie

Ładowanie aplikacji i tworzenie zaplanowanych ładowań

Tak Tak Tak Nie Nie

Tworzenie, edytowanie i usuwanie elementów głównych oraz zmiennych

Tak Tak Tak Nie Nie

Tworzenie, edycja i usuwanie zawartości biblioteki multimediów

Tak Tak Tak Nie Nie
Dodawanie arkuszy prywatnych do aplikacji Tak Tak Tak Nie Nie
Dodawanie prywatnych zakładek i narracji do aplikacji Tak Tak Tak Tak Nie
Ustawianie prywatnych arkuszy, zakładek i narracji jako publicznych w aplikacji Tak Tak Tak Nie Nie
Ustawianie publicznych arkuszy, zakładek i narracji jako prywatnych w aplikacji Tak Tak Tak Nie Nie
Zapisywanie migawek w tej aplikacji Tak Tak Tak Tak Nie
Ustawianie migawek jako publicznych Tak Tak Tak Nie Nie
Wyświetlanie łączy nawigacji aplikacji On-demand Tak Tak Tak Tak Nie
Tworzenie lub aktualizowanie łączy On-demand nawigacji w aplikacji Tak Tak Tak Nie Nie
Otwieranie aplikacji selekcji On-demand Tak Tak Tak Tak Nie
Generowanie aplikacji On-demand Tak Tak Tak Tak Nie
Tworzenie widoków dynamicznych Tak Tak Tak Nie Nie
Dodawanie wykresów dynamicznych do arkuszy Tak Tak Tak Nie Nie
Monitoruj wizualizację w hubie w chmurze Tak Tak Tak Tak Nie

Dostosowywanie logiki biznesowej aplikacji

InformacjaUżytkownik musi być właścicielem aplikacji.
Tak Tak Tak Nie Nie
Wyszukiwanie pól aplikacji w Insight Advisor Chat Tak Tak Tak Nie Nie
Wyszukiwanie elementów głównych aplikacji w Insight Advisor Chat Tak Tak Tak Tak Nie
Działania w źródłach danych zależne od uprawnień w przestrzeni udostępnionej
Działanie Właściciela Może zarządzać Może edytować Może wyświetlać Może używać danych
Listowanie i korzystanie ze źródeł danych w przestrzeni Tak Tak Tak Nie Tak
Tworzenie źródeł danych w przestrzeni Tak Tak Tak Nie Nie
Powielanie plików danych w przestrzeni Tak Tak Tak Nie Nie
Przenoszenie plików danych między przestrzeniami Tak Tak Tak Nie Nie
Usuwanie źródeł danych z przestrzeni Tak Tak Tak Nie Nie

Edytowanie połączenia danych w przestrzeni

InformacjaUżytkownik musi być właścicielem połączenia.
Tak Tak Tak Nie Nie
Profilowanie źródła danych Tak Tak Tak Nie Nie
Edytowanie i stosowanie właściwości do źródła danych w przestrzeni Tak Tak Tak Nie Nie
Tworzenie aplikacji ze źródła danych Tak Tak Tak Nie Nie
Otwieranie połączenia danych lub pliku do ładowania aplikacji Tak Tak Tak Nie Tak
Ładowanie binarne z aplikacji w przestrzeni Tak Tak Tak Nie Tak

Uprawnienia dla członków z licencjami Analyzer

W poniższych tabelach przedstawiono działania, które w przestrzeni mogą wykonywać członkowie z licencją Analyzer:

Działania w przestrzeni zależne od uprawnienia w przestrzeni udostępnionej
Działanie Właściciela Może zarządzać Może edytować Może wyświetlać Może używać danych
Eksportowanie aplikacji do tej przestrzeni Tak Tak Tak Nie Nie
Przenoszenie aplikacji do innej przestrzeni Tak Tak Tak Nie Nie
Przenoszenie aplikacji do tej przestrzeni Tak Tak Tak Nie Nie
Działania względem aplikacji zależne od uprawnienia w przestrzeni udostępnionej
Działanie Właściciela Może zarządzać Może edytować Może wyświetlać Może używać danych
Otwieranie aplikacji Tak Tak Tak Tak Nie
Usuwanie aplikacji. Tak Tak Tak Nie Nie

Edycja atrybutów aplikacji (zmiana nazwy, opisu lub znaczników)

Tak Tak Tak Nie Nie

Edycja właściwości aplikacji (wybór kompozycji, włączanie kolejności czytania od prawej do lewej, ustawianie zakładki jako aplikacji domyślnej oraz określanie stylu tytułu arkusza)

Tak Tak Tak Nie Nie
Dodawanie prywatnych zakładek i narracji do aplikacji Tak Tak Tak Tak Nie
Zapisywanie migawek w tej aplikacji Tak Tak Tak Tak Nie
Wyświetlanie łączy nawigacji aplikacji On-demand Tak Tak Tak Tak Nie
Otwieranie aplikacji selekcji On-demand Tak Tak Tak Tak Nie
Generowanie aplikacji On-demand Tak Tak Tak Tak Nie
Tworzenie widoków dynamicznych Tak Tak Tak Nie Nie
Dodawanie wykresów dynamicznych do arkuszy Tak Tak Tak Nie Nie
Monitoruj wizualizację w hubie w chmurze Tak Tak Tak Tak Nie
Wyszukiwanie pól aplikacji w Insight Advisor Chat Tak Tak Tak Nie Nie
Wyszukiwanie elementów głównych aplikacji w Insight Advisor Chat Tak Tak Tak Tak Nie
Działania w źródłach danych zależne od uprawnień w przestrzeni udostępnionej
Działanie Właściciela Może zarządzać Może edytować Może wyświetlać Może używać danych
Listowanie i korzystanie ze źródeł danych w przestrzeni Tak Tak Tak Nie Tak
Tworzenie źródeł danych w przestrzeni Nie Nie Nie Nie Nie
Usuwanie źródeł danych z przestrzeni Tak Tak Tak Nie Nie
Edytowanie źródeł danych w przestrzeni Nie Nie Nie Nie Nie
Profilowanie źródła danych Tak Tak Tak Nie Nie
Edytowanie i stosowanie właściwości do źródła danych w przestrzeni Tak Tak Tak Nie Nie
Tworzenie aplikacji ze źródła danych Tak Tak Tak Nie Nie
Otwieranie połączenia danych lub pliku do ładowania aplikacji Tak Tak Tak Nie Tak
Ładowanie binarne z aplikacji w przestrzeni Tak Tak Tak Nie Tak

Uprawnienia dotyczące słowników biznesowych

Rola użytkownika zarządca, przypisywana w funkcji Konsola zarządzania, służy do tworzenia, aktualizowania i usuwania słownika, a także do edytowania lub usuwania terminów o statusie Zweryfikowano i zmiany statusu terminu na Zweryfikowano. Użytkownicy, którzy mają rolę Może wyświetlać w przestrzeni lub udostępniono im słownik, mogą przeglądać terminy w słowniku. Użytkownicy, którzy mają uprawnienia Może być współautorem lub Może zarządzać w danej przestrzeni mogą edytować terminy niemające statusu Zweryfikowano.

Działania dotyczące słownika biznesowego według roli w przestrzeni i roli użytkownika w przestrzeni udostępnionej
Działanie Właściciela Może zarządzać Może edytować Może wyświetlać +rola zarządcy
Tworzenie słownika Tak Tak Tak   Wymagane pole
Edytowanie ustawień i strony słownika Tak Tak Tak   Wymagane pole
Usuwanie słownika Tak Tak Tak   Wymagane pole
Dodawanie terminu w słowniku Tak Tak Tak    
Edycja terminu niemającego statusu Zweryfikowano Tak Tak Tak    
Edycja terminu mającego status Zweryfikowano Tak Tak Tak   Wymagane pole
Usuwanie terminu niemającego statusu Zweryfikowano Tak Tak Tak    
Usuwanie terminu mającego status Zweryfikowano Tak Tak Tak   Wymagane pole
Zmiana statusu terminu na/ze Zweryfikowano Tak Tak Tak   Wymagane pole
Zmiana statusu terminu między statusami innymi niż Zweryfikowano Tak Tak Tak    
Tworzenie, edycja i usuwanie kategorii Tak Tak Tak    
Wyświetlanie słownika i terminów Tak Tak Tak Tak  

Uprawnienia dla administratorów dzierżawy i analityki

Zakres działań administratorów dzierżawy i analityki w przestrzeni udostępnionej bez konkretnych uprawnień jest ograniczony. W poniższych tabelach przedstawiono dostępne działania administratorów dzierżawy i analityki bez uprawnień do przestrzeni udostępnionej.

Działania administratora dzierżawy i analityki w przestrzeni udostępnionej
Działanie

Obsługiwany administrator dzierżawy i analityki

Tworzenie przestrzeni Tak
Sprawdzanie, czy przestrzeń istnieje w funkcji Konsola zarządzania Tak
Sprawdzenie, czy przestrzeń istnieje w hubie Tak
Publikowanie/ponowne publikowanie aplikacji z tej przestrzeni Nie
Wyświetlenie wszystkich aplikacji w tej przestrzeni Tak
Usuwanie tej przestrzeni Tak
Dodawanie członków do tej przestrzeni Tak
Zmiana nazwy i ról w przestrzeni Tak
Zmiana uprawnień członków do przestrzeni Tak
Usuwanie członków z tej przestrzeni Tak
Zmiana właściciela przestrzeni w funkcji Konsola zarządzania Tak
Wyświetlanie plików danych Tak
Wyświetlanie połączeń danych Tak
Działania administratora dzierżawy i analityki w przestrzeni udostępnionej
Działanie

Obsługiwany administrator dzierżawy i analityki

Otwieranie aplikacji Tak

Usuwanie aplikacji

Tak

Zmiana właściciela aplikacji w Konsola zarządzania

Tak
Eksportowanie aplikacji z funkcji Konsola zarządzania Nie

Otwieranie przeglądarki modelu danych.

Nie
Edycja atrybutów aplikacji (zmiana nazwy, opisu lub znaczników) Nie
Edycja właściwości aplikacji (wybór kompozycji, włączanie kolejności czytania od prawej do lewej, ustawianie zakładki jako aplikacji domyślnej oraz określanie stylu tytułu arkusza) Nie

Wyświetlanie elementów głównych i zmiennych

Nie
Wyświetlanie zawartości biblioteki multimediów Nie
Dodawanie arkuszy prywatnych do aplikacji Nie
Dodawanie prywatnych zakładek i narracji do aplikacji Nie
Ustawianie prywatnych arkuszy, zakładek i narracji jako publicznych w aplikacji Nie
Ustawianie publicznych arkuszy, zakładek i narracji jako prywatnych w aplikacji Nie
Zapisywanie migawek w tej aplikacji Nie
Monitoruj wizualizację w hubie w chmurze Nie

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!