Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Hantera stora datamängder med on-demand-appar

Med on-demand-appar kan du ladda och analysera stordatakällor i Qlik Sense Enterprise. Det är ineffektivt att försöka analysera en hel Big Data-källa på en gång. Men för att alla visualiseringar ska vara representativa måste alla data kunna upptäckas. Qlik Sense on-demand-appar ger användarna summerade översikter över stordatakällor och låter dem identifiera och ladda relevanta delmängder av data för detaljerad analys.

On-demand-apparna expanderar de potentiella användningarna av datautforskning så att affärsanvändare kan göra associativa analyser av större datakällor. Då kan användarna välja data som de är intresserade av att utforska och sedan interaktivt generera en on-demand-app som de kan använda för att analysera data med fullständiga Qlik-minnesfunktioner.

Komponenter i on-demand-app

Qlik Sense hanterar laddning av stordatakällor med urvalsappar som ger summerade översikter över stordata och som också gör att användaren kan zooma in och analysera detaljnivåer av data. Inbäddat i varje urvalsapp finns det navigeringslänkar till on-demand-appar till en eller flera mallappar som används som bas för att skapa on-demand-appar. Med hjälp av navigeringslänkarnas och mallapparnas egenskaper kan du detaljstyra form och volym på data som laddas in i on-demand-apparna.

Appar kan genereras upprepade gånger från mallapparna för att spåra datauppsättningar som ofta ändras. Medan data filtreras enligt urvalen som gjorts i urvalsappen laddas innehållet från den underliggande datakällan dynamiskt i on-demand-appen. Samma on-demand-app kan skapas flera gånger för att göra nya analyser av data i takt med att de ändras.

Anteckning om informationGenereringen av on-demand-appar kontrolleras via on-demand-app-tjänsten. Tjänsten är som standard inaktiverad och måste aktiveras innan urval och mallappar kan länkas och on-demand-appar genereras. On-demand-app-tjänsten hanteras i Hanteringskonsol.

Mer information finns här Aktivera generering av On-Demand-appar.

Relationer mellan komponenter i on-demand-appar.

Komponenter i on-demand-app.

Konstruera on-demand-appar

Eftersom on-demand-urval och mallappar kräver speciella laddningsskript skapas de ofta av användare som är vana att skriva Qlik Sense laddningsskript. On-demand-urvalsappar måste exempelvis ladda data som inte har så stor detaljnivå av dimensionen. On-demand-mallappar innehåller laddningsskript med databindningsuttryck som används för att formulera frågorna som ställs på datakällorna.

En urvalsapp kan länkas till flera mallappar, och flera urvalsappar kan länka till en enskild mallapp. Men mallappens databindningsuttryck måste motsvara fält i de urvalsappar som länkar till den. Av den anledningen tenderar urvals- och mallappar att skapas tillsammans och ofta av samma erfarna skriptskrivare.

Om du vill skapa navigeringslänkar måste du även förstå de fält i urvalsappen som har motsvarande bindningar i mallappen. Det beror på att varje navigeringslänk kräver ett uttryck som beräknar det totala antalet detaljposter. Totalen är det aggregerade antalet poster som är tillgängliga via urvalstillståndet i urvalsappen. För att kunna skapa det uttrycket måste användaren veta hur man beräknar mallappens totala antal poster med hjälp av de fält som finns i urvalsappen.

Mer information finns i Bygga en on-demand-app.

Att använda urvalsappar för att generera on-demand-appar kräver inte att man som användare förstår laddningsskriptet. När en navigeringslänk för en on-demand-app har skapats kan användaren dra navigeringslänken till urvalsappens fält Appnavigering för att skapa en appnavigeringspunkt. On-demand-appar genereras sedan från navigeringspunkten.

Navigeringspunkter blir tillgängliga för generering av on-demand-appar när den maximala radberäkningen från uttrycket i navigeringslänken hamnar inom det obligatoriska intervallet. I det här läget kan användaren skapa en on-demand-app. Användaren kan även göra andra urval och generera ytterligare appar baserat på de urvalen.

Mer information finns i On-demand-appar.

Navigeringslänkar har en gräns för antalet on-demand-appar som kan genereras från länken. När maximalt antal appar har genererats måste användaren som genererar appar från navigeringspunkten ta bort en av de befintliga apparna innan en ny on-demand-app genereras. Maximalt antal genererade appar avser on-demand-appens navigeringslänk. Om en on-Demand-app:s navigeringspunkt skapas från navigeringslänken kommer den navigeringslänken kunna skapa upp till maximalt antal. När flera navigeringspunkter skapas från samma navigeringslänk är de tillsammans begränsade till det maximala antalet som satts för navigeringslänken.

Navigeringslänkar anger även kvarhållningstid för genererade appar. On-demand-appar tas bort automatiskt när deras kvarhållningstid går ut.

Använda on-demand-appar

Du kan dela on-demand-urvalsappar i ett delat eller hanterat utrymme. Du måste göra arken till urvalet och mallapparna offentliga. Sedan kan du lägga till urvalsappen till ett delat eller hanterat utrymme. Om du publicerar till ett hanterat utrymme behöver du endast publicera urvalsappen.

Användare som har åtkomst till dessa utrymmen har åtkomst till navigeringspunkterna i de apparna. De kan till exempel generera en on-demand-app från fältet Appnavigering.

Anteckning om varning

Om dina appar i hanterade eller delade utrymmen innehåller känsliga data använder du on-demand-appar försiktigt och bekräftar behörigheter för de som har åtkomst till dina urvalsappar.

On-demand-appar läggs till i användares personliga utrymmen. Om användare har behörigheten Kan bidra, Kan hantera, Kan publicera eller Ägare i ett delat eller hanterat utrymme kan de dela genererade On-Demand-appar från sitt personliga utrymme med andra användare.

När en beställd urvalsapp har publicerats i ett hanterat utrymme kan du inte redigera navigeringslänken i urvalsappen eller i en publicerad app. Om du behöver uppdatera navigeringslänken tar du bort den publicerade appen. Därefter redigerar du länken i urvalsappen och publicerar appen igen i det hanterade utrymmet.

Fördelar med on-demand-appar

Med on-demand-appar kan affärsanvändare och IT-avdelningar dra nytta av stordatamiljöer på många sätt. On-demand-appar:

  • Ge användare en upplevelse av ”inköpslista” som gör det möjligt för dem att interaktivt fylla sina appar med en delmängd av data som tidsperiod, kundsegment eller geografi.
  • Ge fullständig Qlik Sense-funktionalitet på en latent delmängd som lagras i minnet.

  • Gör det möjligt för IT-avdelningen att styra hur stor en app kan vara och anropa appar baserat på datavolym eller dimensionsurval.
  • Ge åtkomst till datakällor som inte baseras på SQL, som Teradata Aster, MapR, SAP BEx och PLACEHOLDER-funktionen i SAP HANA.

  • Tillåta anpassningsbar SQL och laddningsskriptsgenerering.
  • Tillåta section access i alla lägen.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!