Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Lägga till data från uppladdade datafiler

Du kan ladda upp vissa filtyper och ladda data från dem i Skriptredigeraren eller Datahanteraren.

Du kan ladda upp datauppsättningar direkt till utrymmen i hubben. Du kan också ladda upp datauppsättningar till dina utrymmen medan du arbetar i en app. Om du vill lägga till och använda en datauppsättning i din app måste du:

 • Ladda upp dina datafiler till ditt moln. Varje datafil kan vara upp till 100 GB. Men när du laddar upp mycket stora datafiler (över 6 GB), kan du uppleva begränsningar med motorkapaciteten. Dessa begränsningar är mer benägna att inträffa med QVD-datafiler, på grund av den minnesanvändning som krävs för att läsa in QVD-filer till motorn. Mer information om att ökaden tillgängliga kapaciteten finns i Stöd för stora appar.
 • Lägga till data i appen. Det här är ett preliminärt steg där du kan välja och förbereda de data du vill ladda.
 • Ladda dina data i appen. När du har valt och förberett dina data kan du ladda dem i appen. Laddade data kan användas för att skapa visualiseringar i appen.
Anteckning om informationFiltillägget för DataFiles-kopplingar är skiftlägeskänsligt. Till exempel: .qvd.

Ladda upp datafiler till ditt moln

Du kan ladda upp datafiler till molnet från fönstret DataFiles. Fönstret kan öppnas på flera sätt. Du kan välja vilket utrymme du ska ladda upp datafiler från i listrutan för utrymmen. Du måste ha redigeringsbehörighet för att lägga till datafiler till ett utrymme.

I en ny app

Gör följande:

 1. Öppna appen.
 2. Klicka på Filer och andra källor
 3. I menyn till vänster klickar du på Datafiler.
 4. Under Mappgenvägar klickar du på DataFiles och laddar sedan upp en datafil.

I en befintlig app

Gör följande:

 1. Öppna appen.
 2. På den översta menyn klickar du på Navigering och sedan på Filer och andra källor.
 3. I menyn till vänster klickar du på Datafiler.
 4. Under Mappgenvägar klickar du på DataFiles och laddar sedan upp en datafil.

I Skriptredigeraren, från en befintlig DataFile-anslutning

Gör följande:

 1. Öppna appen.
 2. Öppna Skriptredigeraren.
 3. Gå till fönstret Dataanslutningar till höger. Här visas mappar som du har åtkomst till i personliga och delade utrymmen.
 4. Välj en DataFiles-mapp och klicka på Välj data.

När du har laddat upp en fil i molnet kan du lägga till dessa data i din app och sedan ladda data i appen.

Ladda data i appen

Anteckning om varning

Lägg inte till en tabell i Datahanteraren om den redan lagts till som en skriptbaserad tabell med samma namn och samma kolumner i Skriptredigeraren.

I Datahanteraren

Anteckning om informationI Datahanteraren kan datafiler bara laddas upp eller läsas från ditt personliga utrymme, eller från appens aktuella utrymme.

Gör följande:

 1. Öppna en app.
 2. Öppna Datahanterare och klicka sedan på Lägg till Lägg till dataFiler och andra källor. Du kan även klicka på Lägg till data i Navigering i det övre fältet. Genom att lägga till data kan du välja och förbereda dina data innan du laddar dem i appen.
 3. Klicka på Datafiler.
 4. Välj filen som innehåller dina data. I Qlik Sense kan du förhandsgranska dina data.
 5. Välj de tabeller och fält som ska laddas.

 6. Klicka på Lägg till data när du vill öppna data i vyn Associationer i datahanteraren. Sedan kan du fortsätta lägga till datakällor, omvandla data och associera tabellerna i Datahanterare.

  Dataprofilering aktiveras som standard när du klickar på Lägg till data. Dataprofilering innebär följande:

  • Rekommenderar dataassociationer.
  • Gör en automatisk kvalificering av gemensamma fältnamn mellan tabeller. Lägger till ett unikt prefix baserat på tabellnamn.
  • Mappar fält för datum och tid till autoCalendar.

  Tabellerna associeras inte automatiskt på gemensamma fältnamn. Du kan associera tabeller i vyn Associationer.

  Anteckning om tipsOm du vill ladda data direkt till appen klickar du på More och inaktiverar sedan dataprofilering. Detta laddar även om alla befintliga data från datakällorna när du lägger till data. Tabellerna associeras på gemensamma fältnamn automatiskt. Datum- och tidsfälten skapas inte automatiskt.
 7. Klicka på Ladda data när du är klar med att förbereda data. Om allvarliga problem identifieras måste du lösa problemen i Datahanteraren innan du kan ladda data till appen.

Från en datakoppling i Skriptredigeraren

Du kan gå till Datakopplingar och använda dialogen DatavalVälj data för att välja data som ska laddas.

Mer information finns här Välja data i Skriptredigeraren.

Från en fil genom att skriva skriptkod

Fält laddas med en LOAD-sats i skriptet. LOAD-satser kan innehålla hela uppsättningen av skriptuttryck. För att läsa in data från en annan Qlik Sense-app kan du använda en Binary-sats.

Mer information finns i Load.

Ladda upp en uppdaterad datafil

Om du vill uppdatera data i en app kan du ladda upp en uppdaterad datafil med samma namn som filen du laddade upp tidigare. Välj att ersätta den tidigare filen när du får frågan. När du har laddat upp datafilen kan du ladda data i appen.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!