Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Analiz verilerini yükleme ve modelleme

Bir Qlik Sense uygulamada sayfalar ve görselleştirmeler oluşturabilmeniz için önce veri kaynakları eklemeniz gerekir. Veri kaynakları Qlik Cloud Analizleri hub'a veya Qlik Sensebir uygulamaya eklenebilir.

Qlik Cloud Analizleri, veri kümelerini ve veri bağlantılarını destekler. Veri kümeleriyle yapılabilecekler:

  • Bir kez yüklenir ve hiç değiştirilmez.
  • Net yeni değişikliklerle değiştirilir veya yenilenir.

Veri bağlantıları; veritabanı, yerel dosya veya uzak dosya gibi sık kullanılan veri kaynaklarına erişmenin yollarını sunar.

Veri kaynaklarınız eklendikten sonra verileri bir uygulamaya yükleyebilir veya veri modelinizi oluşturabilirsiniz. Tabloları ilişkilendirmek ve veri modelleri oluşturmak için İçgörü Danışmanı ortamının analize dayalı önerilerinden yararlanabilir veya kendi ilişkilendirme ve birleştirmelerinizi oluşturabilirsiniz. Veri kümelerinden ve veri bağlantılarından aldığınız veriler uygulamaya eklendikten sonra bunları yönetebilir ve değiştirebilirsiniz.

Ayrıca verileri komut dosyalarına yükleyebilir ve ekleyebilirsiniz. Komut dosyaları, analiz uygulamalarında verileri yüklemenize, dönüştürmenize ve dışa aktarmanıza olanak tanır. Kod düzenleyici kullanma

Qlik Cloud Analizleri ortamlarına veri ekleme

Hub'da veri kaynaklarına veri kümeleri ve bağlantıları eklemeyi ve bunları alanlardan yönetmeyi öğrenin.

Analiz verilerinizi ekleme ve yönetme

Verileri yükleme

Bilgi notuVeri kaynağınız bir güvenlik duvarının arkasında duruyorsa Qlik Data Gateway - Doğrudan Erişim kullanarak bu kaynağa güvenli bir şekilde erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bk. Qlik Data Gateway - Doğrudan Erişim uygulamasına genel bakış.

Veri kataloğundan veri yükleme

Erişiminiz olan veri kümelerinden uygulamanıza nasıl veri yükleneceğini öğrenin.

Veri Yöneticisi ile veri yükleme ve yönetme

Veri Yöneticisi ile verilere nasıl bağlanılacağını, nasıl veri ekleneceğini ve yönetileceğini öğrenin.

Kodlarla veri yükleme ve dönüştürme

Veri yükleme komut dosyalarını kullanarak çeşitli veri kaynaklarına nasıl bağlanılacağını ve bu kaynaklardan nasıl veri alınacağını öğrenin.

Paylaşılan alanlarda veri yükleme komut dosyalarını iş birliği içinde geliştirme

Diğer kullanıcılarla uygulama komut dosyalarını nasıl ortak olarak geliştirebileceğinizi öğrenin.

Veri kaynakları

Verileriniz ister şirket içinde ister bulutta depolanıyor olsun, bunları Qlik Sense'in SaaS sürümlerine hızla yükleyebilirsiniz.

Kod söz dizimi ve grafik fonksiyonları

Verileri uygulamanıza yükleyip dönüştürmek için koddaki ifadeleri ve fonksiyonları nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Eğitim

Yeni başlayanlar için kodlama

Bu eğitimde, veri yükleme düzenleyicisinde kod kullanarak Qlik Sense uygulamasında verileri yükleme ve değiştirme açıklanır.

Eğitim

Kodlamanın sonraki adımları

Bu eğitimde gelişmiş kod oluşturma kavramları açıklanır. Bu, çapraz tablo kullanarak verileri dönüştürme, veri temizleme ve veri Qlik dosyalarından (QVD) veri oluşturma ve yükleme işlemlerini içerir.

Veri modelleme

Veri modelini görüntüleme ve dönüştürme

Bir uygulamanın veri yapısını nasıl görüntüleyeceğinizi ve dönüştüreceğinizi öğrenin.

En iyi veri modelleme uygulamaları

Veri modelleme için en iyi uygulamalara bir göz atın.

Katalog araçlarıyla verilerinizi anlama

Güvenlik ve uyumluluk standartlarını korurken veri verimliliğinizi nasıl artıracağınızı öğrenin.

Kılavuzlar

Zorlamalı birleştirme kullanarak tabloları birleştirme

Bu adım adım yönergeler, benzer iki veri tablosunu birleştirmek için zorlamalı birleştirmeyi nasıl kullanabileceğinizi gösterir.

Kılavuzlar

STORE komutunu kullanarak veri yüklemelerini artırma

Bu adım adım örnek, Store komutunu kullanarak veri yüklemelerinin nasıl artırıldığını göstermektedir.

Verileri yönetme

Section Access ile veri güvenliğini yönetme

Bir uygulamanın güvenliğini kontrol etmek için bölüm erişiminin nasıl kullanıldığını öğrenin.

İsteğe bağlı uygulamalarla büyük veri yönetimi

İsteğe bağlı uygulamaları kullanarak Qlik Sense uygulamasına büyük veri kaynaklarını nasıl yükleyeceğinizi ve analiz edeceğinizi öğrenin.

Dinamik görünümlerle verileri yönetme

Dinamik görünümler kullanan görselleştirmelerde analitik kaynakları nasıl kontrol edeceğinizi ve verilerin ne zaman yenilendiğini öğrenin

İçgörü Danışmanı için mantıksal modelleri özelleştirme

Sorgulardan içgörüler oluştururken uygulama verilerinizin İçgörü Danışmanı tarafından yorumlanma biçimini nasıl özelleştireceğinizi öğrenin.

Eğitim

İçgörü Danışmanı tarafından verilerin nasıl yorumlanacağını özelleştirme

Bu eğitimde, İçgörü Danışmanı uygulamasının verilerinizi aramaya dayalı analizde nasıl yorumlayacağını özelleştirmek üzere iş mantığını nasıl kullanabileceğinizi açıklanır.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!