Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych

Uprawnienia w przestrzeniach są kontrolowane na podstawie ról w przestrzeni przypisanych członkom dodawanym do przestrzeni. Rola nadaje członkowi zestaw uprawnień w tej przestrzeni i do zasobów w tej przestrzeni.

Do członków przestrzeni udostępnionej można przypisać wiele ról. Zapewnia to dostosowany dostęp do przestrzeni dla każdego członka. Jeśli grupy są dozwolone w dzierżawie, grupy użytkowników można dodawać do przestrzeni z taką samą rolą. Jeśli członek przestrzeni ma określone uprawnienia indywidualne oraz inne uprawnienia dotyczące grupy, wówczas obowiązuje najwyższy poziom uprawnień.

Użytkownikowi, który utworzy przestrzeń, przypisywana jest rola w przestrzeni Właściciel. Następnie właściciele mogą dodawać nowych członków do przestrzeni. Użytkownicy z rolami w przestrzeni Właściciel i Może zarządzać mogą przypisywać uprawnienia. Uprawnieniami dotyczącymi przestrzeni zarządza się w obszarze Szczegóły przestrzeni > Członkowie.

Wskazówka

Aby sprawdzić swoje uprawnienia w przestrzeni udostępnionej, kliknij Szczegóły przestrzeni > Członkowie. Jeśli nie widzisz pozycji Członkowie, oznacza to, że do tej przestrzeni masz uprawnienie Może wyświetlać, Może edytować, Może edytować dane w aplikacjach lub Może używać danych.

Aplikacje można udostępniać osobom niebędącym członkami przestrzeni. Więcej informacji można znaleźć w temacie Udostępnianie aplikacji użytkownikom, którzy nie są członkami przestrzeni.

InformacjaZmiana uprawnień i ról użytkownika w przestrzeni może spowodować działanie niezgodne z informacjami w poniższych tabelach.

Dostępne role w przestrzeniach udostępnionych

Następujące role w przestrzeni są dostępne w przestrzeniach udostępnionych:

 • Właściciel: pierwszy administrator, który może zarządzać przestrzenią i jej członkami, a także tworzyć zawartość w przestrzeni. Tej roli nie możesz przypisać innym członkom przestrzeni, jeżeli nie jesteś administratorem. Tej roli w przestrzeni nie można też odebrać członkowi przestrzeni bez interwencji administratora. Nie można usunąć członka z rolą Właściciel z przestrzeni, chyba że ma się dostęp do funkcji Konsola zarządzania jako administrator.
 • Może zarządzać: może zarządzać przestrzenią i jej członkami, a także tworzyć zawartość w przestrzeni.
 • Może edytować: może dodawać zawartość do aplikacji, a także edytować zawartość. Nie może zarządzać przestrzenią ani członkostwem w niej.
 • Może edytować dane w aplikacjach: Możesz dodawać i edytować zawartość w aplikacjach, a także edytować skrypt ładowania i logikę biznesową aplikacji w przestrzeni udostępnionej. Nie może zarządzać przestrzenią ani członkostwem w niej.
 • Może wyświetlać: może wyświetlać aplikacje w przestrzeni, ale nie może tworzyć zawartości ani zarządzać przestrzenią.
 • Może używać danych: Możesz wykorzystywać źródła danych, ale nie możesz tworzyć ani edytować źródeł danych. Nie może tworzyć zawartości ani zarządzać przestrzenią. Zobacz temat Zarządzanie źródłami danych w przestrzeniach, aby dowiedzieć się więcej o źródłach danych w przestrzeni.

Zmiana uprawnień dla członków w przestrzeniach udostępnionych

Uprawnienia mogą być zmieniane, aby nadać użytkownikom nową rolę w przestrzeni. Użytkownik mający rolę Może wyświetlać może zostać zmieniony na programistę aplikacji — w tym celu należy zmienić jego rolę na Może edytować.

Właściciel przestrzeni i użytkownicy z uprawnieniami Może zarządzać mogą zmieniać uprawnienia członków.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przestrzeni kliknij Szczegóły przestrzeni i wybierz pozycję Członkowie.
 2. Kliknij strzałkę Strzałka w dół w kolumnie Rola dla członka.
 3. Wybierz odpowiednie role dla członka.

Kiedy dokonasz zmian uprawnień użytkownika do aplikacji lub skryptów, te zmiany nie są od razu odzwierciedlane w aktywnie otwartych aplikacjach i skryptach. Aby zmiany uprawnień użytkownika zostały zaktualizowane, użytkownik musi zamknąć wszystkie karty przeglądarki należące do danej aplikacji lub skryptu i zaczekać co najmniej dwie minuty (czas wygaśnięcia sesji aplikacji), a następnie ponownie otworzyć aplikację. Dotyczy to uprawnień do aplikacji i skryptów w przestrzeni prywatnej, udostępnionej i zarządzanej. Zmiany uprawnień w przypadku nowo otwartych aplikacji są odzwierciedlane od razu.

Uprawnienia dotyczące przestrzeni i prawa własności aplikacji

Role w przestrzeni udostępnionej nadają użytkownikom uprawnienia i reguły dostępu. To, czy użytkownik jest, czy też nie jest właścicielem aplikacji, określa dodatkowe uprawnienia.

Właścicielem aplikacji jest użytkownik, który ją utworzył. Tylko właściciele aplikacji i użytkownicy z rolą Może edytować dane w aplikacjach mogą edytować dane w Przeglądarce modelu danych, Edytorze ładowania danych lub Menedżerze danych. Właściciele aplikacji i użytkownicy z uprawnieniem Może edytować dane w aplikacjach są jedynymi użytkownikami, którzy mogą edytować jej logikę biznesową.

Uprawnienia dotyczące przestrzeni mają priorytet wyższy niż prawa własności aplikacji. Jeśli aplikacja zostanie przeniesiona do przestrzeni, do której właściciel aplikacji nie ma praw dostępu, wówczas właściciel aplikacji nie może uzyskać do niej dostępu. Jeśli rola właściciela aplikacji w przestrzeni zostanie zmieniona na Może wyświetlać lub Może używać danych, wówczas właściciel utraci możliwość dodawania danych do aplikacji i przeładowywania aplikacji. Jeśli właściciel aplikacji nie ma uprawnienia Może edytować dane w aplikacjach, może edytować skrypty ładowania własnych aplikacji, ale nie innych aplikacji w danej przestrzeni. Podczas przenoszenia aplikacji między przestrzeniami upewnij się, że właściciel aplikacji ma przypisaną rolę Może edytować, Może edytować dane w aplikacjach, Może zarządzać lub Właściciel w przestrzeni docelowej, jeśli chcesz, aby nadal zarządzał przeładowywaniem aplikacji i modelu danych.

Jeśli przeniesiesz aplikację z harmonogramem ładowania między przestrzeniami, harmonogram ładowania zostanie usunięty. W razie potrzeby odtwórz harmonogram w nowej przestrzeni.

Uprawnienia do przestrzeni i uprawnienia użytkownika

Jeżeli masz subskrypcję Qlik Sense Enterprise SaaS lub Qlik Sense Business możliwe działania zależą zarówno od przydzielonych ról w przestrzeni, jak i uprawnień użytkownika — profesjonalnych lub analitycznych. Dozwolone działania są bardziej ograniczone dla użytkowników mających Uprawnienie Analityk. Zalecamy, by właściciel przestrzeni i członkowie mający rolę w przestrzeni Może zarządzać mieli uprawnienia profesjonalne.

W przypadku subskrypcji z pełnymi uprawnieniami użytkownika tylko role w przestrzeni określają, co możesz robić w danej przestrzeni. Posiadane Użytkownik z pełnymi uprawnieniami nie jest powiązane z uprawnieniami indywidualnymi.

Uprawnienia dla członków przestrzeni mających Uprawnienie profesjonalne lub pełne uprawnienia

W poniższych tabelach przedstawiono działania, które w przestrzeni mogą wykonywać członkowie mający Uprawnienie profesjonalne lub pełne uprawnienia:

Działania dotyczące przestrzeni według ról w przestrzeni udostępnionej

DziałanieWłaścicielMoże zarządzaćMoże edytować
dane w aplikacjach
Może edytowaćMoże wyświetlaćMoże używać danych
Zmiana nazwy przestrzeniTakTakTakNieNieNie
Tworzenie nowych aplikacji w przestrzeniTakTakTakTakNieNie
Tworzenie nowych skryptów w przestrzeniTakTakTakTakNieNie
Przenoszenie aplikacji do innej przestrzeniTakTakTakTakNieNie
Przenoszenie aplikacji do tej przestrzeniTakTakTakTakNieNie
Duplikowanie aplikacji w tej przestrzeniTakTakTakTakNieNie
Eksportowanie aplikacji do tej przestrzeniTakTakTakTakNieNie

Publikowanie lub ponowne publikowanie aplikacji z tej przestrzeni

Informacja

Podczas publikowania lub ponownego publikowania aplikacji w przestrzeni zarządzanej potrzebna jest również rola Właściciel lub Może publikować w przestrzeni zarządzanej, w której aplikacja jest publikowana.

TakTakTakTakNieNie
Udostępnianie aplikacji w przestrzeni osobom niebędącym członkami przestrzeniTakTakNieNieNieNie
Odbieranie dostępu tylko do aplikacji osobom niebędącym członkami przestrzeniTakTakNieNieNieNie
Dodawanie członków do tej przestrzeniTakTakNieNieNieNie

Zmiana uprawnień członków do przestrzeni

InformacjaWłaścicieli przestrzeni mogą zmieniać administratorzy dzierżawy i analityki w funkcji Konsola zarządzania.
TakTakNieNieNieNie
Usuwanie członków z tej przestrzeniTakTakNieNieNieNie
Dodawanie i edytowanie źródeł danych w przestrzeniTakTakTakTakNieNie
Usuwanie tej przestrzeniTakTakNieNieNieNie
Tworzenie, edytowanie i usuwanie łączy ogólnychTakTakNieNieNieNie
Dodawanie notatekTakTakTakTakTakNie

Wyświetlanie listy wszystkich notatek w przestrzeni

InformacjaAby można było wyświetlić treść notatki, należy udostępnić ją użytkownikowi na poziomie notatki. Członkowie przestrzeni mogą uzyskać dostęp do notatki, jeżeli została im udostępniona.
TakTakNieNieNieNie

Usuwanie notatek w przestrzeni

InformacjaWłaściciel notatki może także ją usunąć.
TakTakNieNieNieNie

Działania dotyczące aplikacji według ról w przestrzeni udostępnionej

DziałanieWłaścicielMoże zarządzaćMoże edytować dane w aplikacjachMoże edytowaćMoże wyświetlaćMoże używać danych
Otwieranie aplikacjiTakTakTakTakTakNie
Usuwanie aplikacjiTakTakTakTakNieNie

Otwieranie przeglądarki modelu danych.

TakTakTakTakNieNie
Otwieranie i edytowanie modelu danych w edytorze ładowania danych i Menedżerze danych
InformacjaJeżeli użytkownik nie ma uprawnienia Może edytować dane w aplikacjach, musi być właścicielem aplikacji.
TakTakTakNieNieNie
Dodawanie plików danych do przestrzeni w Edytorze ładowania danych i Menedżerze danych
InformacjaJeżeli użytkownik nie ma uprawnienia Może edytować dane w aplikacjach, musi być właścicielem aplikacji.
TakNieTakNieNieNie
Edycja atrybutów aplikacji (zmiana nazwy, opisu lub znaczników)TakTakTakTakNieNie
Edycja właściwości aplikacji (wybór kompozycji, włączanie kolejności czytania od prawej do lewej, ustawianie zakładki jako aplikacji domyślnej oraz określanie stylu tytułu arkusza)TakTakTakTakNieNie

Ładowanie aplikacji i tworzenie zaplanowanych ładowań

TakTakTakTakNieNie

Tworzenie, edytowanie i usuwanie elementów głównych oraz zmiennych

TakTakTakTakNieNie

Tworzenie, edycja i usuwanie zawartości biblioteki multimediów

TakTakNieTakNieNie
Dodawanie arkuszy prywatnych do aplikacjiTakTakNieTakNieNie
Dodawanie prywatnych zakładek i narracji do aplikacjiTakTakNieTakTakNie
Ustawianie prywatnych arkuszy, zakładek i narracji jako publicznych w aplikacjiTakTakNieTakNieNie
Ustawianie publicznych arkuszy, zakładek i narracji jako prywatnych w aplikacjiTakTakNieTakNieNie
Zapisywanie migawek w tej aplikacjiTakTakNieTakTakNie
Ustawianie migawek jako publicznychTakTakNieTakNieNie
Wyświetlanie łączy nawigacji aplikacji On-demandTakTakNieTakTakNie
Tworzenie lub aktualizowanie łączy On-demand nawigacji w aplikacjiTakTakNieTakNieNie
Otwieranie aplikacji selekcji On-demandTakTakNieTakTakNie
Generowanie aplikacji On-demandTakTakNieTakTakNie
Tworzenie widoków dynamicznychTakTakNieTakNieNie
Dodawanie wykresów dynamicznych do arkuszyTakTakNieTakNieNie
Monitoruj wizualizację w hubie w chmurzeTakTakNieTakTakNie

Dostosowywanie logiki biznesowej aplikacji

InformacjaJeżeli użytkownik nie ma uprawnienia Może edytować dane w aplikacjach, musi być właścicielem aplikacji.
TakTakTakTakNieNie
Wyszukiwanie pól aplikacji w Czat WnioskówTakTakNieTakNieNie
Wyszukiwanie elementów głównych aplikacji w Czat WnioskówTakTakNieTakTakNie
Dodawanie notatekTakTakTakTakTakNie

Wyświetlanie listy wszystkich notatek w przestrzeni

InformacjaAby można było wyświetlić treść notatki, należy udostępnić ją użytkownikowi na poziomie notatki. Członkowie przestrzeni mogą uzyskać dostęp do notatki, jeżeli została im udostępniona.
TakTakNieNieNieNie

Usuwanie notatek w przestrzeni

InformacjaWłaściciel notatki może także ją usunąć.
TakTakNieNieNieNie
Wyświetlanie sekcji Raportowanie w aplikacjiTakTakTakTakNieNie
Wyświetlanie, tworzenie, edytowanie, włączanie, wyłączanie, uruchamianie i usuwanie zadań raportowaniaTakTakTakTakNieNie
Wyświetlanie, tworzenie, edytowanie i usuwanie filtrów raportówTakTakTakTakNieNie

Tworzenie, przesyłanie i usuwanie list dystrybucyjnych raportów

InformacjaJeżeli użytkownik nie ma uprawnienia Może edytować dane w aplikacjach, musi być właścicielem aplikacji.
TakTakTakTakNieNie

Wyświetlanie adresatów i grup z listy dystrybucyjnej raportu

TakTakTakTakNieNie
Wyświetlanie, przesyłanie, ponowne przesyłanie, pobieranie i usuwanie szablonów raportówTakTakTakTakNieNie
Tworzenie, edytowanie, ponowne uruchamianie, wyświetlanie i usuwanie analiz kluczowych czynnikówTakTakTakTakTakNie

Działania dotyczące skryptów według ról w przestrzeni udostępnionej

DziałanieWłaścicielMoże zarządzaćMoże edytować dane w aplikacjachMoże edytowaćMoże wyświetlaćMoże używać danych
Otwieranie skryptuTakTakTakTakTakNie
Usuwanie skryptuTakTakTakTakNieNie
Wyświetlanie skryptu ładowania w EdytorzeTakTakTakTakNieNie
Edytowanie skryptu ładowania w Edytorze
InformacjaJeżeli użytkownik nie ma uprawnienia Może edytować dane w aplikacjach, musi być właścicielem skryptu.
TakNieTakNieNieNie
Wyświetlanie historii skryptu w EdytorzeTakTakTakTakNieNie
Wyświetlanie podglądu i pobieranie wcześniejszych wersji w HistoriiTakTakTakTakNieNie

Przywracanie wcześniejszych wersji w Historii

InformacjaJeżeli użytkownik nie ma uprawnienia Może edytować dane w aplikacjach, musi być właścicielem skryptu.
TakNieTakNieNieNie
Dodawanie plików danych do przestrzeni w Edytorze
InformacjaJeżeli użytkownik nie ma uprawnienia Może edytować dane w aplikacjach, musi być właścicielem aplikacji.
TakNieTakNieNieNie
Edycja atrybutów skryptu (zmiana nazwy, opisu lub znaczników)TakTakTakTakNieNie

Przeładowywanie skryptu i tworzenie zaplanowanych przeładowań

TakTakTakTakNieNie

Działania dotyczące źródeł danych według ról w przestrzeni udostępnionej

DziałanieWłaścicielMoże zarządzaćMoże edytować dane w aplikacjachMoże edytowaćMoże wyświetlaćMoże używać danych
Listowanie i korzystanie ze źródeł danych w przestrzeniTakTakTakTakNieTak
Tworzenie źródeł danych w przestrzeni TakTakTakTakNieNie
Powielanie plików danych w przestrzeniTakTakTakTakNieNie
Przenoszenie plików danych między przestrzeniami TakTakTakTakNieNie
Usuwanie źródeł danych z przestrzeniTakTakTakTakNieNie

Edytowanie połączenia danych w przestrzeni

InformacjaUżytkownik musi być właścicielem połączenia.
TakTakTakTakNieNie
Profilowanie źródła danychTakTakTakTakNieNie
Edytowanie i stosowanie właściwości do źródła danych w przestrzeniTakTakTakTakNieNie
Tworzenie aplikacji ze źródła danychTakTakTakTakNieNie
Otwieranie połączenia danych lub pliku do ładowania aplikacjiTakTakTakTakNieTak
Ładowanie binarne z aplikacji w przestrzeniTakTakTakTakNieTak

Działania w dodatku Qlik do programu Microsoft Excel, wymienione według ról w przestrzeni udostępnionej

DziałanieWłaścicielMoże zarządzaćMoże edytować dane w aplikacjachMoże edytowaćMoże wyświetlaćMoże używać danych
Łączenie z aplikacją Qlik Sense w dodatkuTakTakTakTakTakNie

Uprawnienia do zasobów AutoML dla użytkowników mających Uprawnienie profesjonalne lub pełne uprawnienia

Role zabezpieczeń Automl Experiment Contributor i Automl Deployment Contributor służą do kontrolowania, którzy użytkownicy w dzierżawie Qlik Cloud mogą pracować z AutoML. Każda rola zapewnia inny zestaw uprawnień do zasobów AutoML. Role przypisuje się w funkcji Konsola zarządzania.

Użytkownicy mający Uprawnienie Analityk nie mogą wyświetlać zasobów AutoML ani z nimi pracować.

Uprawnienia związane z wykorzystaniem danych predykcyjnych (na przykład otwieraniem lub profilowaniem zestawu danych albo używaniem go w aplikacji) są zazwyczaj takie same jak w przypadku działań w źródłach danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ról zabezpieczeń w AutoML, zobacz:

Działania dotyczące AutoML według ról w przestrzeni udostępnionej
DziałanieWłaścicielMoże zarządzaćMoże edytować dane w aplikacjachMoże edytowaćMoże wyświetlaćMoże używać danychWymagania dodatkowe
Wyświetlanie listy eksperymentów uczenia maszynowego w przestrzeniTakTakTakTakNieNieWymagana rola Automl Experiment Contributor lub Automl Deployment Contributor
Otwieranie eksperymentu uczenia maszynowegoTakTakTakTakNieNieWymagana rola Automl Experiment Contributor lub Automl Deployment Contributor
Tworzenie eksperymentu uczenia maszynowegoTakTakTakTakNieNieWymagana rola Automl Experiment Contributor
Usuwanie eksperymentu uczenia maszynowegoTakTakTakTakNieNieWymagana rola Automl Experiment Contributor
Edytuj eksperyment uczenia maszynowegoTakTakTakTakNieNieWymagana rola Automl Experiment Contributor
Przenoszenie eksperymentu uczenia maszynowego do przestrzeniTakTakTakTakNieNieWymagana rola Automl Experiment Contributor
Przenoszenie eksperymentu uczenia maszynowego do innej przestrzeniTakTakTakTakNieNieWymagana rola Automl Experiment Contributor
Wyświetlanie listy wdrożeń uczenia maszynowego w przestrzeniTakTakTakTakNieNieWymagana rola Automl Experiment Contributor lub Automl Deployment Contributor
Tworzenie wdrożenia uczenia maszynowegoTakTakTakTakNieNieWymagana rola Automl Experiment Contributor lub Automl Deployment Contributor
Duplikowanie wdrożenia uczenia maszynowegoTakTakTakTakNieNieWymagana rola Automl Deployment Contributor
Usuwanie wdrożenia uczenia maszynowegoTakTakTakTakNieNieWymagana rola Automl Deployment Contributor

Edytowanie wdrożenia uczenia maszynowego

Informacja

Edycja wdrożenia uczenia maszynowego obejmuje również następujące działania:

 • Tworzenie, edytowanie i usuwanie konfiguracji predykcji

 • Tworzenie, edytowanie i usuwanie harmonogramów predykcji

 • Zmiana właściciela konfiguracji przewidywania (Ustaw mnie jako właściciela)

TakTakTakTakNieNieWymagana rola Automl Deployment Contributor
Uruchamianie konfiguracji predykcjiTakTakTakTakNieNieWymagana rola Automl Deployment Contributor
Przenoszenie wdrożenia uczenia maszynowego do przestrzeniTakTakTakTakNieNieWymagana rola Automl Deployment Contributor
Przenoszenie wdrożenia uczenia maszynowego do innej przestrzeniTakTakTakTakNieNieWymagana rola Automl Deployment Contributor

Uprawnienia dla członków przestrzeni mających Uprawnienie Analityk

W poniższych tabelach przedstawiono działania, które w przestrzeni mogą wykonywać członkowie mający Uprawnienie Analityk:

Działania dotyczące przestrzeni według ról w przestrzeni udostępnionej

DziałanieWłaścicielMoże zarządzaćMoże edytować dane w aplikacjachMoże edytowaćMoże wyświetlaćMoże używać danych
Eksportowanie aplikacji do tej przestrzeniTakTakTakTakNieNie

Publikowanie lub ponowne publikowanie aplikacji z tej przestrzeni

Informacja

Podczas publikowania lub ponownego publikowania aplikacji w przestrzeni zarządzanej potrzebna jest również rola Właściciel lub Może publikować w przestrzeni zarządzanej, w której aplikacja jest publikowana.

TakTakTakTakNieNie
Udostępnianie aplikacji w przestrzeni osobom niebędącym członkami przestrzeniTakTakNieNieNieNie
Odbieranie dostępu tylko do aplikacji osobom niebędącym członkami przestrzeniTakTakNieNieNieNie
Przenoszenie aplikacji do innej przestrzeniTakTakTakTakNieNie
Przenoszenie aplikacji do tej przestrzeniTakTakTakTakNieNie
Tworzenie, edytowanie i usuwanie łączy ogólnychTakTakNieNieNieNie
Dodawanie notatekTakTakTakTakTakNie

Wyświetlanie listy wszystkich notatek w przestrzeni

InformacjaAby można było wyświetlić treść notatki, należy udostępnić ją użytkownikowi na poziomie notatki. Członkowie przestrzeni mogą uzyskać dostęp do notatki, jeżeli została im udostępniona.
TakTakNieNieNieNie

Usuwanie notatek w przestrzeni

InformacjaWłaściciel notatki może także ją usunąć.
TakTakNieNieNieNie

Działania dotyczące aplikacji według ról w przestrzeni udostępnionej

DziałanieWłaścicielMoże zarządzaćMoże edytować dane w aplikacjachMoże edytowaćMoże wyświetlaćMoże używać danych
Otwieranie aplikacjiTakTakTakTakTakNie
Usuwanie aplikacjiTakTakTakTakNieNie

Edycja atrybutów aplikacji (zmiana nazwy, opisu lub znaczników)

TakTakTakTakNieNie

Edycja właściwości aplikacji (wybór kompozycji, włączanie kolejności czytania od prawej do lewej, ustawianie zakładki jako aplikacji domyślnej oraz określanie stylu tytułu arkusza)

TakTakTakTakNieNie
Dodawanie prywatnych zakładek i narracji do aplikacjiTakTakTakTakTakNie
Zapisywanie migawek w tej aplikacjiTakTakTakTakTakNie
Wyświetlanie łączy nawigacji aplikacji On-demandTakTakTakTakTakNie
Otwieranie aplikacji selekcji On-demandTakTakTakTakTakNie
Generowanie aplikacji On-demandTakTakTakTakTakNie
Tworzenie widoków dynamicznychTakTakTakTakNieNie
Dodawanie wykresów dynamicznych do arkuszyTakTakTakTakNieNie
Monitoruj wizualizację w hubie w chmurzeTakTakTakTakTakNie
Wyszukiwanie pól aplikacji w Czat WnioskówTakTakTakTakNieNie
Wyszukiwanie elementów głównych aplikacji w Czat WnioskówTakTakTakTakTakNie
Dodawanie notatekTakTakTakTakTakNie

Wyświetlanie listy wszystkich notatek w przestrzeni

InformacjaAby można było wyświetlić treść notatki, należy udostępnić ją użytkownikowi na poziomie notatki. Członkowie przestrzeni mogą uzyskać dostęp do notatki, jeżeli została im udostępniona.
TakTakNieNieNieNie

Usuwanie notatek w przestrzeni

InformacjaWłaściciel notatki może także ją usunąć.
TakTakNieNieNieNie
Wyświetlanie sekcji Raportowanie w aplikacjiTakTakTakTakNieNie
Wyświetlanie, tworzenie, edytowanie, włączanie, wyłączanie, uruchamianie i usuwanie zadań raportowaniaTakTakTakTakNieNie
Wyświetlanie, tworzenie, edytowanie i usuwanie filtrów raportówTakTakTakTakNieNie
Tworzenie, przesyłanie i usuwanie list dystrybucyjnych raportówTakTakTakNieNieNie

Wyświetlanie adresatów i grup z listy dystrybucyjnej raportu

InformacjaWłaściciel aplikacji może także wyświetlać te informacje, ponieważ może zobaczyć model danych.
TakTakTakTakNieNie
Wyświetlanie, przesyłanie, ponowne przesyłanie, pobieranie i usuwanie szablonów raportówTakTakTakTakNieNie
Tworzenie, edytowanie, ponowne uruchamianie, wyświetlanie i usuwanie analiz kluczowych czynnikówTakTakTakTakTakNie

Działania dotyczące źródeł danych według ról w przestrzeni udostępnionej

DziałanieWłaścicielMoże zarządzaćMoże edytować dane w aplikacjachMoże edytowaćMoże wyświetlaćMoże używać danych
Listowanie i korzystanie ze źródeł danych w przestrzeniTakTakTakTakNieTak
Tworzenie źródeł danych w przestrzeni NieNieNieNieNieNie
Usuwanie źródeł danych z przestrzeniTakTakTakTakNieNie
Edytowanie źródeł danych w przestrzeniNieNieNieNieNieNie
Profilowanie źródła danychTakTakTakTakNieNie
Edytowanie i stosowanie właściwości do źródła danych w przestrzeniTakTakTakTakNieNie
Tworzenie aplikacji ze źródła danychTakTakTakTakNieNie
Otwieranie połączenia danych lub pliku do ładowania aplikacjiTakTakTakTakNieTak
Ładowanie binarne z aplikacji w przestrzeniTakTakTakTakNieTak

Działania w dodatku Qlik do programu Microsoft Excel, wymienione według ról w przestrzeni udostępnionej

DziałanieWłaścicielMoże zarządzaćMoże edytować dane w aplikacjachMoże edytowaćMoże wyświetlaćMoże używać danych
Łączenie z aplikacją Qlik Sense w dodatkuTakTakTakTakTakNie

Uprawnienia dotyczące wszystkich uprawnień użytkowników ze słownikami biznesowymi

Rola użytkownika zarządca, przypisywana w funkcji Konsola zarządzania, służy do tworzenia, aktualizowania i usuwania słownika, a także do edytowania lub usuwania terminów o statusie Zweryfikowano i zmiany statusu terminu na Zweryfikowano. Użytkownicy, którzy mają rolę Może wyświetlać w przestrzeni lub udostępniono im słownik, mogą przeglądać terminy w słowniku. Użytkownicy, którzy mają uprawnienia Może być współautorem lub Może zarządzać w danej przestrzeni mogą edytować terminy niemające statusu Zweryfikowano.

Działania dotyczące słownika biznesowego według roli w przestrzeni i roli użytkownika w przestrzeni udostępnionej
DziałanieWłaścicielMoże zarządzaćMoże edytować dane w aplikacjachMoże edytowaćMoże wyświetlać+rola zarządcy
Tworzenie słownikaTakTakTakTakNieWymagane pole
Edytowanie ustawień i strony słownikaTakTakTakTakNieWymagane pole
Usuwanie słownikaTakTakTakTakNieWymagane pole
Dodawanie terminu w słownikuTakTakTakTakNieNiewymagane
Edycja terminu niemającego statusu ZweryfikowanoTakTakTakTakNieNiewymagane
Edycja terminu mającego status ZweryfikowanoTakTakTakTakNieWymagane pole
Usuwanie terminu niemającego statusu ZweryfikowanoTakTakTakTakNieNiewymagane
Usuwanie terminu mającego status ZweryfikowanoTakTakTakTakNieWymagane pole
Zmiana statusu terminu na/ze ZweryfikowanoTakTakTakTakNieWymagane pole
Zmiana statusu terminu między statusami innymi niż ZweryfikowanoTakTakTakTakNieNiewymagane
Tworzenie, edycja i usuwanie kategoriiTakTakTakTakNieNiewymagane
Wyświetlanie słownika i terminówTakTakTakTakTakNiewymagane
Powiązanie terminów ze słownika z elementami głównymi w aplikacjachTakTakTakTakTakNiewymagane

Uprawnienia dla administratorów dzierżawy i analityki

Zakres działań administratorów dzierżawy i analityki w przestrzeni udostępnionej bez konkretnych uprawnień jest ograniczony. W poniższych tabelach przedstawiono dostępne działania administratorów dzierżawy i analityki bez uprawnień do przestrzeni udostępnionej.

Działania administratora dzierżawy i analityki w przestrzeni udostępnionej
Działanie

Obsługiwany administrator dzierżawy i analityki

Tworzenie przestrzeniTak
Sprawdzanie, czy przestrzeń istnieje w funkcji Konsola zarządzaniaTak
Sprawdzenie, czy przestrzeń istnieje w hubieTak
Publikowanie lub ponowne publikowanie aplikacji i skryptów z tej przestrzeni Nie
Wyświetlanie wszystkich aplikacji w tej przestrzeni Tak
Usuwanie tej przestrzeniTak
Dodawanie członków do tej przestrzeniTak
Udostępnianie aplikacji w przestrzeni osobom niebędącym członkami przestrzeniNie
Zmiana nazwy i ról w przestrzeniTak
Zmiana uprawnień członków do przestrzeniTak
Usuwanie członków z tej przestrzeniTak
Zmiana właściciela przestrzeni w funkcji Konsola zarządzaniaTak

Wyświetlanie plików danych

Tak
Usuwanie plików danychTak
Aktualizacja pliku danych (zastąpienie z tą samą nazwą)Nie
Przenoszenie plików danych Nie
Używanie pliku danych w aplikacjiTak
Wyświetlanie połączeń danychTak
Tworzenie, edytowanie i usuwanie łączy ogólnychTak
Dodawanie aplikacji i innej zawartości z tej przestrzeni w kolekcjach publicznych oraz zarządzanie nimiTak
Działania administratora dzierżawy i analityki w aplikacji w przestrzeni udostępnionej
Działanie

Obsługiwany administrator dzierżawy

Obsługiwany administrator analityki
Otwieranie aplikacjiTak Tak

Usuwanie aplikacji

TakTak

Zmiana właściciela aplikacji w Konsola zarządzania

Tak Tak
Eksportowanie aplikacji.NieNie
Eksportowanie aplikacji z funkcji Konsola zarządzaniaNieNie

Otwieranie przeglądarki modelu danych.

NieNie
Edycja atrybutów aplikacji (zmiana nazwy, opisu lub znaczników)Nie Nie
Edycja właściwości aplikacji (wybór kompozycji, włączanie kolejności czytania od prawej do lewej, ustawianie zakładki jako aplikacji domyślnej oraz określanie stylu tytułu arkusza)Nie Nie

Wyświetlanie elementów głównych i zmiennych

NieNie
Wyświetlanie zawartości biblioteki multimediówNieNie
Dodawanie arkuszy prywatnych do aplikacjiNieNie
Dodawanie prywatnych zakładek i narracji do aplikacjiNieNie
Ustawianie prywatnych arkuszy, zakładek i narracji jako publicznych w aplikacjiNie Nie
Ustawianie publicznych arkuszy, zakładek i narracji jako prywatnych w aplikacjiNieNie
Zapisywanie migawek w tej aplikacjiNieNie
Monitoruj wizualizację w hubie w chmurzeNieNie
Wyświetlanie sekcji Raportowanie w aplikacjiNieNie
Przeglądanie, tworzenie, edytowanie i uruchamianie zadań raportowaniaNieNie

Usuwanie zadań raportów

Nie

Nie
Wyświetlanie, tworzenie, edytowanie i usuwanie filtrów raportówNieNie
Tworzenie, przesyłanie i usuwanie list dystrybucyjnych raportówNieNie

Wyświetlanie adresatów i grup z listy dystrybucyjnej raportu

NieNie
Wyświetlanie, przesyłanie, ponowne przesyłanie, pobieranie i usuwanie szablonów raportówNieNie
Włączanie, wyłączanie, usuwanie i zmiania właściciela zadań raportowania w funkcji Konsola zarządzaniaTakNie
Tworzenie, edytowanie, ponowne uruchamianie, wyświetlanie i usuwanie analiz kluczowych czynnikówNieNie
Działania skryptów administratora dzierżawy i analityki w przestrzeni udostępnionej
Działanie

Obsługiwany administrator dzierżawy i analityki

Otwieranie skryptuTak

Usuwanie skryptu

Tak

Zmiana właściciela skryptu w funkcji Konsola zarządzania

Tak
Eksportowanie skryptu z funkcji Konsola zarządzaniaNie

Otwieranie i edytowanie skryptu ładowania w Edytorze

Nie
Edycja atrybutów skryptu (zmiana nazwy, opisu lub znaczników)Nie
Działania administratora w dodatku Qlik do programu Microsoft Excel, wymienione według ról w przestrzeni udostępnionej
Działanie

Obsługiwany administrator dzierżawy i analityki

Łączenie z aplikacją Qlik Sense w dodatkuNie
Działania administratora dzierżawy i analityki w przestrzeni udostępnionej dotyczące AutoML
Działanie

Obsługiwany administrator dzierżawy i analityki

Wyświetlanie listy eksperymentów uczenia maszynowego w przestrzeniTak
Otwieranie eksperymentu uczenia maszynowegoTak
Tworzenie eksperymentu uczenia maszynowegoNie
Usuwanie eksperymentu uczenia maszynowegoTak
Edytuj eksperyment uczenia maszynowegoNie
Przenoszenie eksperymentu uczenia maszynowego do przestrzeniNie
Przenoszenie eksperymentu uczenia maszynowego do innej przestrzeniNie
Wyświetlanie listy wdrożeń uczenia maszynowego w przestrzeniTak
Otwieranie wdrożenia uczenia maszynowegoTak
Tworzenie wdrożenia uczenia maszynowegoNie
Duplikowanie wdrożenia uczenia maszynowegoNie
Usuwanie wdrożenia uczenia maszynowegoTak

Edytowanie wdrożenia uczenia maszynowego

Informacja

Edycja wdrożenia uczenia maszynowego obejmuje również następujące działania:

 • Tworzenie, edytowanie i usuwanie konfiguracji predykcji

 • Tworzenie, edytowanie i usuwanie harmonogramów predykcji

 • Zmiana właściciela konfiguracji przewidywania (Ustaw mnie jako właściciela)

Nie
Uruchamianie konfiguracji predykcjiNie
Przenoszenie wdrożenia uczenia maszynowego do przestrzeniNie
Przenoszenie wdrożenia uczenia maszynowego do innej przestrzeniNie

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!