Przeskocz do zawartości głównej

Usuwanie plików graficznych z biblioteki multimediów

NA TEJ STRONIE

Usuwanie plików graficznych z biblioteki multimediów

Biblioteka multimediów zawiera grafikę, której można używać w aplikacji, w wizualizacjach typu tekst i obraz, na slajdach narracji oraz jako miniatury aplikacji, arkuszy i narracji. 

Z biblioteki multimediów można usuwać grafiki.

Bibliotekę multimediów można otworzyć na kilka sposobów. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • W przeglądzie aplikacji w obszarze szczegółów aplikacji kliknij Edit, a następnie kliknij Image na miniaturze.
  • Jeśli edytujesz arkusz, dwukrotnie kliknij wizualizację tekstowo-graficzną, aby otworzyć pasek narzędzi edytorskich, a następnie kliknij Image.
  • W widoku narracji w panelu narzędzi narracyjnych kliknij Image, przeciągnij grafikę na slajd, a następnie dwukrotnie kliknij wewnątrz obiektu zastępczego grafiki.

Zostanie wówczas otwarte okno dialogowe Biblioteka multimediów i można już usunąć grafikę.

Usuwanie grafiki za pomocą Qlik Sense

  1. Wybierz folder W aplikacji.
  2. Wybierz plik, który chcesz usunąć.

  3. Kliknij Delete.

    Wyświetlone zostanie okno dialogowe potwierdzenia.

  4. Kliknij polecenie Usuń.

Grafiki zostały usunięte z biblioteki multimediów.

Porada: Można także kliknąć prawym przyciskiem myszy plik graficzny, a następnie wybrać polecenie Usuń.

Zob. także